Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

12.6.2019 - Neformální snídaně s novináři

Téma: Infantilní hemangiomy

Mareček se narodil bez jakýchkoli viditelných změn ve tváři. Hemangiom u něho začal být patrný až v prvním měsíci jeho života a hned ve druhém měsíci mu byla nasazena léčba. „Musím říct, že měla neskutečný progres. Hemangiom doslova mizel před očima,“ říká paní Eva Reháková, maminka tříletého chlapečka. Po půl roce už byly výsledky opravdu velké. Kvůli léčbě, kterou Mareček po celou dobu velmi dobře snášel, docházeli rodiče s chlapečkem do FN Motol přibližně jeden rok. „Po jejím ukončení jsme s Marečkem absolvovali ještě tři ošetření laserem, díky kterým zbytkové zabarvení ještě dále ustoupilo,“ dodává paní Eva. Dnešní fotografie potvrzuje, že léčba byla velmi úspěšná.

Podle MUDr. Josefa Mališe, lékaře Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol je v léčbě hemangiomů tím nejdůležitějším právě včasné nasazení léčby. „Pokud se ten správný čas promešká, je léčba zcela zbytečná, protože už nezabere,“ říká MUDr. Mališ, který apeluje na rodiče i pediatry, aby s vyhledáním specialisty rozhodně neváhali.

Infantilní hemangiomy vznikají v důsledku novotvorby krevních cév a přibližně u 10 – 12 % kojenců a 20 - 30 % nedonošených a nezralých kojenců představují nejčastější nádory dětského věku. I když jsou tzv. benigní (nezhoubné), jsou přesto schopny svou nepříznivou lokalizací a rychlým růstem ohrozit životně důležité funkce nebo přímo i život dítěte.

Infantilní hemangiomy se objevují v 1. měsíci, méně často pak v průběhu 2. - 3. měsíce života dítěte. Jakmile se však objeví, velmi rychle rostou. Ukončení velikosti a tvaru dosahuje 80 % hemangiomů na konci 5. měsíce věku malého pacienta. Po této intenzivní růstové fázi nastává období stagnace, kdy už hemangiomy nemění ani svůj tvar ani velikost. Toto období trvá obvykle do jednoho roku a pak dochází k tzv. involuci (zmenšení vlivem přirozených změn), kdy jejich typicky červená barva mizí, cévy začnou vazivovatět a útvar pak může zcela vymizet, tzv. vyzrát. Tento proces zmenšování může trvat různě dlouhou dobu, v řádu měsíců i let. „Úplná involuce, tedy kompletní vymizení se však děje jen u menší části nemocných. Většina hemangiomů po sobě zanechá ztukovatělá nebo zvazivovatělá rezidua, přebytečnou, odlišně zbarvenou kůži nebo silně vinuté začervenalé cévy,“ říká MUDr. Josef Mališ.

Kromě kosmetických obtíží mohou hemangiomy způsobovat také velmi závažné komplikace, někdy i ohrožení života. To zejména v případě, kdy se objeví v mediastinu (mezihrudí) nebo v hlubokých strukturách krku, kde mohou utlačovat dýchací cesty. Ohrožení životně důležitých funkcí však hrozí také u kožních hemangiomů. Pokud se útvar objeví například na očním víčku, může omezit jeho pohyblivost natolik, že oko nejde otevřít a zraková schopnost může výrazně klesnout nebo dokonce úplně vymizet. Při postižení nosních průduchů může dojít k omezení schopnosti dýchání, při postižení rtů pak hemangiom u dítěte negativně ovlivňuje příjem potravy. Takovéto rozsáhlé hemangiomy, které působí závažné kosmetické obtíže, dále nepříznivě lokalizované formy, které ohrožují život dítěte nebo funkci důležitých orgánů a sekundárně změněné hemangiomy (krvácení, vřed, záněty), tvoří asi jednu desetinu všech hemangiomů a vyžadují neodkladnou léčbu. 

V současné době se k léčbě hemangiomů používá osvědčený lék ze skupiny betablokátorů. Poprvé byl tento druh léčby ve FN Motol použit v roce 2009. A i když první pacient má nyní ještě drobné jizvičky, lze tento výsledek v porovnání s předchozími postupy označit jednoznačně za velmi úspěšný.    

Nejvhodnější dobou k zahájení terapie je první půlrok života dítěte, nejlépe před dovršením 5. měsíce věku. V té době totiž hemangiom velmi rychle roste a léčba má šanci jeho růst ovlivnit. Jestliže neléčené hemangiomy zanechávají rezidua asi v 50 %, tak po správně provedené léčbě klesá procento reziduí až k 20 % a jsou mnohem méně závažná než po spontánní involuci. 
V posledních 10 letech se s infantilními hemangiomy léčilo ve FN Motol více než 600 dětí. Výhodou specializovaného centra FN Motol je navíc dostupnost erudovaných chirurgů mnoha dětských specializací, kteří s hematology spolupracují při řešení závažných reziduí po ukončené medikamentózní léčbě. 

Typické znaky hemangiomů:

  1. Pestrost velikosti a tvarů hemangiomů je neomezená. Od drobných nevýznamných útvarů velikosti špendlíkové hlavičky, až po rozsáhlé nebo mnohočetné hemangiomy, které postihují velkou část obličeje, trupu a končetin. 
  2. Jasně červená barva. Přirovnává se k typické barvě vozidel Ferrari ("ferrari red"). 
  3. Díky zvýšenému prokrvení jsou na pohmat teplejší než jejich okolí.

Nejčastější typy hemangiomů:

  1. Povrchové (superficiální): postihují hlavně oblast hlavy a krku, ale nachází se také na trupu a končetinách v úrovni kůže, nebo nad jejím povrchem.
  2. Hluboké: vyskytují se v podkoží a nad nimi je zcela normální kůže. Jsou to měkké těstovité rezistence nejčastěji na krku (např. v oblasti příušní žlázy), ale mohou se vyskytovat kdekoliv na těle.
  3. Smíšené: jedná se o přechodnou formu předchozích typů, tzn., že na povrchu kůže je hemangiom, který má ještě více či méně významnou složku v podkoží. 

Hemangiomy mohou postihovat i některé vnitřní orgány - játra, mediastinum, a to buď samostatně nebo jako součást mnohočetných kožních hemangiomů (hemangiomatózy - nad 10 kožních lézí).

Tisková zpráva: 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY