Sazebník úhrad a výroční zpráva

Sazebník úhrad

Činnost spojená s poskytováním informací (tj. jednání, vyhledávání informací, jejich zpracování ad.) je považována za administrativní úkon.
Administrativní úkon je zpoplatněn částkou 180 Kč za každých započatých 10 minut činnosti zaměstnance nemocnice. Úhradu je možno vyžádat za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. V ceně administrativního úkonu není zahrnuto zhotovení kopií pro žadatele.
Ty jsou účtovány v ceně:

 • formát A4
  • jednostranně 5 Kč
  • oboustranně 7 Kč
 • formát A3 
  • jednostranně 7 Kč
  • oboustranně 9 Kč
 • naskenování dokumentu 2 Kč
 • pořízení informace na elektronický nosič 133 Kč
 • vyhledávání dokumentace v archivu 385 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Požaduje-li žadatel zaslání informace poštou, je mu účtováno poštovné podle platného sazebníku České pošty, s.p.

Kalkulace byla provedena na základě rozboru celkových nákladů nemocnice. Na požádání je možné předložit. Kalkulaci zpracovalo cenové oddělení.
Celková kalkulace zahrnuje: předpokládaný počet stránek, počet zaměstnanců a jejich čas při zpracovávání vyžádaných  informací.

Výroční zpráva o poskytování informací

FN Motol uveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok.

Skip to content