Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poskytování spirituální péče

Spirituální péči nabízíme všem lidem – bez vyznání či jakéhokoliv vyznání.

Kde hledat nemocniční centrum spirituální péče?

 • V „Prostoru ticha“, který je umístěn v hlavní budově dospělé části Fakultní nemocnice v Motole (přízemí vstupní haly za informacemi). Je otevřen denně 24.00 hod.
  Na telefonním čísle 224 439 543 – možno zanechat i vzkaz na záznamníku (ozveme se zpět okamžitě, jak to bude možné).
  V urgentních případech možno volat kdykoliv na mobil: 739 244 352, 737 237 547 
 • E-mailem: duchovni@fnmotol.cz - duchovní
  deborah.kaminska@fnmotol.cz - koordinátorka 

Kdy možno kontaktovat členy centra spirituální péče?

Pravidelně ve všední dny; po předchozí dohodě i o víkendu. V urgentních případech kdykoliv.

S čím mohou pomoci?

 • Poskytují duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu FNM.
 • Zprostředkovávají na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.
 • Spoluzajišťují pořádání náboženských obřadů a modliteb v „Prostoru ticha“ i na jednotlivých odděleních.
 • Spoluorganizují  edukaci v oblasti duchovních potřeb a péče v nemocnici pro personál, dobrovolníky a veřejnost.


Komu nabízíme nemocniční spirituální péči?

 • Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
 • Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.
 • Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.
 • Pacientům, kteří ztrácejí  vlivem nemoci a utrpení smysl života.
 • Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.
 • Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
 • Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří zažívají emoční stres, vyvolaný ztrátou blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.
 • Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
 • Personálu, který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
 • Personálu, který potřebuje konzultovat závažná rozhodnutí s etickými důsledky.
 • Personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.
 • Personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

Kdo poskytuje spirituální péči ve FN v Motole?

V současné době zde pracuje 7 interních nemocničních duchovních s teologickým vzděláním - celkem na 4,0 úvazku. 
Při své práci jsou vázáni mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních z roku 2006.

Etický kodex ke stažení:

Informace o poskytovatelích spirituální péče ve FN Motol:

 

Mgr. Simona Tesařová - nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od konce roku 2009.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK, Psychoterapeutický kurz pro kaplany, Semináře na téma „Vina a odpuštění“.

Praxe: Pastorační praxe při farářské službě na sborech ČCE, pastorační služba v psychiatrické léčebně v Bohnicích a v hospici (Staré Bohnice).

Od r. 2007 kaplanka Vězeňské služby České republiky Praha-Pankrác. Konzultuje i v němčině.

 

Mgr. Deborah Kaminská Ph.D. - nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od května 2013.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta, Výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, Střední zdravotnická škola – fyzioterapie, Doktorandské studium na 1. LF UK obor Lékařská psychologie a psychopatologie.

Praxe: 4 roky koordinátorka duchovní péče a nemocniční duchovní ve FTN v Praze, 5 let psychoterapeutka v Psychiatrické klinice v Praze, 4 roky fyzioterapeutka. Konzultuje i v angličtině a francouzštině

 

Mgr. Štěpán Faber  -  nemocniční duchovní

Ve FN Motol pracuje od května 2013.

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK;  studijní pobyt na téma „poskytování spirituální péče v nemocnici“, pastorační kurz pedagogické metodologie - Erfurt;  postgraduální studium advokátů manželského práva CIC;  

 Praxe: 21 let pastorační praxe v rámci farnosti - jáhen; pastorační praxe v oboru katechetiky; metodické vedení exercičního domu. Konzultuje i v němčině.

 

Mgr. Jakub Formánek Ph.D.   -  nemocniční duchovní

Ve FN Motol pracuje od března 2014.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK, magisterské studium z teologie a doktorské z filosofie,
studijní pobyty v USA a v Německu.

 Výcviky: Psychoterapeutický výcvik zaměřený na osobu - PCA ukončen 12/2014, výcvik koučování a základy NLP ukončen 2015, Relaxační hypnóza s Eriksonovským přístupem IH)  ukončen 3/2016.

Praxe: Osmlet poskytuje spirituální péči pacientům v Léčebném rehabilitačním středisku Chvaly, tři roky ji poskytoval v Nemocnici na Bulovce; ordinovaný diákon Církve bratrské, vyslán ERC a ČBK jako nemocniční kaplan. Konzultuje v angličtině, němčině a francouzštině.

 

Mgr. Petr Blecha - nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od dubna 2015.

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK, Semináře - Krizová intervence, Trauma, Technika práce s člověkem v krizi (Remedium Praha). Aspekty práce s traumatem, Já a moje hranice a bezpečí, Kazuistický seminář (ČIB Praha). Sebezkušenostní terapeut. skupina PBSP (tři roky).

 Praxe: 25 let pastorační a spirituální doprovázení, poradenství - duchovní. Konzultuje v italštině a angličtině.

 

Mgr. Gabriela Junasová – nemocniční duchovní

Ve FNM pracuje od ledna 2018

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK – Bc. (Teologie křesťanských tradic), Katolická teologická fakulta UK - Mgr. (Teologické nauky). Erasmus LLP – Heythrop College, University of London. Evangelická teologická fakulta UK Praha – kvalifikační kurz speciální pastorace – Nemocniční kaplan (ukončení červen 2017).

Praxe: Dobrovolník v programu  Dobroduš – Diakonie ČCE, dále v PL Bohnice – hagioterapeutické skupiny, a NMSKB v Praze – paliativní oddělení, LDN a odlehčovací pobyty - Domov sv. Karla Boromejského v Řepích. Konzultuje i v angličtině.

 

Mgr. Lenka Payne - nemocniční duchovní

Vzdělání: Teologická fakulta UK, výcvik v Rogersovské psychoterapii, Kurz nemocničních kaplanů na Teologické fakultě UK

Praxe: Působí rovněž jako nemocniční kaplanka v nemocnici na Bulovce a v Hospici Štrasburk v Praze Bohnicích.

 

 

ThDr. Anna Lukešová

Ve FNM pracuje od roku 2010 - poskytuje duchovní podporu všem pacientům i jejich blízkým bez ohledu na jejich vyznání.

Vzdělání: Husitská teologická fakulta UK; dále studium ve Štrasburku a Montpellier na téma „Osobnost a praxe duchovního“. Studijní pobyt v British and Foreign Bible Society a v Nyonu: „Služba naslouchání, služba duchovních v nemocnici a Bohoslužba požehnání“.

 Praxe: 16 let farářka CČH – péče o nemocné a umírající v rámci farnosti; 3 roky poskytování duchovní podpory nemocným ve FTN v Praze a 6 měsíců péče o nemocné a umírající pacienty v hospici. Konzultuje i ve francouzštině a angličtině.

 

Duchovní Římskokatolické církve:

P. Mgr. Štěpán Faber  

Kontakt: mobil: 603 503 818, e-mail: faber.stepan@seznam.cz   
Zástup v případě potřeby: P. Mgr. Zdeněk Lohelius Klindera, Th.D., O. Praem. mobil: 602 390 845 


Duchovní pravoslavné církve:

Mgr. Vasyl Cherepko 

Ve FNM pracuje jako pomocný duchovní od ledna  2014 – poskytuje duchovní podporu pacientům, příbuzným a zaměstnancům FNM, když o ni explicitně projeví zájem.

Vzdělání: Kyjivská duchovní akademie a seminař.
Puvodem z Ukrajiny ( Zakarpatska oblast), konzultuje  v češtině ,ruštině a ukrajinštině . Pověřen ke službě nemocničního duchovniho 3.3.2015  Úřadem metropolitni rady Pravoslavné církve v českých zemich.

Kontakt: m
obil: 608029335, e-mail: dvasilij1@gmail.com  
Zástup v případě potřeby: o. Bořislav Rudič, mobil:  775 523 299

 

Koordinátorkou spirituální péče ve FN v Motole je:

Mgr. Deborah Kaminská Ph.D.

Kontakty: telefon 224 431 047,  mobil: 737 237 547, e-mail: deborah.kaminska@fnmotol.cz

Ve FNM jako kordinátorka pracuje od listopadu 2019.

Další informace najdete na odkazu Rozvíjení spirituální péče ve FNM

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY