Spolupráce s Nadačním fondem DRMCD

Doprovázející osoby hospitalizovaných dětských pacientů mají možnost využít nabídky dlouhodobého společného projektu s Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda (DRMcD). Na základě smlouvy o spolupráci tento nadační fond hradí faktury za ubytování doprovázejících osob dětí, které se dlouhodobě léčí ve FN v Motole, za následujících podmínek:

  • První doprovázející osobě dítěte, jejíž pobyt nehradí zdravotní pojišťovna, hradí DRMcD 100% ceny za ubytování v motolské ubytovně. První doprovázející osoba dítěte tak má svůj pobyt na ubytovně zdarma.
  • Dalším doprovázejícím osobám dítěte přispívá DRMcD 50% z ceny za ubytování. Tyto osoby tak hradí polovinu nákladů dle aktuálního ceníku ubytovny.

V případě zájmu doprovázejících osob o úhradu ubytování v rámci společného programu FN v Motole a Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, je třeba kontaktovat staniční, kontaktní nebo vrchní sestru z dané kliniky, která jim poradí jak o podporu požádat.

Skip to content