Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Tým dětské paliativní péče FN Motol

V roce 2016 vznikla ve Fakultní nemocnici v Motole Pracovní skupina dětské paliativní péče tvořená vybranými zaměstnanci nemocnice. Členové pracovní skupiny se díky finanční podpoře z grantu Nadačního fondu Avast v uplynulých dvou letech odborně vzdělali ve specializované paliativní péči (zahraniční stáže, kurzy, školení) a spolu s několika nově příchozími odborníky vytvořili paliativní tým pro dětskou část motolské nemocnice. Tým tvoří personál pracující v přímé péči o onkologicky nemocné děti v terminálním stádiu nemoci (dětská lékařka s atestací v oboru paliativní medicína, dvě sociální pracovnice, psycholožka a tři zdravotní sestry). Tým zahrnuje také řadu zkušených odborníků, kteří fungují jako odborný dohled a intervizní podpora. Tým úzce spolupracuje s externím odborníkem na pozůstalostní péči. Paliativní tým poskytuje od září 2017 specializovanou paliativní péči dětským pacientům, aktuálně zaměřenou na podporu dětí v závěru života s onkologickou diagnózou, a to formou ambulance podpůrné a paliativní péče pod Klinikou dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Usilujeme o rozšíření působnosti paliativního týmu na celou dětskou část nemocnice, aby bylo možné nabídnout specializovanou paliativní péči všem dětským pacientům s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, tedy nejen onkologicky nemocným dětem. Specializovaná paliativní péče bude v budoucnu poskytována nejen formou odborné ambulance, ale také hospitalizovaným dětem formou odborných konzilií, případně i v podobě denního stacionáře.

Členové týmu:

 1. MUDr. Lucie Hrdličková, dětská lékařka lucie.hrdlickova@fnmotol.cz
 2. Lenka Nováková, zdravotní sestra + partner péče pro rodinu lenka.novakova@fnmotol.cz
 3. Mgr. Alice Řezníčková, zdravotní sestra + partner péče pro rodinu alice.reznickova@fnmotol.cz
 4. Marcela Hložánková, zdravotní sestra + partner péče pro rodinu marcela.hlozankova@fnmotol.cz
 5. Mgr. Veronika Talášková, sociální pracovnice veronika.talaskova@fnmotol.cz
 6. Mgr. et Mgr. Hana Benešová, sociální pracovnice hana.benesova3@fnmotol.cz
 7. Mgr. Denisa Makešová, sociální pracovnice denisa.makesova@fnmotol.cz
 8. Mgr. Jana Ambrožová, psycholog jana.ambrozova@fnmotol.cz
 9. Mgr. Lucie Veličková, terapeut a poradce pro pozůstalé lucie.velickova@fnmotol.cz
 10. Mgr. Jakub Formánek, spirituální pracovník, jakub.formanek@fnmotol.cz
 11. MUDr. Barbora Beňová, vědeckovýzkumný pracovník, barbora.benova@fnmotol.cz

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY