Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

29.10.2019 - Transplantační program kmenových buněk krvetvorby získal prestižní evropskou akreditaci JACIE

Transplantační program Kliniky dětské hematologie a onkologie při Fakultní nemocnici v Motole v době svého třicátého výročí činnosti získal prestižní evropskou akreditaci JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT).

Společná akreditační komise JACIE je jediným oficiálním akreditačním orgánem v Evropě pro oblast transplantací hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie. Prostřednictvím dobrovolné profesionální akreditace podporuje vysoce kvalitní lékařskou a laboratorní péči o pacienty. Tato akreditace je procesem, při kterém vyškolení zahraniční odborníci hodnotí dodržování předem stanovených standardů fungování a výkonnosti transplantačního programu posuzovaného centra. Pozornost je věnována nejen kvalitě poskytované péče, ale důraz je kladen také na strategie neustálého zlepšování zavedených postupů. JACIE akreditace je prostředkem, kterým může centrum prokázat, že dosahuje požadované úrovně praxe v souladu s dohodnutými odbornými standardy a potvrzuje, že centrum provozuje efektivní systém řízení jakosti a léčebnou péči splňující mezinárodní měřítka. Příprava center na akreditaci je finančně, časově i personálně náročná. Podmínkou akreditace je nejen odborná, materiální a personální připravenost komplexního programu (klinické pracoviště, odběrové pracoviště, ambulantní péče, certifikované laboratoře), ale i dostatečná a dlouhodobá zkušenost.

Akreditační inspekce proběhla na Transplantační jednotce Kliniky dětské hematologie a onkologie, na aferetickém úseku Oddělení krevní banky FNM, v Lékárně FNM a na Oddělení buněčné terapie ÚHKT v říjnu 2018. Na základě zhodnocení šetření a po doplnění požadovaných podkladů byl transplantační program 20. 8. 2019 řádně akreditován na následující 4 roky jako EBMT centrum vysoce specializované péče o dětské pacienty. Centrum má kromě klinické, také odběrovou a externí zpracovatelskou část a úzce spolupracuje s Českým registrem dárců krvetvorných buněk v IKEM, transplantačním programem pro dospělé v ÚHKT a dalšími pracovišti. Jedná se o završení mnohaleté přípravy, na které se zásadním způsobem podíleli především prof. MUDr. Petr Sedláček – vedoucí programu a klinický inspektor JACIE a MUDr. Petra Keslová – manažerka kvality, v posledních letech též v úzké spolupráci s MUDr. Evou Linhartovou, MUDr. Žanetou Závadovou a Mgr. Martinem Matějčkem – pracovníky Oddělení krevní banky a s kolegy z ÚHKT v čele s RNDr. Marií Dobrovolnou – manažerkou kvality, MUDr. Šárkou Rahmatovou, MUDr. Robertem Pytlíkem a Mgr. Dagmar Viktorovou z Oddělení buněčné terapie. Akreditace byla finančně podpořena Českou hematologickou společností ČLS JEP.

Jednotná organizační struktura FN v Motole nám v úzké spolupráci s pracovníky SOŘK umožnila využít systém řízení kvality podle standardů SAK, návazně pro transplantační program implementovat požadavky JACIE standardů a společně koordinovat úsilí o dosažení efektivní vzájemné komunikace, účinné sdílení pracovních postupů a zvyšování záruky bezpečné péče o pacienty v rámci spolupracujících pracovišť ve FNM.  Tato úzká spolupráce umožňuje rychle identifikovat případné chyby nebo nežádoucí události a včasně jim předcházet. Transplantační program kmenových buněk krvetvorby ve FN v Motole zahrnuje spolupráci především s Oddělením krevní banky (buněčné aferézy), s Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie (odběry kostní dřeně) a s Lékárnou FNM (centrální příprava cytostatik).

Klinika dětské hematologie a onkologie (přednosta prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.) tímto nezávislým posouzením a obdržením prestižního statutu mezinárodně akreditovaného transplantačního centra též získává snazší přístup k účasti v mezinárodních klinických studiích, které přibližují poznatky lékařského výzkumu do klinické praxe.

V rámci Evropské společnosti pro transplantace (EBMT) je v systému JACIE akreditováno jen cca 230 center. V zemích bývalého východního bloku jsou akreditována 2 centra v Maďarsku (obě Debrecen), 1 v Polsku (Krakov), 1 centrum v Chorvatsku (Záhřeb) a 2 centra v ČR (Plzeň a ÚHKT). Transplantační jednotka ve FN v Motole je v zemích střední a východní Evropy (mimo dětskou transplantační jednotku ve Vídni) prvním a nadále jediným akreditovaným centrem pro transplantace u dětí. 

 

text: prof. MUDr. Petr Sedláček CSc. a tým

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY