Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

20.12.2017 - Úspěšný projekt „Společenská zahrada pro pacienty FN Motol“.

20.12.2017 - Úspěšný projekt „Společenská zahrada pro pacienty FN Motol“.

Dobrovolnické centrum FN Motol se zúčastnilo soutěže „Vy rozhodujete, my pomáháme“ NF Tesco a zvítězilo s výše uvedeným projektem. Získané finance 30.000,-Kč budou použity na vybudování zahrady pro hospitalizované pacienty. Z nevyužitého prostoru bude vytvořen minipark s lavičkami a záhonky. Uprostřed malého kousku přírody budou moci pacienti posedět s návštěvami nebo odpočívat a relaxovat.

více informací

14.12.2017 - Změna ve vedení FN Motol

14.12.2017 - Změna ve vedení FN Motol

Fakultní nemocnici v Motole povede od 14. 12. 2017 JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, který se do funkce ředitele vrací po více než ročním působení na postu ministra zdravotnictví. Ludvík FN Motol vedl již v předchozích letech, kdy jej 2. 5. 2000 jmenoval tehdejší ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

více informací

7.12.2017 Traumaplán

7.12.2017 Traumaplán

Ve spolupráci Life RESCUE se konalo cvičení, při kterém byl aktivován Traumaplán 2.stupně na Dětském urgentním příjmu (EMERGENCY) Fakultní nemocnice v Motole. Traumaplán se vyhlašuje při mimořádné události, u které se nachází větší počet zraněných osob. V našem případě šlo o fiktivní výbuch na ZŠ Hanspaulka, ke kterému došlo při praktické ukázce v zájmovém kroužku Mladý chemik. Celkem jsme na urgentním příjmu přijali 22 „zraněných“ figurantů. Po rozdělení pacientů podle závažnosti poranění a jejich zdravotního stavu (TRIAGE) byli pacienti rozvezeni po celé dětské části na vyšetření nebo přímo na operační sál. Jsme rádi, že jsme si mohli ověřit zásady traumaplánu v praxi a potvrdit si, že jsme připraveni k úspěšnému zvládnutí mimořádné události.

více informací

6.12.2017 - Rozloučení s vrchními sestrami

6.12.2017 - Rozloučení s vrchními sestrami

Začátkem prosince jsme se rozloučili se skvělými dámami a vrchními sestrami tří klinik, které od ledna 2018 odchází na zasloužený důchodový odpočinek: vrchní sestra Dětského kardiocentra Mgr. Dana Křivská, vrchní sestra Novorozeneckého oddělení paní Dana Šmídlová a vrchní sestra Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku paní Jana Jandová. Rádi bychom jim i tímto příspěvkem poděkovali za jejich celoživotní práci a příkladnou péči o pacienty. Věříme, že i když nebudou u nás v nemocnici pracovat, budeme se s nimi i nadále setkávat.

více informací

24.11.2017 - Akreditace

24.11.2017 - Akreditace

Fakultní nemocnice v Motole prošla úspěšně akreditačním šetřením Spojené akreditační komise, o.p.s. a splnila veškerá předepsaná kritéria. Certifikát akreditace platí do 9.11.2020. Rádi bychom tímto poděkovali všem našim zaměstnancům, kteří byli během šetření pod velkým tlakem a uspěli na výbornou!

více informací

21.11.2017 - Bude uzavřen krytý parking

21.11.2017 - Bude uzavřen krytý parking

V úterý 21.11.2017 bude z provozních důvodů pro pacienty a návštěvníky nemocnice uzavřen krytý parking. Prosíme, využijte jiné parkovací plochy v areálu nemocnice. Jejich umístění naleznete na přiložené mapce.

více informací

16.11. 2017 - Světový den STOP dekubitům

16.11. 2017 - Světový den STOP dekubitům

Dne 16.11. 2017 ve Fakultní nemocnici v Motole proběhne informativní akce u příležitosti Světového dnu STOP dekubitům.

více informací

13.11.2017 - Pozvánka na konferenci „Zdravotnictví a právo“

13.11.2017 - Pozvánka na konferenci „Zdravotnictví a právo“

Pozvánka na odbornou konferenci "Zdravotnictví a právo" Společnosti medicínského práva ČLS JEP.

více informací

10.11.2017 - Důležité upozornění na klamavou reklamu

10.11.2017 - Důležité upozornění na klamavou reklamu

FN Motol a prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., přednosta I. Ortopedické kliniky 1.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole se zcela distancují od reklamy na produkt OSTELIFE, která se objevila na internetu.

více informací

1.11.2017 - Humanitární mise do Senegalu

1.11.2017 - Humanitární mise do Senegalu

V rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC se vydal tým Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole pod vedením prof. Jana Plzáka do Thies v Senegalu. Během mise se podařilo odoperovat 35 pacientů, kdy 12 pacientů podstoupilo operaci endoskopickou (FESS), 12 pacientů operaci ušní a 11 pacientů operaci krční. Všechny operace, které by místní personál bez pomoci našich odborníků nezvládl, proběhly bez závažných komplikací. Součástí mise bylo i školení místního personálu, a to hlavně v rozšíření spektra dosud prováděných výkonů a zacházení s novým přístrojovým vybavením.

více informací

1.11.2017 - Uzavření Terapeutické zahrady

1.11.2017 - Uzavření Terapeutické zahrady

Od 1. listopadu se Terapeutická zahrada ukládá k zimnímu spánku. Její brány znovu otevřeme 1. dubna 2018.

více informací

27.10.2017 - Křest knihy "Překroč ten stín"

27.10.2017 - Křest knihy

Přednosta Kardiologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole prof. Josef Veselka pokřtil svou novou povídkovou knihu "Překroč ten stín". Jde o jeho první nelékařskou knihu. Jejím vydáním se zařazuje mezi několik dalších lékařů, kteří se mimo medicínu věnují i psaní beletrie.

více informací

26.10.2017 - Dětská paliativní péče ve FN Motol

26.10.2017 - Dětská paliativní péče ve FN Motol

Praha, 26. října 2017 - Vážná nemoc je vždy složitým životním obdobím, zejména pak pokud onemocní dítě. V případě život ohrožujícího nebo život limitujícího onemocnění by mělo být jednoznačně v péči odborníka paliativní péče. To se však v praxi děje velmi zřídka. První nemocničním pracovištěm, kde specializované centrum tohoto druhu vzniká, je Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

24.10.2017 - Nadace Křižovatka 24

24.10.2017 - Nadace Křižovatka 24

Primář Novorozeneckého oddělení MUDr. Miloš Černý převzal od zástupců Nadace Křižovatka 24 monitorů dechu pro naše novorozence.

více informací

6.10.2017 - Konference dětské paliativní péče ve FN Motol

6.10.2017 - Konference dětské paliativní péče ve FN Motol

V pondělí 30.října 2017 se uskuteční historicky první konference dětské paliativní péče ve FN Motol. V souvislosti s intenzivním rozvojem dětské paliativní péče ve FN Motol pořádáme celodenní vzdělávací akci, která je určena pro zástupce nemocničních zařízení z celé České republiky.

více informací

21.9.2017 - 40. výročí Dětského kardiocentra

21.9.2017 - 40. výročí Dětského kardiocentra

Tento týden se při příležitosti 40. výročí Dětského kardiocentra 2.LF UK a FN Motol konalo Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017. Úvodní slovo na téma "Mé vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze" přednesl zakladatel a duchovní otec celé kliniky prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

více informací

Vernisáž fotografií z humanitárních misí

Vernisáž fotografií z humanitárních misí

Srdečně vás zveme na vernisáž fotografií z humanitárních misí v Keni a v Jordánsku a na moderovanou debatu s lékaři z Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole, kteří se těchto misí pravidelně účastní. Dozvíte se nejenom kolik operací lékaři na misích zvládají, zda musí některé pacienty odmítat, ale i třeba jak vypadá život pacientů v chudinském slumu nebo uprchlickém táboře.

více informací

14.9.2017 - Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX

14.9.2017 - Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX

Ve FN Motol se konala celodenní odborná konference s názvem "Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX." Všechny účastníky v úvodu přivítal ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, který i spolu s děkanem 2. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., převzal nad touto konferencí záštitu. Úvodní přednášku s názvem "Mých 66 let mezi sestrami" měl už tradičně emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., kterého publikum ocenilo dlouhým potleskem vestoje.

více informací

13.9. 2017 - Měsíc zdravé krve 2017

13.9. 2017 - Měsíc zdravé krve 2017

Ve FN Motol se ve středu 20. září uskuteční beseda „Půl století transplantací kostní dřeně u dětí“ (16.00–18.30 hod. v kinosále – budova ředitelství, 2. patro), a to v rámci projektu Měsíc zdravé krve 2017, kdy se veřejnosti otevírají dveře vybraných hematologických pracovišť. Specialisté z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol účastníky provedou možnostmi dnešní hematologie a léčby vzácných krevních onemocnění, jež jsou spojené s poruchou krvetvorby. Představí tajemství kostní dřeně, kmenových buněk i život zachraňujících transplantací. Jak takové transplantace probíhají, co pro pacienty i lékaře znamenají a jaký je život s „novou“ kostní dření, která pomůže obnovit řádnou krvetvorbu. Příchozí budou mít možnost orientačně zjistit, jaká je právě jejich krevní skupina i to, jak se stát dárcem kostní dřeně (již od 15.00 hod.). Věděli jste, že v lidském těle se nachází 2,5–4 kg kostní dřeně? Každý, kdo se o ni podělí, daruje kus sebe a šanci na život jinému.

více informací

29.8.2017 - Nadační fond Čas je mozek

29.8.2017 - Nadační fond Čas je mozek

Naše pacientka Štěpánka prodělala jako malá holčička v pouhých čtyřech letech rozsáhlou mrtvici. V důsledku velkého poškození mozku nemohla vůbec chodit ani mluvit, situace pro ni byla psychicky velice náročná. Díky vysoce odborné péči lékařů z Kliniky dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol a poctivé rehabilitaci se jí ale podařilo následky onemocnění zmírnit a v současnosti – ve svých čtrnácti letech – vede relativně normální život. Štěpánka spolu s maminkou převzala od Nadačního fondu Čas je mozek finanční příspěvek na další rehabilitaci. Přítomni byli samozřejmě i lékaři z FN Motol, a to konkrétně primář MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kršek, PhD. a prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

více informací

3.8.2017 - Návštěva ze Šanghaje

3.8.2017 - Návštěva ze Šanghaje

Zástupci Fakultní nemocnice v Motole v čele s náměstkyní pro vědu prof. Annou Šedivou přivítali delegaci z několika šanghajských fakultních nemocnic. Tito představitelé zdravotnictví z nejlidnatějšího města Číny (více než 27 miliónů obyvatel) by se u nás rádi inspirovali v oblasti urgentní a dětské medicíny a rozšířili spolupráci na vědeckých projektech.

více informací

27.7.2017 - Veselé zástěrky

27.7.2017 - Veselé zástěrky

Další Veselé zástěrky si tentokrát převzaly sestry Odběrového centra pro dětské pacienty Fakultní nemocnice v Motole. Hlavním smyslem této kolekce od návrhářky Marie Zelené je odvést pozornost dětí od vyšetření a pokusit se je třeba i rozesmát.

více informací

18.7.2017 - Arménský ministr zdravotnictví

18.7.2017 - Arménský ministr zdravotnictví

Vedení FN Motol přivítalo delegaci z Arménské republiky v čele s ministrem zdravotnictví Levonem Altunyanem. Arménská strana by se u nás ráda inspirovala v oblasti managementu a ve spolupráci mezi nemocnicí a fakultami.

více informací

17.7.2017 - Příměstský tábor

17.7.2017 - Příměstský tábor

Za podpory Fondu kulturních a sociálních potřeb FN Motol se tento týden koná příměstský tábor pro děti zaměstnanců naší nemocnice. Ty si nejen mohly prohlédnout zázemí nemocnice, potrubní poštu nebo roboty, ale také si vyzkoušet první pomoc pod vedením specialistů na kardiopulmonální resuscitaci.

více informací

12.7.2017 - Nadační fond profesora Pavla Pafka

12.7.2017 - Nadační fond profesora Pavla Pafka

V rámci letošního filmového festivalu v Karlových Varech se konala i charitativní akce, při které známé osobnosti jízdou na kole přispěli 274 106 korun Nadačnímu fondu profesora Pavla Pafka. Symbolický šek převzal spolu s prof. Pavlem Pafkem i přednosta III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol prof. Robert Lischke. Děkujeme Nadaci ČEZ a všem zúčastněným za podporu!

více informací

11.7.2017 - Nedostatek zdravotnického personálu ve FN Motol

11.7.2017 - Nedostatek zdravotnického personálu ve FN Motol

Podle České asociace sester chybí v celém Česku zhruba 3000 sester a jen u nás jich chybí více než 100. Pokud se situace nezlepší, může dojít až k uzavření některých oddělení. Fakultní nemocnice v Motole by proto ráda přijala do svého týmu nové všeobecné a dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické asistenty/ky, zdravotnické záchranáře, farmaceutické laboranty/ky a laboratorní asistenty. Všechny informace, platové podmínky a benefity pro zaměstnance najdete na

více informací

30.6.2017 - Jmenování nových profesorů

30.6.2017 - Jmenování nových profesorů

Ve Velké aule Karolina byli jmenováni tři noví profesoři Fakultní nemocnice v Motole. Z Pediatrické kliniky 2.LF UK a FN Motol se jimi stali prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. a z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol přednosta prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

více informací

22.6.2017 - Motolské grilování

22.6.2017 - Motolské grilování

Fakultní nemocnice v Motole pro své zaměstnance a jejich rodiny uspořádala Motolské grilování. Ti si mohli pochutnat na grilovaném mase, posedět se svými kolegy a strávit tak příjemné odpoledne, které zpestřil koncert hudební skupiny Bílá nemoc, jejímž frontmanem je lékař Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol MUDr. Zdeněk Hříbal. K dispozici byl i stylový fotokoutek, pro děti malování na obličej, tvoření mýdlových bublin a skákací hrad.

více informací

22.6.2017 - Nadační fond Zdeňky Žádníkové

22.6.2017 - Nadační fond Zdeňky Žádníkové

Prázdné stěny na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole jsou už minulostí. Nadační fond Zdeňky Žádníkové ve spolupráci s malířem Liborem Škrlíkem je vyzdobil tematickými obrázky a nástěnnými malbami. Děkujeme za dlouhodobou podporu!

více informací

19.6.2017 - Nadační fond Karolíny Plíškové

19.6.2017 - Nadační fond Karolíny Plíškové

Tenistka Karolína Plíšková prostřednictvím svého nového nadačního fondu věnovala Klinice dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole částku ve výši 200 000,- Kč, která bude využita pro zlepšení diagnostiky a léčby nádorů mozku u dětí. Děkujeme! Slavnostního předání šeku se zúčastnil přednosta kliniky prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

více informací

19.6.2017 - Tábor Pediatrické kliniky

19.6.2017 - Tábor Pediatrické kliniky

Tento týden se koná už několikátý ročník tábora Pediatrické kliniky 2.LF UK a FN Motol, který se letos nese ve znamení Harryho Pottera. Začátek tábora dětem zpříjemnil zpěvák a herec Adam Mišík, který dětem zazpíval a strávil s nimi hezký podvečer. Ozdravný pobyt je určený hlavně pro nemocné děti, které se dlouhodobě léčí ve FN Motol a nemohou se účastnit běžných táborů. Velký dík patří hlavní organizátorce a herní terapeutce kliniky Darině Kozlík Skaličkové.

více informací

15.6.2017 - Běžecký závod

15.6.2017 -  Běžecký závod

Téměř dvě stovky zaměstnanců a mediků z FN Motol se po roce opět sešly u běžeckého závodu O2 Prague Relay 4x5 2017. V kategorii ČSOB Pojišťovna Zdravotnický Běh vybojovaly dokonce dvě štafety první a druhé místo a my jim tímto gratulujeme! Ve fotogalerii se můžete podívat, jak celý závod probíhal. Všechny fotografie najdete na http://www.fnmotol.cz/fofrem/galerie/o2-prague-relay-4x5-2017/

více informací

12.6.2017 - Slavnostní předání monitorovacích přístrojů

12.6.2017 - Slavnostní předání monitorovacích přístrojů

Na Oddělení urgentního příjmu dospělých se konalo slavnostní předání sedmi monitorovacích přístrojů v hodnotě 4 miliony Kč. Díky novému vybavení disponuje urgentní příjem čtyřmi kompletně vybavenými JIPovými boxy pro čtyři ventilované pacienty. Zlepšilo se rovněž speciální vybavení malého zákrokového sálku, kde se nově mohou provádět drobné chirurgické zákroky, jako je např. hrudní drenáž nebo dokonce provést endoskopii zažívacího traktu při podezření na krvácení. Fakultní nemocnice v Motole přístroje zakoupila z prostředků dotace Magistrátu hlavního města Prahy, který na dnešním předání zastoupil radní Radek Lacko. Nové vybavení zlepší kvalitu poskytované péče na Oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol. Jen v loňském roce zde zdravotníci akutně ošetřili více než 75 tisíc pacientů.

více informací

5.6.2017 - Indiánské prázdniny

5.6.2017 - Indiánské prázdniny

Klub Interaktivního domu spolu s primářem Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Vratislavem Šmelhausem zahájil v pořadí už 19. Indiánské prázdniny, které potrvají až do 23. června. Program se bude opět odehrávat v blízkosti Terapeutické zahrady a stejně jako v minulých letech se děti dočkají mnoha zážitků a zábavy, nejrůznějších her a zajímavých přednášek.

více informací

2.6.2017 - Finanční dar C&A Foundation

2.6.2017 - Finanční dar C&A Foundation

Od zástupců C&A Foundation převzal primář Novorozeneckého oddělení a předseda správní rady Nadačního fondu "N" - pro nedonošená miminka MUDr. Miloš Černý symbolický šek v hodnotě 5000 euro. Tento dar bude použit k podpoře přístrojového vybavení novorozeneckého oddělení, a to především monitoru transkutánních plynů. Děkujeme!

více informací

1.6.2017 - Mezinárodní den dětí

1.6.2017 - Mezinárodní den dětí

U Terapeutické zahrady jsme oslavili Mezinárodní den dětí! Děti, které jsou hospitalizované a dostaly svolení od lékaře, si užívaly skákací hrad, malování, velké hasičské auto a spoustu dalších her. Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci!

více informací

30.5.2017 - Pěvecký sbor ACCORD Motol

30.5.2017 - Pěvecký sbor ACCORD Motol

Jako jediná nemocnice v ČR se můžeme pochlubit pěveckým sborem, který je složen výhradně ze zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole. ACORD Motol uvedl před budovou ředitelství několik nových skladeb, a to od renesance přes lidové písně až k současným jazzovým písním.

více informací

30.5.2017 - Protikuřácký zákon

30.5.2017 - Protikuřácký zákon

Od středy 31. května 2017 začíná platit tzv. protikuřácký zákon, který více než doposud omezuje kouření a používání elektronických cigaret ve vnitřních i vnějších prostorách soukromých i veřejných zařízení, tedy i naší nemocnice. Ve vnitřních prostorách FN Motol i nadále platí zákaz kouření všech tabákových výrobků včetně používání elektronických cigaret. Nově dochází k redukci počtu venkovních míst určených pro kuřáky (týká se kouření tabákových výrobků i používání elektronických cigaret), a to z původních cca 20 na současných 11 (viz přiložená mapa). Zákaz platí pro zaměstnance, pro pacienty a všechny další návštěvníky nemocnice.

více informací

25.5.2017 - Otevřená operativa hrudní chirurgie

25.5.2017 - Otevřená operativa hrudní chirurgie

Hrudní chirurgové z naší nemocnice patří mezi světově uznávané odborníky, a proto se snaží předávat dovednosti a zkušenosti kolegům z celé republiky. Důkazem toho byl i kurz „Otevřená operativa hrudní chirurgie“, který v Institutu klinické a experimentální medicíny vedl prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. a doc. MUDr. Alan Stolz, MBA z III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

více informací

17.5.2017 - Návštěva ománské princezny

17.5.2017 - Návštěva ománské princezny

Ománská princezna a lékařka v jedné osobě Dr. Mona Fahad Al Sajid navštívila FN Motol. Ománská strana se v naší nemocnici snaží inspirovat ve vzdělání (2. lékařská fakulta), medicíně (FN Motol) a vědě (Ústav biologie a lékařské genetiky atd.).

více informací

16.5.2017 - Dokument o zakladateli dětské onkologie v ČR prof. Josefu Kouteckém

16.5.2017 - Dokument o zakladateli dětské onkologie v ČR prof. Josefu Kouteckém

Už dnes 16.5 ve 20:55 bude mít na ČT2 premiéru hodinový dokument o zakladateli dětské onkologie v ČR prof. Josefu Kouteckém. Po odvysílání bude dokument k dispozici na stránkách České tekevize. Odkaz je k dispozici po rozkliknutí této novinky.

více informací

5.5.2017 - Světový den hygieny rukou

5.5.2017 - Světový den hygieny rukou

5. května se koná ve FN Motol tradiční Světový den hygieny rukou a to již po osmé. Letos v rámci projektu WHO je zaměřen na prevenci vzniku antibiotické rezistence omezením přenosu rezistentních mikroorganizmů rukama zdravotnického personálu. Program Světového dne hygieny rukou se uskuteční od 8:30 hod do 13:30 hodin ve vstupní hale dospělé části nemocníce – u Cafe Motol. Vítáni jsou všichni zaměstnanci, návštěvníci, studenti, dospělí i dětští pacienti.

více informací

30.4.2017 - Transplantace dělohy

30.4.2017 - Transplantace dělohy

Již šest žen podstoupilo v uplynulém roce transplantaci dělohy. Tento komplikovaný zákrok provádí speciální operační tým pod vedením Romana Chmela z Fakultní nemocnice v Motole a Jiřího Froňka z IKEM. Brzy se tak pod dohledem lékařů začnou u nás v nemocnici připravovat na umělé oplodnění. Pokud se vše podaří, tak i na první těhotenství. Cílem je především přivést na svět zdravé děti. Celý tým je velice rád, že se tímto způsobem daří dávat šanci neplodným ženám, které tak mají naději, aby mohly mít v budoucnu svoje vlastní děti.

více informací

26.4.2017 - Mezioborová problematika neonatologie 21. století

26.4.2017 - Mezioborová problematika neonatologie 21. století

Novorozenecké oddělení Gynekologicko–porodnické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uspořádalo již III. ročník odborné konference z cyklu MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ zaměřenou na problematiku vrozených vývojových vad. Mezi předsedajícími byl například doc.MUDr. Michal Tichý,CSc., prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. nebo prof. MUDr.Michal Rygl, PhD.

více informací

25.5.2017 - Motolské dny bez úrazu

25.5.2017 - Motolské dny bez úrazu

Pro základní a mateřské školy Prahy 6 jsme na Ladronce připravili Motolské dny bez úrazu. Na preventivní akci se děti zábavnou formou učily, jak dbát o svou bezpečnost a hlavně o své zdraví.

více informací

21.5.2017 - Den otevřených dveří 2017

21.5.2017 - Den otevřených dveří 2017

V pátek 21. dubna od 10:00 do 14:00 proběhne ve Fakultní nemocnici v Motole den otevřených dveří. Pro účastníky je připraven program v kinosálu budovy ředitelství.

více informací

21.4.2017 - Den otevřených dveří FN v Motole

21.4.2017 - Den otevřených dveří FN v Motole

Zájemci o zaměstnání z řad studentů měli možnost prohlédnout si naši nemocnici a zjistit všechny potřebné informace, které ovlivní jejich rozhodování o budoucím pracovišti. Věříme, že je naše kliniky zaujaly a stanou se našimi kolegy! - Informace o volných místech najdete na www.fnmotol.cz/kariera/volna-mista/

více informací

19.4.2017 - Ocenění Ambassador Awards Evening

19.4.2017 - Ocenění Ambassador Awards Evening

V rámci Ambassador Awards Evening převzal emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA ocenění za Celoživotní přínos kongresovému průmyslu. Pan profesor tuto prestižní cenu převzal z rukou primátorky hlavního města Prahy paní Adriany Krnáčové.

více informací

13.4.2017 - Kapka naděje

13.4.2017 - Kapka naděje

Kapka naděje spolu s hercem a zpěvákem Davidem Gránským připravila velikonoční nadílku pro děti z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

Kapka naděje

Kapka naděje spolu s hercem a zpěvákem Davidem Gránským připravila velikonoční nadílku pro děti z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

7.4.2017 - Světový den zdraví

7.4.2017 - Světový den zdraví

7. dubna byl Světový den zdraví! Je jen na nás, jak o něj budeme pečovat. Medicína je sice mocná, ale ani ona někdy nedokáže dělat zázraky. Dbejte proto o své zdraví, je to to nejcennější, co v životě máme. Všichni si totiž přejeme, abyste nás potřebovali co nejméně.

více informací

1.4.2017 - Otevření Terapeutické zahrady

1.4.2017 - Otevření Terapeutické zahrady

Začátkem dubna jsme otevřeli Terapeutickou zahradu! Hospitalizovaným pacientům a jejich doprovodu je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

více informací

28.3.2017 - Převzetí nového přístroje od Nadačního fondu N

28.3.2017 - Převzetí nového přístroje od Nadačního fondu N

Primář Miloš Černý převzal od Nadačního fondu N a firmy Radiometer přístroj, který neinvazivně měří hladinu oxidu uhličitého a kyslíku v krvi. Takovýto přístroj je vůbec první na novorozeneckém oddělení v České republice.

více informací

27.3.2017 - Návštěva dánské ministryně

27.3.2017 - Návštěva dánské ministryně

Měli jsme tu čest přivítat dánskou ministryni zdravotnictví paní Karen Ellemann, která si po setkání s vedením FN Motol prohlédla i Oddělení urgentního příjmu dospělých. To patří mezi ty nejmodernější v ČR!

více informací

22.3.2017 - Nadační fond Zdeňky Žádníkové

22.3.2017 - Nadační fond Zdeňky Žádníkové

Nadační fond herečky Zdeňky Žádníkové opět ve spolupráci s firmou Dermacol CZ & SK vyzdobil další oddělení dětské části Fakultní nemocnice v Motole a to konkrétně prostor dětského KARIM a dětské nefrologie. O malby se už tradičně postaral malíř Libor Škrlík, který se spolu se Zdeňkou Žádníkovou zúčastnil i slavnostního předání. Cílem všech maleb je zmírnit stres dětských pacientů z nemocničního prostředí a navodit domácí prostředí na oddělení.

více informací

15.3.2017 - Čínská delegace ve Fakultní nemocnici v Motole

15.3.2017 - Čínská delegace ve Fakultní nemocnici v Motole

Vedení Fakultní nemocnice v Motole přivítalo delegaci z 24 milionového města Šanghaj, které je nejlidnatějším městem Číny. Zástupci Ruijin Hospital Shanghai Jiaotong University School of Medicine si spolu s ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Petrem Kolouchem, MBA prohlédli nemocnici a seznámili se s naším systémem urgentní medicíny, kterým by se rádi inspirovali.

více informací

9.3.2017 - Modrý kód

9.3.2017 - Modrý kód

Televize Prima chystá pro diváky seriálovou novinku Modrý kód z prostředí urgentního příjmu, která byla představena na tiskové konferenci u nás v nemocnici. Hlavními odbornými poradci seriálu jsou Bc. Renáta Všetečková a MUDr. Marek Dvořák z Fakultní nemocnice v Motole. Vybrané epizody seriálu jsou dokonce inspirovány i pravdivými příběhy z motolského urgentu. Věříme, že se vám seriál bude líbit!

více informací

6.3.2017 - Medicína jako srdeční záležitost

6.3.2017 - Medicína jako srdeční záležitost

Na půdě 2. lékařské fakulty proběhla třetí panelová debata projektu Fenomén 2. LF UK IFMSA CZ. Váženým hostem byl tentokrát přednosta Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., bývalý přednosta prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. FESC a přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

více informací

18.2. 2017 - Den dětské onkologie

18.2. 2017 - Den dětské onkologie

Den dětské onkologie se každoročně koná pod záštitou organizace Můj nový život a má upozornit na onkologická onemocnění u dětí. Letošní akce se uskutečnila v sobotu 18. února a byla zaměřena na nádory mozku. Celodenní program vyvrcholil galakoncertem na Václavském náměstí.

více informací

9.2.2017 - 6. ročník TOP zaměstnavatelé

9.2.2017 - 6. ročník TOP zaměstnavatelé

Dne 9.2.2017 byly vyhlášeny výsledky již 6. ročníku studie TOP Zaměstnavatelé, ve které si studenti a absolventi vysokých škol zvolili své TOP zaměstnavatele.V kategorii Farmacie & Zdravotnictví jsme získali krásné 2. místo. Za Fakultní nemocnice v Motole cenu převzala personální náměstkyně Ing. Jindřiška Feldmanová.

více informací

8.2.2017 - Workshop Chirurgicke kliniky

8.2.2017 - Workshop Chirurgicke kliniky

8.2.2017 - Vůbec první akcí v České republice, která byla garantována Evropskou asociací endoskopické chirurgie, se stal Workshop Chirurgické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Tento kurz připravila klinika v čele s přednostou prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc. v rámci Pracovních dní Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. Praktická část obsahovala jak trénink na simulátorech, tak živou ukázku při operaci.

více informací

28.1.2017 - Star Wars na Pediatrické klinice

28.1.2017 - Star Wars na Pediatrické klinice

28.1.2017 - Poprvé v tomto roce nás navštívili kostýmovaní nadšenci série science fiction filmů Star Wars z The Rebel Legion - Lion Base a na Pediatrické klinice 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole rozdali mnoho dárků a úsměvů. Děkujeme za vše a těšíme se na další akce!

více informací

18.1.2017 - Dobrovolnické centrum - zooterapie

18.1.2017 - Dobrovolnické centrum - zooterapie

18.1.2017 - Dobrovolnické centrum FN Motol pokračuje ve své činnosti i v roce 2017. Tentokrát jsme se věnovali zooterapii pro hospitalizované děti Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

14.1.2017 - Den otevřených dveří

14.1.2017 - Den otevřených dveří

Dne 14.1.2017 se na půdě 2. lékařské fakulty UK konal Den otevřených dveří. Uchazeči o studium si tak mohli prohlédnout přednáškové prostory i některá oddělení a kliniky Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

12.1.2017 - Návštěva zpěvačky Heleny Vondráčkové

12.1.2017 - Návštěva zpěvačky Heleny Vondráčkové

12.1.2017 - Spolu s ředitelkou Kapky naděje Vendulou Pizingerovou navšítvila Kliniku dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole hvězda české pop-music paní Helena Vondráčková. Děkujeme za návštěvu i krásné dárky pro děti i jejich maminky.

více informací

10.1.2017 - II. Seminář dětské paliativní péče

10.1.2017 - II. Seminář dětské paliativní péče

10.1.2017 - Fakultní nemocnice v Motole hostila už II. Seminář dětské paliativní péče. O rozvoji této specializované péče u nás v nemocnici informovala MUDr. Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol, která se této problematice věnuje i díky podpoře Nadačního fondu Avast a organizaci Cesta domů. V rámci semináře přednášela například MUDr. Lucie Šrámková, PhD., Pavel Klimeš nebo MUDr. Irena Závadová.

více informací

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY