Specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Fakultní nemocnici v Motole byly uděleny akreditace k uskutečňování specializačních vzdělávacích programů k získávání specializované a zvláštní odborné  způsobilosti podle zák. č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Přehledy všech platně akreditovaných oborů specializačního vzdělávání, přehledy kontaktů na akreditovaná pracoviště a garanty jednotlivých oborů ve FN Motol jsou uvedeny pod následujícími odkazy:

Specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů zařazených do oboru po 1.7.2017

Informace pro žadatele o stáž ze zdravotnických zařízení mimo FN Motol jsou uvedeny v rubrice Stáže.

Skip to content