Provozně technický úsek

Fakultní nemocnice v Motole
oznamuje neurčitým osobám veřejnou nabídku s návrhem na uzavření rámcové smlouvy s více poskytovateli služeb spočívajících v převozech pacientů (osob) v režimu DNR

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je prodloužena do 27. 6. 2024 do 13:00 hodin z důvodu změny návrhu smlouvy.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Elena Savva, tel.: +420 224 437 106

Z důvodu změny smluvních ujednání se k dosud přijatým přijetím veřejné nabídky s původním návrhem smlouvy nebude přihlížet a je nutné opětovné přijetí veřejné nabídky ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, pokud trvá jejich zájem na uzavření smlouvy s navrhovatelem.


Fakultní nemocnice v Motole
oznamuje neurčitým osobám veřejnou nabídku s návrhem na uzavření rámcové smlouvy s více poskytovateli služeb spočívajících v převozech pacientů (osob) v režimu DNR – infekční pacienti

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je prodloužena do 27. 6. 2024 do 13:00 hodin z důvodu změny návrhu smlouvy.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Elena Savva, tel.: +420 224 437 106

Z důvodu změny smluvních ujednání se k dosud přijatým přijetím veřejné nabídky s původním návrhem smlouvy nebude přihlížet a je nutné opětovné přijetí veřejné nabídky ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, pokud trvá jejich zájem na uzavření smlouvy s navrhovatelem.


Fakultní nemocnice v Motole
oznamuje neurčitým osobám veřejnou nabídku s návrhem na uzavření rámcové smlouvy s více poskytovateli služeb spočívajících v převozech pacientů (osob) v režimu RLP a RZP

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je prodloužena do 27. 6. 2024 do 13:00 hodin z důvodu změny návrhu smlouvy.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Elena Savva, tel.: +420 224 437 106

Z důvodu změny smluvních ujednání se k dosud přijatým přijetím veřejné nabídky s původním návrhem smlouvy nebude přihlížet a je nutné opětovné přijetí veřejné nabídky ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, pokud trvá jejich zájem na uzavření smlouvy s navrhovatelem.

Skip to content