Dárci

Fakultní nemocnice v Motole se řadí ke špičkovým zdravotnickým pracovištím. Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba, kdy příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.

Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě. Bez smlouvy nelze dary poukazovat na účet.

Vzory smluv jsou také k dispozici na právním odboru FN Motol.
Informace: Právní odbor, telefon 224 431 098

Finanční dary je možno poslat do Česká národní banky na bankovní depozitní účet FN Motol.

běžný účet – dary: 50008-17937051/0710

Variabilní symbol: viz. níže uvedené číslo konkrétního konta

Pokud chcete poskytnout dar FN Motol, ale nejedná se Vám o konkrétní pracoviště nebo účel, prosím, uveďte variabilní symbol 2100 tj. společná režie FN Motol nebo 9999 – konto darů bez určení účelu. Pokud se jedná o dar v souvislosti s pandemií koronaviru, připište na konec variabilního symbolu číslo „17“,  např. 210017, 999917.

Finanční dar můžete poskytnout:

  • převodem z účtu
  • platbou poštovní poukázkou
  • platbou v hotovost

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Seznam kont FN Motol

│ 0001 │ A │ Kl. děts. hematol. a onkol.
│ 0002 │ A │ Pediatr. klinika -3 B
│ 0010 │ A │ Ředitel nemocnice
│ 0011 │ A │ Vzdělávací středisko
│ 0012 │ A │ Úsek nám.pro kvalitu a org.
│ 0014 │ A │ Investiční oddělení
│ 0015 │ A │ Léčebně prevent. péče (LPP) nám.
│ 0016 │ A │ Hlavní sestra
│ 0018 │ A │ Odd. slaboproudu
│ 0040 │ A │ Oddělení dopravy
│ 0071 │ A │ Oddělení OTČ
│ 0073 │ A │ Oddělení ubytoven
│ 0079 │ A │ Odd. zdravotní techniky
│ 0085 │ A │ Oddělení styku se ZP
│ 0100 │ A │ “100” let České děts. nemocnice
│ 0101 │ A │ Samostatné oddělení vzdělávání
│ 0109 │ A │ Oddělení mléčné kuchyně
│ 0110 │ A │ Sociální oddělení
│ 0111 │ A │ Obchodní oddělení
│ 0138 │ A │ Odbor nákupu
│ 0150 │ A │ Úsek náměstka LPP – dětská část
│ 2100 │ A │ FNM – společná režie
│ 2101 │ A │ 1.interní klinika – dospělí
│ 2110 │ A │ Oddělení inf. hepatitidy
│ 2115 │ A │ Pneumologická klinika -TRN
│ 2118 │ A │ Neurologická kl. – dospělí
│ 2119 │ A │ Dětská neurolog. klinika
│ 2121 │ A │ Dětská psych. klinika
│ 2122 │ A │ Dětská psych. kl.- Autismus
│ 2126 │ A │ Pediatrická klinika (1. děts. kl)
│ 2128 │ A │ Kardiochir. klinika – dospělí
│ 2129 │ A │ Dětské kardiocentrum
│ 2130 │ A │ Gynekologicko-porodnická kl.
│ 2131 │ A │ Klinika gyn. dětí a dosp.
│ 2132 │ A │ Klinika gynekologické onkol.
│ 2133 │ A │ 3.chirurgická klinika
│ 2134 │ A │ Chirurgická klinika – dospělí
│ 2135 │ A │ Chirurgická klinika – děti
│ 2136 │ A │ Spondylochirurgická klinika
│ 2137 │ A │ Traumatologické oddělení
│ 2139 │ A │ Kardiologická klinika – dospělí
│ 2140 │ A │ Dětská neurochirur. klinika
│ 2141 │ A │ Oddělení neurochir. – dospělí
│ 2142 │ A │ Klinika anestez. a resusc. – KAR
│ 2143 │ A │ Odděl. chronické res. a int. péče
│ 2144 │ A │ Dětská ortopedická klinika
│ 2145 │ A │ Ortopedická klinika
│ 2146 │ A │ I.ortopedická klinika
│ 2147 │ A │ Urologická klinika-dospělí
│ 2150 │ A │ Centr.pro léč. a výzk. bolest. st
│ 2152 │ A │ Otolaryngologie (ORL) – dospělí
│ 2154 │ A │ Otolaryngologická kl. – dětská
│ 2158 │ A │ Dětská oční klinika
│ 2160 │ A │ Dětská stomatologická klinika
│ 2164 │ A │ Dermatovenerologická klinika
│ 2166 │ A │ Radioterapeutické oddělení
│ 2170 │ A │ Radioizotopové oddělení
│ 2173 │ A │ Klinika rehabil. – spinální jedn.
│ 2191 │ A │ Odd.urgentního příjmu – dospělí
│ 2194 │ A │ Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí
│ 2197 │ A │ Novorozenci – JIRP
│ 2222 │ A │ Centrum asistované reprodukce
│ 2227 │ A │ Pediatrická klinika – alergici
│ 2230 │ A │ Gyn. – por. klinika – pooperační o
│ 3100 │ A │ Klinika tělových. lékařství
│ 3110 │ A │ Centrum péče o cizince
│ 3111 │ A │ Oddělení klinické psychologie
│ 3156 │ A │ Otolaryngologie-Dr. Vymlátilová
│ 3158 │ A │ Centrum zrakových vad
│ 3180 │ A │ Oddělení lék. gen. 2/Dr.Macek/
│ 3182 │ A │ Ústav biologie a lék. genetiky
│ 3183 │ A │ Dětská poliklinika
│ 3121 │ A │ Oddělení revmatologie dětí a dospělých
│ 4444 │ A │ Konto “OXANA”
│ 4601 │ A │ Léčebna dlouh. nemocných – LDN 1
│ 4602 │ A │ Léčebna dlouh.nemocných – LDN 2
│ 7001 │ A │ Gyn. – por. klinika – JIP
│ 7002 │ A │ Gyn. – por. klinika – konzerv. odd.
│ 7003 │ A │ Pediatrická kl. – imunogen. lab.
│ 7004 │ A │ Gyn. – por. klinika – šestinedělí
│ 7005 │ A │ Gyn. – por. klinika – senologie
│ 7006 │ A │ Gyn. – por. klinika – operační sál
│ 7007 │ A │ Klinika děts. chir. – Sestry
│ 7008 │ A │ Pediatrická kl. – dr. Pohunek
│ 7009 │ A │ Dobrovol. a psychosoc. programy
│ 7010 │ A │ Gyn. – por. klinika – rizikové odd.
│ 7011 │ A │ Děts. neuroch. – přístrojové vyb.
│ 7012 │ A │ Neonatologické listy – dr. Čihař
│ 7013 │ A │ Neurochirurgie – dospělí
│ 7014 │ A │ Kl. D. hemat. – Nadace Duhová ener.
│ 7016 │ A │ Místnost ticha-nám.pro oš. péči
│ 7017 │ A │ Ústav imunol. – kl. st. výzkum vak
│ 7018 │ A │ Centrum komplex. péče pro děti
│ 7019 │ A │ Podpora pom. rozv. zem.(děts. kar)
│ 7020 │ A │ Nadace ČP – Dětské kardio
│ 7777 │ A │ Rekonstr. dětské fakult. nem. DFN
│ 8001 │ A │ Dotace MHMP MUDr. Kašparová
│ 8002 │ A │ Dotace MHMP PhDr. Vymlátilová
│ 8003 │ A │ Dotace MHMP Dr. Řehořová
│ 8005 │ A │ Dotace MHMP MUDr. Machovcová
│ 8888 │ A │ Děts. neurochirurgie
│ 9901 │ A │ Odd. klinické biochem., virol.
│ 9910 │ A │ Oddělení klinické hematologie
│ 9911 │ A │ Krevní banka
│ 9915 │ A │ Ustř. radiodiagnostické odd.
│ 9916 │ A │ Klinika zobraz. metod (KZM)
│ 9930 │ A │ Rehabilitační klinika
│ 9940 │ A │ Ústav patol. a molek. medicíny
│ 9970 │ A │ Oddělení lékař. mikrobiologie
│ 9972 │ A │ Imunologická laboratoř
│ 9973 │ A │ Centrální operační sály
│ 9975 │ A │ Sociální oddělení
│ 9978 │ A │ Transplantační centrum
│ 9979 │ A │ Ústavní lékárna
│ 9986 │ A │ Oddělení spotř. zdrav. materiálu
│ 9999 │ A │ Dary bez určení NS
Skip to content