Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

17.06.2021 - 1000 robotických výkonů ve FNM

Je tomu již více než tři roky, kdy se podařilo v naší nemocnici zahájit činnost centra robotické chirurgie, což umožnil nákup nejnovějšího typu robotického systému DaVinci Xi. Vzhledem k tomu, že byl 26. května úspěšně proveden již tisící robotický výkon, je zde dobrý důvod pro bilancování.

První operace byla provedena 18. 4. 2018 a již do poloviny září stejného roku jsme odoperovali prvních 100 pacientů, což bylo historicky vůbec nejrychlejší a nejefektivnější zahájení činnosti mezi všemi evropskými robotickými centry. Prvním provedeným výkonem byla robotická radikální prostatektomie, která představuje dodnes nejčastěji realizovanou robotickou operaci (celkem 555 výkonů). Postupně přistupovaly i další urologické výkony, hlavně robotická resekce ledviny pro nádor, robotická pyeloplastika a v menší míře i robotická radikální cystektomie nebo robotická okluze vezikovaginální píštěle.

Robotická operativa se postupně rozšiřovala i o další obory. Na robotu dnes pracují kromě urologů i operatéři z obou dospělých chirurgických klinik, z Gynekologicko-porodnické kliniky i z Kliniky dětské chirurgie. Za 3 roky se podařilo vychovat celkem 13 robotických chirurgů (6 z Urologické kliniky, 3 z Chirurgické kliniky, 2 z III. chirurgické kliniky, a po jednom z Gynekologickoporodnické kliniky a z Kliniky dětské chirurgie), zhruba 20 asistentů a obdobný počet instrumentářek.

Na robotickém systému v tuto chvíli provádíme rutinně 8 typů výkonů a několik dalších je realizováno v experimentálním módu. Protože některé výkony – například robotické resekce plic, jsou prováděny pouze v naší nemocnici, je naše robotické centrum z hlediska spektra výkonů nejkomplexnějším centrem v ČR. Robotický systém je z ekonomického pohledu využíván racionálně. V roce 2020 jsme provedli přes 350 operací, což nás staví na 4. pozici mezi 10 robotickými centry v ČR.

Zcela zásadní přínos je patrný v pooperačním průběhu, délce hospitalizace a v operačních výsledcích. Snad nejmarkantnější je to u robotické radikální prostatektomie, kde jsme oproti otevřenému výkonu snížili krevní ztráty na méně než třetinu, snížili riziko komplikací a zkrátili dobu hospitalizace o 2 - 3 dny. Zvyšuje to atraktivitu našich pracovišť a tím také počet pacientů, kteří u nás chtějí operace podstoupit. U zmíněné radikální prostatektomie se podařilo počet prováděných výkonů ve FNM prakticky zdvojnásobit.

Činnost centra robotické chirurgie s sebou přinesla řadu dalších benefitů. Součástí přípravy robotických týmů byly stáže na pracovištích v zahraničí i příjezd celé řady renomovaných světových expertů do robotického centra FNM, což dále posílilo naše mezinárodní vazby. V rámci robotického systému je k dispozici i virtuální trenažer, který umožňuje s technikou seznámit v omezené míře i studenty 2. LF UK a zatraktivnit tak pro ně jednotlivé operační obory.

Za obrovský přínos považujeme skutečnost, že jsme dokázali najít cestu, jak účinně spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. Na robotickém systému umístěném na operačních sálech Urologické kliniky se střídají zástupci 6 klinik, aniž by vznikaly rozbroje přitahující pozornost zbytku nemocnice či dokonce vedení nemocnice. Všem zúčastěným lékařům, sestrám i technickým pracovníkům za to patří dík, a samozřejmě stejně tak i vedení jednotlivých klinik. Dík patří i vedení, lékařům a sestrám z KARIM, bez kterých by efektivní chod centra nebyl možný.

Toto letmé zpětné ohlédnutí nás ale nesmí zdržet od dalšího úsilí a rozvoje. Je třeba racionálním způsobem rozvíjet spektrum prováděných výkonů - s jediným cílem, kterým je prospěch našich pacientů. Předpokladem je samozřejmě analýza operačních výsledků a také aktivní úhradová politika vůči zdravotním pojišťovnám. Lze předpokládat, že do činnosti centra by se měly zapojit i další kliniky, především ORL a cévní chirurgie, což je bez instalace druhého robotického systému obtížně realizovatelné.

text: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. / MUDr. Marek Schmidt / doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
foto: David Černý

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY