Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Archiv novinek

70 let pneumoftizeologie ve Fakultní nemocnici v Praze - Motole

Motolská nemocnice byla otevřena 4.1.1943, její součástí bylo od počátku i Plicní oddělení, dříve nazvané Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Mělo 4 pavilony s 230 lůžky a 2 pavilony otevřených leháren.

26.5.1992 byl otevřen nový pavilon TRN  s  60  standardnímí lůžky  a  10 lůžky na Jednotce intenzivní respirační péče. 15.12.2002 se oddělení TRN stalo Pneumologickou klinikou UK 2. LF a  FN v Motole. Od  roku 2004  na klinice  funguje spánková laboratoř, od 2005 Centrum léčby závislosti na tabáku. Počty  lůžek byly  zredukovány na 46  standardních a  10 na  JIP.

V současnosti  se   na klinice zabýváme  všemi nemocemi  dýchacího ústrojí  včetně   dospělých  pacientů s cystickou fibrózou, se stenózami dýchacích cest,  s plicními nádory  a pokročilými  formami  plicních  fibróz. Provádíme  široké spektrum  bronchoskopických výkonů včetně nejmodernějších metod  stentování či  endobronchiálního ultrazvuku.  Ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1.LF UK a  FN v Motole    indikujeme     nemocné   k plicní transplantaci.

Významnou  součástí naší  činnosti  je  pregraduální  výuka  studentů 2.LF  UK, (  III., IV. a  VI.  ročník), včetně  široké nabídky  volitelných  předmětů  pro  studenty   s hlubším   zájmem o pneumologii ( např.  sleep apnoe  syndrom,  cystická fibróza,   bronchoskopie  aj.)  Jsme     zapojení i v postgraduální výuce  v rámci IPVZ, ( bronchologie  pro začátečníky  i pokročilé, pneumoonkologický kurz).  Rovněž  tak na  klinice    probíhá praxe bakalářského studia  ošetřovatelství.  Publikujeme  a přednášíme  na vědeckých konferencích  doma i v zahraničí,   řešíme několik  grantových úkolů.

K  sedmdesátinám  existence  pneumoftizeologie  v motolské nemocnici jsme   uspořádali     slavnostní   přednáškové    dopoledne  15.11.20123. Úvodních slov se ujali  ředitel FN Motol. JUDr. Ing.  Miloslav Ludvík, MBA  a   děkan  2. Lékařské fakulty Univerzity  Karlovy  doc. MUDr. Ondřej Hrušák, PhD.  Hlavní  přednášku  shrnující  7  pohledů na historický vývoj  i současnost FN Motol a  Plicní kliniky   pronesl  prof.  MUDr. Josef  Koutecký,  DrSc., jako čtvrtý vystoupil  prezident  České pneumologické a  ftizeologické společnosti  ČLS JEP  prof.  MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., který  posluchače   z mnoha  blízkých  i vzdálených ( Nový Jičín, Liberec…) pneumologických pracovišť seznámil  s vývojem  pneumologie  ve  světě i  u nás.

Následovalo   14  přednášek, ve kterých jsme se  snažili  seznámit  přítomné  s výsledky péče o pacienty  s nemocemi  dýchacího ústrojí.

Děkujeme   znovu  všem   řečníkům  za přednesená sdělení.    Jsme  rádi,  že jsme  akci  uspořádali a věříme, že jsme tak (alespoň malým  dílem)   přispěli  k důstojným oslavám  70. výročí existence  FN Motol  i Plicního oddělení, dnes  Pneumologické kliniky  2.LF UK a  FN v Motole.

Prof. MUDr.  Miloslav Marel, CSc.

Pneumologická klinika 2. LF UK a   FN v Motole


 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY