Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace

Kříž J. et al. Poranění míchy - Příčiny, důsledky, organizace péče. Galén 2019. ISBN 9788074924248

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5791

 

Očekávané funčkní výsledky u motoricky kompletních míšních lézí. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2018.

 

Brožury

Zatížení v odlehčení aneb cvičení s dekubitem. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2019.

 

I o dýchání je třeba pečovat. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2016.

 

Cvičení na doma – tetraplegie. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků – CZEPA 2014.

 

O setkávání a podpoře na Spinální jednotce. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2014.

 

A život jede dál... Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole 2012

 

Plakáty

Ke Dni míšního poranění 2016 vytvořil kolektiv Spinální jednotky soubor plakátů, které popisují základní oblasti péče o spinálního pacienta z pohledu jednotlivých profesí.

 

Při téže příležitosti, tedy Den míšního poranění, proběhla v 4. září 2017 konference Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy, která byla pořádána Spinální jednotkou FNM. Současně vznikl k tématu tento plakát, který je na Spinální jednotce také dostupný v tištěné podobě formou letáku.

 

 

Kapitoly v zahraničních monografiích

Bodine C, Chen Y, Chhabra H, Donovan W, D’Andrea Grepe J, Jessup N, Kiekens C, Kim S, Kriz J, Li J, Li L, Lukersmith S, Marshall R, Office A, Purves S, Qu H, Vogel L, Per von Groote M, Waring W, Webel J, Weerts E. Chapter 5: Health systems strengthening. In: Bickenbach J. et al. (eds.) International Perspectives on Spinal Cord Injuries. World Health Organization 2013: 93-120. ISBN 978-92-4-156466-3

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94190/1/9789241564663_eng.pdf

 

Kříž J. Spinal cord injury. In: Kolář P et al. (eds). Clinical rehabilitation. Rehabilitation Prague School. 2013:384-389. ISBN 978-80-905438-0-5

 

Kříž J, Hyšperská V. Spinal cord syndromology. In: Kolář P et al. (eds). Clinical rehabilitation. Rehabilitation Prague School. 2013: 85-86. ISBN 978-80-905438-0-5

 

Kapitoly v českých monografiích

Kříž J. Nemoci míchy. In: Tomek A. et al. (eds.) Neurointenzivní péče – praktická příručka. Praha: Mladá fronta, Edice postgraduální medicíny 2012: 403-420. ISBN 978-80-204-2659-8

 

Kříž J. Míšní léze. In: Vacek J, Jandová D (eds.) Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. 1st ed. , Praha, Raabe. 2012: B4/1-24. ISSN 1805-0417

 

Kříž J. Poškození míchy. In: Kolář P et al. (eds). Rehabilitace v klinické praxi. 1st ed., Praha, Galén. 2010: 352-356. ISBN 978-80-7262-657-1

 

Kříž J, Hyšperská V. Míšní syndromologie. In: Kolář P et al. (eds). Rehabilitace v klinické praxi. 1st ed., Praha, Galén. 2010: 80-81. ISBN 978-80-7262-657-1

 

Práce publikované v odborných časopisech – zahraničí

Kriz J, Relichova Z. Intermittent Self-catheterization in Tetraplegic Patients – A Six-Year Experience Gained in the Spinal Cord Unit in Prague. Spinal Cord 2013; in press. ISSN 1362-4393

http://www.nature.com/sc/journal/vaop/ncurrent/full/sc2013154a.html

 

Kriz J, Andel R, Hakova R. Delayed diagnosis of an unsuspected pelvic fracture in a patient with tetraplegia. J Spinal Cord Med. 2013; in press. ISSN 1079-0268

 

Kriz J, Kozak J, Zedka M. Primary motor cortex inhibition in spinal cord injuries. Neuro Endocrinol Lett. 2012;33(4):101-111. ISSN 0172-780X

 

Van Middendorp JJ, Pouw MH, Hayes KC, Williams R, Chhabra HS, Putz C, Veth R, Geurts A, Aito S, Kriz J, McKinley W, van Asbeck F, Curt A, Fehlings MG, Van de Meent H, Hosman A; EM-SCI Study Group. Diagnostic criteria of traumatic central cord syndrome. Part 2: A Questionnaire Survey among Spine Specialists. Spinal Cord 2010; 48(9): 657-663. ISNN 1362-4393

http://www.nature.com/sc/journal/v48/n9/full/sc201072a.html

 

Van Hedel HJA, Dietz V, Meiners T, Benito J, Abel R, Meindl R, Marcus O, Röhl K, Thietje R, Gerner HJ, Harms J, Potulski M, Maier D, Duysens J, Bussel B, Kriz J, Al-Khodairy A, Kaps HP, Kalke Y-B. Walking during daily life can be validly and responsively assessed in subject with a spinal cord injury. Neurorehabil Neural Repair 2009; 23(2): 117-124

 

Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v České republice

 

Kříž J, Hlinková Z. Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4): 378-394.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/neurorehabilitace-senzomotorickych-funkci-po-poraneni-michy-58731

 

Kříž J. Spasticita po poranění míchy. Rehabil. fyz. Lék., 22, 2015, No. 3, pp. 128-135.

 

Kříž J, Hlinková Z, Slabý K. Změny v metabolismu po poranění míchy. 1. část: Rozdíly v tělesném složení a metabolické důsledky. DMEV. 2014; 17(4): 209-213.

http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2014/04/kriz.pdf

 

Kříž J, Hlinková Z. Změny v metabolismu po poranění míchy. 2. část: Možnosti ovlivnění energetického výdeje pohybovou aktivitou. DMEV. 2017; 20 (2): 88-93.

http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2017/02/DMEV_2_2017_Kriz.pdf

 

Hlinková Z., Joachimová M., Kříž J. Změny v metabolismu po poranění míchy. 3. část: Možnosti ovlivnění energetického příjmu. DMEV. 2017; 20 (3): 152-156.

http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2017/03/DMEV_Clanek_3_2017_Hlinkova.pdf

 

Kříž J, Háková R, Hyšperská V, Hlinková Z, Lukáš R, Andel R. Mezinárodní standardy pro neurologickou klasifikaci míšního poranění – revize 2013. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(1): 77-81.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/mezinarodni-standardy-pro-neurologickou-klasifikaci-misniho-poraneni-revize-2013-47214

 

Kříž J, Rejchrt M. Autonomní dysreflexie – závažná komplikace u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(2): 168-173.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/autonomni-dysreflexie-zavazna-komplikace-u-pacientu-po-poraneni-michy-48186

 

Kříž J, Hyšperská V. Vývoj neurologického a funkčního obrazu po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(2): 186-195.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/vyvoj-neurologickeho-a-funkcniho-obrazu-po-poraneni-michy-48190


Kříž J, Káfuňková P, Schreier B, Kolář P. Trénink lokomoce v závěsu u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N. 2010; 73(2): 124–130. ISSN 1210-7859

 

Recenzované publikace

Kříž J, Hlinková Z. Respirační komplikace u pacientů po poškození míchy a jejich řešení na Spinální jednotce FN Motol. Rehabilitace a fyzikální lékařství 2014, roč. 21, č. 1, s. 16-20.

 

Kříž J. Spinální program v České republice – historie, současnost, perspektivy. Neurol. praxi 2013; 3: 140–143. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2013/03/07.pdf

 

Kříž J, Hyšperská V. Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy. Neurol. praxi 2009; 10(3): 137–142. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/03.pdf

 

Kříž J, Chvostová Š. Vyšetřovací a rehabilitační postupy u pacientů po míšní lézi. Neurol. praxi 2009; 10(3): 143–147. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/05.pdf

 

Hyšperská V, Kříž J. Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy – naše zkušenosti. Neurol. praxi 2009; 10(3): 153–159. ISSN 1213-1814

http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/06.pdf


Oplatková L, Kříž J. Léčebná rehabilitace na spinální jednotce ve FN Motol. Sanquis 2006; 47: 22-25. ISSN 1212-6535

http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art207

 

Nerecenzované publikace

Kříž J, Faltýnková Z. Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí – příručka pro praktické lékaře. Česká asociace paraplegiků s podporou MZ ČR 2013.

http://www.czepa.cz/news/edukacni-materialy-publikace/

 

Kříž J. Péče na Spinální jednotce FN v Motole. Hélios 2013; 1: 4–5.

 

Kříž J. Nebezpečná poranění míchy. Zdravotnické noviny 2010; 59(22) (Pacientské listy): 22–24. ISSN 1805-2355

 

Kříž J. Pohled lékaře na přínos nemocničního duchovního. Diagnóza v ošetřovatelství 2010; 6 (5): 41. ISSN: 1801-1349

http://www.promediamotion.cz/wp-content/uploads/2011/03/DG_05_10.pdf

 

Kříž J, Kozák J. Doporučené postupy pro klasifikaci a léčbu bolesti u pacientů po poškození míchy. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2006.

http://www.spinalcord.cz/cz/publikace/

 

Kříž J, Špaňhelová Š. Rehabilitace pacientů po poškození míchy. Zdravotnické noviny 2005; 54 (29) (Lékařské listy - Rehabilitace): 6-7. ISSN: 1805-2355; 1214-7664

 

Kříž J. Doporučené postupy pro řešení autonomní dysreflexie u pacientů po poškození míchy. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005.

http://www.spinalcord.cz/cz/publikace/

 

Wendsche P, Kříž J. Doporučené postupy péče v akutní fázi po poškození míchy. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005.

http://www.spinalcord.cz/cz/publikace/

 

Faltýnková Z, Kříž J, Kábrtová A et al. Cesta k nezávislosti po poškození míchy. Svaz paraplegiků 2004.

http://vozejkov.cz/temp/publikace/Cesta-k-nezavislosti-web.pdf

 

Abstrakta

Fousova J, Kafunkova P, Kriz J. Our experiences with shoulder pain in patients after spinal cord injury. 16th European Congress of Physical and Rehabilitation medicine, June 3–6, 2008, Brugge, Belgium. J Rehabil Med 2008; Suppl 47: 278. ISSN 1650-1977

 

Zedka M, Kriz J. Magnetic stimulation predicts clinical recovery after spinal cord injury. Abstracts of the 17th Conference on Posture and Gait Research, Marseille, May 29th-June 2nd, 2005. Gait and Posture 2005; 21, Suppl 1: S74. ISSN 0966-6362


Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v zahraničí

Kriz J. Evaluation of electronic forms for neurological and functional assessment after spinal cord injury. Abstractbook. 52nd ISCoS Annual Scientific Meeting, October 28-30, 2013, Istanbul, Turkey.

 

Kriz J, Sulc, J. Monitoring of respiratory dysfunctions after traumatic spinal cord injury. Abstractbook p.407. 51st ISCoS Annual Scientific Meeting, September 3-5, 2012, London, UK.

 

Kriz J, Hysperska V. Neuropathic pain management in patients after Spinal Cord Injury. Abstractbook p.55. NoSCoS Congress, June 3-6, 2009, Viborg, Denmark.

 

Kriz J, Kolar P, Oplatkova L, Fousova J, Hysperska V, Kobesova A. Physiotherapy in Patients with Spinal Cord Lesion at First Place. Abstractbook p.336. 46th ISCoS Annual Scientific Meeting, June 27-30, 2007, Reykjavík, Iceland.

 

Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v České a Slovenské republice

Hyšperská V, Kříž J. Fyzická aktivita u lidí po spinálním poranění. In. Sborník abstrakt: s. . XVII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 14.-15. května, 2010. ISBN 978-80-254-7092-3.

 

Kříž J, Káfuňková P. Systém RT300 a jeho využití. In. Sborník abstrakt: s. . XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 15.-16. května, 2009, Luhačovice

 

Chvostová Š, Kříž J. Rehabilitace u tracheostomovaných pacientů po míšním poranění. In. Sborník abstrakt: s. . XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 15.-16. května, 2009.

 

Hyšperská V, Kříž J, Oplatková L. Rehabilitace pacientů po míšním poranění na spinální jednotce. s. 6. XIV. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 13.-14. dubna, 2007. ISBN 978-80-239-8744-7

 

Rejchrt M, Hyršl L, Hyšperská V, Kříž J. Hodnocení výsledků urologické léčby u nemocných po míšních poraněních. In. Sborník abstrakt: Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. České Budějovice, 11.-13.10.2006. Nucleus HK, 2006, s. 123. ISBN 80-87009-10-X

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY