Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Omezení návštěv pacientů 2021

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle klinického stavu pacienta, konkrétních provozních podmínek na oddělení a dle aktuálně platných opatření MZ ČR.

NÁVŠTĚVY U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ změna od 17. 5. 2021

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle klinického stavupacienta, konkrétních provozních podmínek na oddělení a dle aktuálně platných opatřeníMZ ČR.

Standardní lůžková oddělení – návštěvy povoleny za níže uvedených podmínek.

Oddělení intenzivní a pooperační péče – o vhodnosti návštěvy rozhoduje ošetřující lékař, režim návštěvy se pak řídí níže uvedenými podmínkami.

Návštěvy u pacientů v izolačním režimu:

  • dodržují nastavená protiepidemická a izolační opatření,
  • návštěva není povolena u pacientů s diagnózou COVID-19, výjimky povoluje ošetřující lékař.

V případě, že je návštěva umožněna, dodržují se následující pravidla:

  • bez příznaků onemocnění COVID-19, či jiných respiračních onemocnění,
  • předložit doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin nebo předložit certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, a od ukončení očkování uplynulo min. 14 dní (tj. od aplikace druhé dávky u dvoudávkového schématu nebo od aplikace jedné dávky u jednodávkového schématu), nebo předložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v době max. 90 dnů před dnem návštěvy,
  • nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (nebo nanorouška) po celou dobu návštěvy,
  • při příchodu na oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou,
  • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, když to stav pacienta dovoluje (venkovní prostory, jídelny, herny nebo denní místnosti pacientů na oddělení za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.),
  • návštěva ve vícelůžkovém pokoji na oddělení probíhá za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.,
  • setrvání u pacienta po nezbytně nutnou dobu.

Nařízení MZČR nařizuje mimořádné opatření při epidemii všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb spočívající v zákazu návštěv pacientů. Více se dočtete zde: 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY