Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 16. 4. 2020

Nové Mimořádné opatření – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami, s účinností od 16. 4. 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného 15. 4. 2020:

Je opětovně povolena přítomnost doprovodu u porodu za splnění bezpečnostních a hygienických podmínek:

➡️ doprovodem je otec dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
➡️ doprovod nemá příznaky onemocnění COVID-19 a jeho tělesná teplota nedosahuje 37.0°C,
➡️ doprovod se před vstupem podrobí měření tělesné teploty,
➡️ doprovod používá chirurgickou ústenku jako minimální ochranu dýchacích cest, a to po celou dobu setrvání (látkové ústenky nebo jiné zakrytí dýchacích cest není přípustné),
➡️ porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji s vlastním sociálním zařízením,
➡️ bude zamezen kontakt doprovodu s jinými rodičkami, tedy doprovod nebude moci v průběhu porodu opustit porodní pokoj,
➡️ doprovod dbá pokynů zdravotnického personálu.

Dále se povolují návštěvy nezletilých pacientů na těchto klinikách:

  • Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol (pouze dětská část),
  • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol (pouze dětská část),
  • Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Pro ostatní kliniky, kde jsou hospitalizováni imunosuprimovaní nezletilí pacienti (s oslabenou imunitou), zákaz návštěv stále trvá.

Netýká se hospitalizovaného doprovodu nezletilého pacienta (jeden rodič/zákonný zástupce nebo jedna osoba jím určená).

➡️ návštěva nezletilého pacienta dbá pokynů zdravotnického personálu,
➡️ návštěva nemá příznaky onemocnění COVID-19 a její tělesná teplota nedosahuje 37.0°C,
➡️ návštěva používá ústenku po celou dobu setrvání u nezletilého pacienta.

Děkujeme za respektování.

Celé znění Mimořádného opatření – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami, s účinností od 16. 4. 2020 naleznete zde:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zariz_19016_4135_1.html

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY