Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23.5.2019 - TZ - 20 let Urgentního příjmu

Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD) slaví 20 let od zahájení provozu. K této příležitosti byl uspořádán kazuistický seminář, který slavnostně zahájili ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, primářka OUPD MUDr. Lenka Kozlíková, MBA, historicky první primářka OUPD Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc, Mudr. Jana Šebelová, Ph.D. ze Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, historicky druhý primář, dnes vedoucí Samostatného oddělení řízení kvality MUDr. Otakar Buda, MBA a vrchní sestra OUPD Bc. Lucie Vacková.

Pod názvem Oddělení centrálního příjmu dospělých začal v roce 1999 ve FN Motol fungovat urgent pro dospělé pacienty. Nejprve v převzatých prostorách Záchranné zdravotnické služby hl. m. Prahy, které měly v jedné funkční vyšetřovně kapacitu pouhých dvou lůžek.

V současné době jsou pacienti ošetřováni v moderně zrekonstruovaných a speciálně vybavených prostorách. Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD) disponuje celkem 7 boxy s kapacitou 17 lůžek a akutními ambulancemi s 10 lůžky, jeho součástí je i lékařská služba první pomoci (LSPP) – tzv. pohotovost. Za 20 let fungování zde bylo ošetřeno více než 278 tisíc nemocných. Nejstaršímu pacientovi bylo 106 a nejstarší pacientce 105 let. Rekordmanem v počtu ošetření se stal pacient, který pro opilost využil služeb OUPD v průběhu 8 let celkem 121krát.

V porovnání s ostatními nemocnicemi z celé ČR ošetří zdravotníci OUPD FN Motol ročně nejvíce pacientů. Jejich počet se neustále zvyšoval už od samého začátku. S tím také postupně vzrůstaly nároky nejen na personální zajištění, ale také prostory a přístrojové vybavení. 

Zdravotníci urgentního příjmu ošetřují a pečují o pacienty s náhlým zhoršením zdravotního stavu, ať již z úrazové či neúrazové příčiny, pokud charakter jejich obtíží nedovolí návštěvu praktického lékaře či ambulantního specialisty. Nemocní jsou na urgentní oddělení přiváženi vozy nebo vrtulníky zdravotnické záchranné služby, ale ošetřujeme i pacienty, kteří se pro akutní (i neakutní) obtíže dostaví sami nebo jsou do FN Motol odesláni svým ošetřujícím lékařem. Od zahájení provozu (1. 1. 1999) funguje toto pracoviště 24 hodin denně, 365 dní v roce. Po rekonstrukci, která proběhla v letech 2014 až 2015, již ve třech částech - urgentní příjem (tzv. expektační lůžka), akutní ambulance (traumatologie, chirurgie, neurologie, urologie) a lékařská pohotovostní služba.

„Nejčastěji ošetřujeme pacienty pro úraz, po kolapsu, s dušností, s bolestí na hrudi a s cévní mozkovou příhodou,“ říká MUDr. Lenka Kozlíková, primářka Oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol. Počet ošetřených pacientů se velmi výrazně navýšil po dokončení poslední rekonstrukce v roce 2015 a zvětšení původních prostor. K nárůstu počtu pacientů dále významně přispělo prodloužení metra, díky kterému se motolský urgent stal pro nemocné dostupnější. Zatímco v letech 2011 – 2014 kolísal počet ošetřených pacientů ročně mezi 14 – 16 tisíci, v posledních čtyřech letech, tj. 2015 – 2018, jejich počet neklesl pod 20 tisíc. „Například v roce 2016 bylo ve FN Motol urgentně ošetřeno téměř 22 tisíc pacientů (expektační lůžka) a více než 35 tisíc nemocných pak ještě na akutních ambulancích, které jsou součástí motolského urgentu. Důvodem zvýšení počtu ošetřených pacientů je i to, že lidé namísto ošetření u svého praktického lékaře či příslušného specialisty přichází rovnou na urgentní příjem,“ dodává primářka Kozlíková. V důsledku toho pak mohou pacienti na ošetření velmi dlouho čekat, neboť zdravotníci se přednostně věnují těm, kteří potřebují náročnější péči, než jim praktický lékař či ambulantní specialista může poskytnout. Dlouhé čekání je pak zde i velmi častým zdrojem konfliktů.

Do péče urgentního příjmu patří život ohrožující stavy, jako jsou například infarkty, mozkové příhody, těžké úrazy a akutní krvácení, intoxikace, náhlé příhody břišní apod. Akutní ambulance, jejichž personální provoz zajišťují příslušné motolské kliniky, slouží pro případy, kdy pacient není bezprostředně ohrožen na životě, ale má akutní problém. Pro akutní výkony je připraven plně vybavený zákrokový sál, který je vybaven endoskopickou věží. Zde se provádí neodkladné život zachraňující chirurgické výkony nebo i endoskopická vyšetření při krvácení do zažívacího traktu. Díky rekonstrukci je v nových prostorách rovněž vyšetřovna počítačového tomografu (CT) a několik bed-side analyzátorů pro vyšetření krve.

Přehled důležitých událostí (1999 - 2019):

1999 Zahájení provozu 1. ledna – převzetí prostor od ZZSHMP pod názvem Oddělení centrálního příjmu dospělých 

K dispozici pouze 1 funkční vyšetřovna, k dispozici 2 lůžka .

Během roku probíhají stavební úpravy, díky kterým vzniknou celkem 4 ošetřovny s 5 lůžky

Personálie: 1 lékař, 2 sestry, 1 sanitář2000 Zprovoznění vozíkové služby

2001 Otevření recepce

2004 Změna názvu na Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD)

Personálie: 2 lékaři, 3 sestry, 1 sanitář

2005 Otevření lékařské služby první pomoci (LSPP) ve FN Motol

Rozšíření kapacity na 7 lůžek

První nácvik traumaplánu (50 osob)

2011 1. září je zahájen provoz heliportu na střeše dětské budovy 

Primář oddělení vytváří kritéria pro třídění pacientů ve 3 prioritách

2012 4. ledna je nainstalováno ovládání osvícení heliportu z recepce OUPD

2014/2015 Rekonstrukce za účelem rozšíření a zmodernizování stávajících prostor

2015 28. dubna slavnostní otevření nově zrekonstruovaného oddělení za účasti premiéra a ministra zdravotnictví 

4. května je zahájen příjem pacientů do nových prostor

2016 Historicky největší počet ošetřených pacientů 21 989 na urgentním příjmu a 35 555 na akutních ambulancích

Zřízena služba „Asistent pacientů“ v hale OUPD

2017 Nový ARO box (OUPD začal fungovat také jako příjmové místo pro KARIM)

2018 Nový systém třídění pacientů v 5 prioritách

Ošetřeno 73 864 pacientů, z toho 21 536 na expektačních lůžkách a 35 166 v akutních ambulancích

Lékařská pohotovostní služba (LPS) je se 17 162 ošetřenými pacienty nejvytíženější lékařskou pohotovostí v Praze

 

Současné personální zajištění:

28 lékařů, 74 zdravotních sester a záchranářů, 19 sanitářů

Denní služba (7:00 – 19:00) 3-4 lékaři, 8 zdravotních sester, 3 sanitáři

Noční služba (19:00 – 7:00) 2 lékaři, 6 zdravotních sester, 2 sanitáři

(pozn.: Zdravotníci na OUPD pracují v jiném režimu než na ostatních odděleních – 12hodinové směny)

Tisková zpráva: 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY