Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Dětská paliativní péče

A co težce nemocné děti?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co težce nemocné děti?

Existuje paliativní péče také pro dětské pacienty? Ano, paliativní péče je samozřejmě určena i dětským pacientům, kteří trpí tzv. život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním.  Dětská paliativní péče by měla být zahájena v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračovat bez ohledu na to, zda je dítě léčeno se zaměřením na toto onemocnění. Péče je poskytována dítěti a jeho rodině. Život limitující onemocnění u dětí je definováno jako stav, kdy není léčba příčiny nemoci možná a kdy je předčasné úmrtí obvyklé, například Duchennova svalová dystrofie. Život ohrožující onemocnění jsou taková, u nichž je vysoká pravděpodobnost předčasného úmrtí v důsledku těžké nemoci, byť může existovat i šance na dlouhodobé přežití do dospělosti, například u dětí, u kterých probíhá léčba zhoubného nádoru nebo které jsou přijaty do intenzivní péče po vážném úrazu (Craig et al., 2007). Existuje-li šance na vyléčení, mělo by být dítě paralelně v péči svého ošetřujícího specialisty i paliativního týmu, který pečuje o kvalitu jeho života. Pokud nemoc na léčbu neodpovídá, paliativní tým pokračuje v péči o dětského pacienta a jeho rodinu nadále a postupně péči plně přebírá. Ostrý přechod mezi tzv. kurativní léčbou (tj. léčbou zaměřenou na vyléčení pacienta) a léčbou paliativní může být pro dítě a jeho blízké traumatizující, neboť mohou mít dojem, že předání do paliativní péče znamená konec, selhání, beznaděj, smrt. Časná integrace paliativní léčby naopak přináší dlouhodobé zajištění co nejlepší kvality života pacienta, a to i v období intenzivní kurativní léčby (Kaye, Friebert, &Baker, 2016). Paliativní péče by měla být nabídnuta i rodičům, u jejichž ještě nenarozeného dítěte byla zjištěna závažná, život ohrožující nemoc.


Poskytování dětské podpůrné a paliativní péče ve FN Motol

Fakultní nemocnice Motol jakožto nemocniční zařízení terciálního typu má ve své péči každoročně několik tisíc dětí s diagnózou život ohrožujícího nebo život limitujícího onemocnění, které by profitovaly ze specializované paliativní péče. Jedná se typicky o dětské pacienty s vrozenými vývojovými vadami, chromozomálními abnormalitami a kongenitálními malformacemi, se závažným neurologickým postižením a v neposlední řadě děti s onkologickou diagnózou. V tuto chvíli zajišťuje péči o těžce nemocné dítě specialista z oboru, který na špičkové úrovni řeší medicínské aspekty nemoci a doporučuje pacienta v případě potřeby pracovníkům Týmu podpůrné a paliativní péče. Řešení psychosociálních potřeb dětského pacienta a jeho rodiny je pak vedena paliativním týmem – psycholog týmu se věnuje nemocnému dítěti, jeho sourozencům a rodičům, sociální pracovník týmu zajišťuje sociální poradenství a možnosti ekonomické podpory rodině, kaplan týmu nabízí spirituální péči, a podobně.Reference:Craig, F., Huijer, A. S., Benini, F., Kuttner, L., Wood, C., Ferraris, P. C., &Zernikov, B. (2007). IMPaCCT: Standardsforpaediatricpalliative care in Europe. EuropeanJournalofPalliative Care. https://doi.org/10.1007/s00482-008-0690-4Kaye, E. C., Friebert, S., &Baker, J. N. (2016). Early IntegrationofPalliative Care forChildrenwithHigh-Risk Cancer and TheirFamilies. PediatricBlood and Cancer. https://doi.org/10.1002/pbc.25848

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY