Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

5.6.2019 - Otevření první akutní dětské lůžkové rehabilitace v ČR

Specializované nemocniční pracoviště je určeno pro rehabilitaci dětí s poruchou motorických funkcí po léčbě neurologických, interních, ortopedických onemocnění a po operacích či úrazech ve fázi, kdy má rehabilitace dominantní roli v léčbě.

Úvodní slovo pronesl prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol spolu s Miloslavem Ludvíkem, ředitelem naší nemocnice. Kmotry tohoto unikátního lékařského pracoviště se stali scénárista a herec Zdeněk Svěrák a současná špičková tenistka Petra Kvitová. Slavnostního okamžiku se spolu s nimi účastnily i běžkařská legenda Kateřina Neumannová a dále také zástupkyně Nadačního fondu Be Charity - spisovatelka Bára Nesvadbová a fotografka Pavlína Saudková. Mezi vzácnými hosty jsme uvítali rovněž MUDr. Pavla Maršálka, předsedu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP a Mgr. Vladana Toufara, prezidenta Unie fyzioterapeutů České republiky.

Zařízení a vybavení rehabilitačními pomůckami a zdravotnickými přístroji bylo umožněno díky finanční podoře Nadace ČEZ, kterou zastupovala Mgr. Kateřina Kocourková. Velké poděkování patří samozřejmě i Nadačnímu fondu Be Charity, který novému oddělení poskytl věcné dary, a obecně prospěšné společnosti Život dětem, za kterou se otevření účastnila paní Miroslava Kostková.

Nové lůžkové oddělení dětské akutní rehabilitace bylo zřízeno jako součást Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol a v prostředí českého zdravotnictví se jedná se první pracoviště tohoto typu.

„Chceme maximálně využít rehabilitačního potenciálu v časných fázích po traumatu, operaci a u dalších akutních stavů tak, aby došlo k co nejvýraznějšímu zlepšení funkčních schopností motoriky a soběstačnosti,“ říká prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Světově uznávaný fyzioterapeut se od počátku kariéry zabývá pohybovou patologií dětí a je autorem diagnostického a terapeutického konceptu „Dynamická Neuromuskulární Stabilizace“ (DNS), jehož základem jsou elementární principy lidské motoriky. 

Oddělení akutní dětské lůžkové rehabilitace má kapacitu 16 lůžek a je umístěno na třetím patře dětské části FN Motol. Je vybaveno speciálními rehabilitačními pomůckami a zdravotnickými přístroji, které jsou nutné pro účinnou léčbu zde hospitalizovaných dětí. 

Kromě akutní péče o dětské pacienty bude oddělení zaměřeno i na nemocné v chronickém stádiu. U těchto dětí se bude během hospitalizace posuzovat efekt a dosažené výsledky dosavadní rehabilitační léčby. Dle potřeby se pak budou upravovat či nastavovat nové fyzioterapeutické, ergoterapeutické či logopedické postupy. 

Velkou výhodou nového oddělení je zejména návaznost dětské rehabilitace na specializované odbornosti nemocnice, tj. ortopedii, neurologii, pediatrii atd. k superkonziliárním vyšetřením. Pracoviště bude také sloužit k výuce studentů medicíny, fyzioterapie, ergoterapie a k výuce postgraduální.

 

Tisková zpráva:

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY