III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Základní informace

Vážení, 

dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní přehled o struktuře, poskytované péči, výuce studentů v pre a postgraduálním vzdělávaní a o vědeckovýzkumných aktivitách našeho pracoviště.
Jsme jediné pracoviště v ČR, které provádí transplantace plic, naše klinika poskytuje kompletní specializovanou péči v těchto oblastech:

 • Hrudní chirurgie
  • Chirurgie plic
  • Chirurgie průdušnice a dýchacích cest
  • Transplantace plic
  • Chirurgie jícnu
  • Chirurgie mediastina a myasthenia gravis
  • Chirurgie hrudní stěny a deformit hrudníku
  • Miniinvazivní videotorakoskopické techniky
  • Robotická chirurgie plic
 • Břišní chirurgie
  • Operace refluxní nemoci jícnu, bráničních kýl, achalázie jícnu
  • Chirurgie žaludku a tenkého střeva
  • Chirurgie jater, žlučových cest a slinivky břišní
  • Chirurgie tlustého střeva a konečníku
  • Operace kýl
  • Miniinvazivní laparoskopické techniky
  • Robotická chirurgie střeva
 • Chirurgie sarkomů měkkých tkání
 • Endokrinochirurgie
  • Chirurgie příštítných tělísek a štítné žlázy
 • Chirurgie varixů dolních končetin

Velmi úzká spolupráce s ostatními specializovanými klinikami a odděleními Fakultní nemocnice Motol a možnost spolupráce a konzultace se zahraničními specialisty garantuje poskytování péče na nejvyšší možné úrovni a přístup k nejmodernějším metodám, postupům a technickému vybavení.
Úkolem našeho týmu je poskytnout co nejlepší spojení péče o naše pacienty, výuky a vědecké práce.
Naším hlavním cílem je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol byla místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům je samozřejmostí a špičková medicína je běžným standardem.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o péči poskytovanou na naší klinice.

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Přednosta kliniky
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

224 438 000, 8001
robert.lischke@fnmotol.cz

Vrchní sestra
224 438 005
ida.smolikova@fnmotol.cz

Sekretariát
224 438 000, 8001
karolina.hlavackova@fnmotol.cz

Umíštění:

Část pro dospělé
Modrý pavilon, komunikační uzel C

 • Lůžkové oddělení: 1. patro, uzel C
  1. oddělení - sesterna tel.: 224 438 030
  2. oddělení - sesterna tel.: 224 438 033
  Transplantační oddělení + JIP - sesterna tel.: 224 438 031 - 32
 • Ambulance: přízemí, uzel C
  kartotéka tel.: 224 438 078
  ambulance tel.: 224 438 070 - 74
 • Jednotka intenzivní péče: -2 patro, uzel C
  sesterna tel.: 224 438 037 - 40

V Motole poprvé transplantovali plíce nemocnému po COVID‑19

 

Vedení kliniky a sekretariát

Přednosta
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
tel.: 224 438 000, 8001
e-mail: robert.lischke@fnmotol.cz
Emeritní přednosta
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
tel.: 2 2443 8016
e-mail: pavel.pafko@fnmotol.cz
Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost
MUDr. Jiří Tvrdoň
tel.: 2 2443 8003
e-mail: jiri.tvrdon@fnmotol.cz
Zástupce přednosty pro výuku
Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
tel.: 2 2443 8053, 8037
e-mail: jan.schutzner@fnmotol.cz
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.
tel.: 2 2443 8053, 8040
e-mail: svatopluk.adamek@fnmotol.cz
Manažer kliniky
MUDr. Helena Šmejkalová, MHA
tel.: 2 2443 8004
e-mail: helena.smejkalova@fnmotol.cz
Vrchní sestra
Mgr. Ida Šmolíková
tel.: 2 2443 8005
e-mail: ida.smolikova@fnmotol.cz
Sekretářka kliniky
Karolína Hlaváčková
tel.: 2 2443 8000, 8001
e-mail: karolina.hlavackova@fnmotol.cz
Sekretářka kliniky
Iveta Böhmová, Dis.
tel.:
2 2443 8095
e-mail:
iveta.bohmova@fnmotol.cz
Administrativní pracovnice
Alice Janovská
tel.: 2 2443 8013
e-mail: alice.janovska@fnmotol.cz
Administrativní pracovnice
NADAČNÍ FOND PROFESORA PAVLA PAFKA
Jana Ulrichová
tel.: 2 2443 8002
e-mail: jana.ulrichova2@fnmotol.cz

Lékaři a staniční sestry

MUDr. Jaroslava Adámková
internistka
e-mail: jaroslava.adamkova@fnmotol.cz
MUDr. Otakar Beneš
e-mail: otakar.benes@fnmotol.cz
Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.
e-mail: vladimir.bobek@fnmotol.cz
MUDr. Martina Brejníková
internistka, intenzivistka
e-mail: martina.brejnikova@fnmotol.cz
primář MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
kardiochirurg - člen transplantačního týmu
e-mail: jan.burkert@fnmotol.cz
MUDr. Barbora East, Ph.D., FEBS AWS
e-mail: barbora.east@fnmotol.cz
MUDr. Hana Faltová, Ph.D.
e-mail: hana.faltova@fnmotol.cz
MUDr. Martina Fialová
e-mail: martina.fialova@fnmotol.cz
MUDr. Dominika Gálová
e-mail: dominika.galova@fnmotol.cz
MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D.
vedoucí lékař
e-mail: tomas.harustiak@fnmotol.cz
MUDr. Jan Havlín, Ph.D.,
transplantační lékař, internista
e-mail: jan.havlin@fnmotol.cz
MUDr. Pavel Hladík
vedoucí lékař
e-mail: pavel.hladik@fnmotol.cz
MUDr. Markéta Hrašková
internistka, transplantační lékařka
e-mail: marketa.hraskova@fnmotol.cz
MUDr. Juraj Jakubička
e-mail: juraj.jakubicka@fnmotol.cz
MUDr. Filip Jakubov
e-mail: filip.jakubov@fnmotol.cz
MUDr. Silvia Jaroščiaková
e-mail: silvia.jarosciakova@fnmotol.cz
MUDr. Barbora Jíšová
e-mail: barbora.jisova@fnmotol.cz
MUDr. Jan Kolařík
e-mail: jan.kolarik@fnmotol.cz
MUDr. Ivan Kushnir
e-mail: ivan.kushnir@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
e-mail: petr.libansky2@fnmotol.cz
MUDr. Vendula Martínková, Ph.D.
internistka, intenzivistka
e-mail: vendula.martinkova@fnmotol.cz
MUDr. René Novysedlák
e-mail: rene.novysedlak@fnmotol.cz
MUDr. Andrej Ozaniak, Ph.D.
e-mail: andrej.ozaniak@fnmotol.cz
MUDr. Jan Pastor
e-mail: jan.pastor@fnmotol.cz
MUDr. Alexandr Pazdro
vedoucí lékař
e-mail: alexandr.pazdro@fnmotol.cz
MUDr. Martin Podhráský
e-mail: martin.podhrasky@fnmotol.cz
MUDr. Ondřej Polanecký
vedoucí lékař
e-mail: ondrej.polanecky@fnmotol.cz
MUDr. Jiří Pozniak
e-mail: jiri.pozniak@fnmotol.cz
MUDr. Jiří Pročke
e-mail: jiri.procke@fnmotol.cz
MUDr. Martin Přibyl
e-mail: martin.pribyl@fnmotol.cz
MUDr. Janis Tavandžis
e-mail: janis.tavandzis@fnmotol.cz
MUDr. Jiří Skořepa
e-mail: jiri.skorepa@fnmotol.cz
MUDr. Jan Šimonek
vedoucí lékař
e-mail: jan.simonek@fnmotol.cz
MUDr. Martin Šnajdauf
vedoucí lékař
e-mail: martin.snajdauf@fnmotol.cz
MUDr. Monika Švorcová
e-mail: monika.svorcova@fnmotol.cz
MUDr. Markéta Vaculová
e-mail: marketa.vaculova@fnmotol.cz
MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D.
e-mail: Jiri.Vachtenheim@fnmotol.cz
MUDr. Jan Votoček
e-mail: jan.votocek@fnmotol.cz
MUDr. Jakub Woleský
e-mail: jakub.wolesky@fnmotol.cz
PhDr. Tereza Rynešová
psycholog ve zdravotnictví
e-mail: tereza.rynesova@fnmotol.cz
Mgr. Svatava Krejčová
psycholog ve zdravotnictví
e-mail: tsvatava.krejcova@fnmotol.cz
Bc. Magdaléna Sovadina
staniční sestra - 1. lůžkové oddělení
e-mail: magdalena.sovadina@fnmotol.cz
Kateřina Halušková
staniční sestra - 2. lůžkové oddělení
e-mail: katerina.haluskova@fnmotol.cz
Mgr. Lubica Jungová
staniční sestra - Transplantační oddělení
e-mail: lubica.jungova@fnmotol.cz
Mgr. Jana Ulmanová, DiS.
staniční sestra - JIP
e-mail: jana.ulmanova@fnmotol.cz
Bc. Jarmila Kubíčková
staniční sestra - ambulance
e-mail: jarmila.kubickova@fnmotol.cz

Struktura kliniky

OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ

V čase od 9:00 do 13:00 objednání na tel. čísle: 702 024 169
V časech od 7:00 do 7:45 a od 13:30 do 14:30 objednání na tel. čísle: 224 438 078

Modrý pavilon - dospělá část nemocnice, uzel C - přízemí

Všeobecná ambulance

Pondělí – Pátek:  7:00 – 15:00 hod.

Ambulance pro transplantace plic

Pondělí:  10:00 – 14:00 hod.
MUDr. Jan Šimonek, MUDr. Jiří Pozniak, MUDr. Lucie Valentová, MUDr. Jan Kolařík
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Úterý: 10:00 - 14:00 hod. 
 MUDr. Jan Havlín 

Speciální ambulance pro endokrinochirurgii a jednodenní chirurgii

Pondělí:  13:00 - 15:00 hod.
Doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.

Speciální ambulance pro onemocnění střev a konečníku

Pondělí a Úterý:  13:00 - 15:30 hod.
MUDr. Pavel Hladík, MUDr. Ondřej Polanecký, MUDr. Jiří Skořepa

Speciální ambulance pro endokrinochirurgii

Úterý : 13:00 - 15:00
MUDr. Martina Fialová

Speciální ambulance pro onemocnění střev a konečníku a endokrinochirurgii

Středa: 9:00 – 11:00 hod
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Speciální ambulance pro onemocnění žil dolních končetin

Středa : 13:00 - 15:30 hod.
MUDr. Helena Šmejkalová, MHA

Speciální ambulance pro onemocnění jater, žlučových cest a slinivky břišní

Středa:  9:30 - 13:00 hod.
MUDr. Andrej Ozaniak, Ph.D., MUDr. Pavel Hladík

Speciální ambulance pro léčbu sarkomů měkkých tkání

Středa:  9:30 - 13:00 hod.
MUDr. Andrej Ozaniak, Ph.D., MUDr. Pavel Hladík
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Speciální ambulance pro onemocnění jícnu a žaludku

Pondělí :  9:30 - 13:30 hod.
MUDr. Alexandr Pazdro

Čtvrtek:  9:30 - 15:30 hod.
MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D., MUDr. Martin Šnajdauf

Speciální ambulance pro onemocnění plic, mediastina a hrudní stěny

Pátek : 9:30 - 13:30 hod.
Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc., MUDr. Jan Kolařík, Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Interní ambulance

MUDr. Jaroslava Adámková

Historie

III. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (tehdy Fakulty všeobecného lékařství) byla založena dne 1. září 1957. V době svého vzniku sídlila v Londýnské ulici č. 15 v Praze a byla součástí areálu Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) na Karlově náměstí, ve kterém se nacházely i I. a II. chirurgická klinika 1.LF UK.

prof. MUDr. Josef Pavrovský, DrSc.Prvním přednostou III. chirurgické kliniky se stal prof. MUDr. Josef Pavrovský, DrSc. (1909-1974), původně žák prof. Jiráska z I. chirurgické kliniky VFN. V 50. letech zastával funkci hlavního chirurga ČSR a vedl chirurgickou kliniku v Plzni. Jeho cílem - a smyslem návratu do Prahy - byl post přednosty I. chirurgické kliniky. To se mu po nuceném odchodu a penzionování prof. Jiráska v roce 1958 podařilo. Pro rozvoj III. chirurgické kliniky tedy prof. Pavrovský během svého přibližně ročního pobytu přílišný význam neměl, většina spolupracovníků (např. hrudní chirurgové prof. Lichtenberg, doc. Pešek, doc. Fanta) s ním přešla na I. chirurgickou kliniku. Po jeho odchodu navíc III. chirurgie ztratila statut kliniky a až do roku 1967 byla pouhým oddělením I. chirurgické kliniky.

doc. MUDr. Olga VaněčkováV čele kliniky, resp. oddělení vystřídala prof. Pavrovského v roce 1958 doc. MUDr. Olga Vaněčková (1909-1983), blízká spolupracovnice a zástupkyně prof. Diviše na II. chirurgické klinice VFN. Prof. Jiří Diviš, žák prof. Rudolfa Jedličky (zakladatele II. chirurgické kliniky), byl předním představitelem a zakladatelem české hrudní chirurgie. Přestup několika jeho žáků (kromě doc. Vaněčkové také prof. František Řehák a doc. Václav Šmat) na III. chirurgickou kliniku spolu s pozdějším rozvojem hrudně-chirurgického programu tak umožňuje současnou III. chirurgickou kliniku považovat za přímé pokračování Divišovy a Jedličkovy chirurgické školy. Pracovní náplní kliniky byla od počátku všeobecná (břišní) chirurgie a také tradičně traumatologie. Zástupcem doc. Vaněčkové byl dr. Miloš Vrbka, dřívější vedoucí traumatologického oddělení I. chirurgické kliniky. Doc. Zdeněk Bureš (1925-2002) zakládal program kolorektální chirurgie. Doc. Vaněčková proslula především operacemi jícnu. Byla první u nás (a jednou z prvních v Evropě), kdo včasnou operací zachránil život novorozenci s atresií jícnu. Kromě vrozených vad jícnu operovala i karcinomy jícnu (resekce z levostranné torakotomie) a tracheoesofageální píštěle. Po odchodu do důchodu v roce 1974 nadále pracovala na chirurgické poliklinice.

Prof. MUDr. František Řehák, DrSc.Prof. MUDr. František Řehák, DrSc. (1927-2008) vedl kliniku v letech 1974-1992. Od počátku své kariéry se věnoval hrudní chirurgii. Jeho kandidátská disertační práce (1966) měla téma „Chirurgická biopsie plic“. Habilitační spis (1968) nesl název „Některé problémy diagnostiky a chirurgické léčby plicních nádorů.“ Doktorská dizertace z roku 1979 měla téma „Chirurgická biopsie, resekce a transplantace plic.“ Profesorem chirurgie byl jmenován v roce 1982. Za jeho vedení se na klinice dále rozvinula jícnová chirurgie (jako první v Československu prováděl odstranění hrudního jícnu bez otevření hrudníku), chirurgie plic (na klinice zavedl resekci plicních tumorů včetně lymfadenektomie) a chirurgie mediastina (spolu s doc. Šmatem zavedl operační léčbu tymomů u myasthenia gravis a společně napsali monografii „Chirurgie plic a mediastina“ (1986). V průběhu 70. let se prosazovala nově endoskopická diagnostika. Prof. Řehák vypracoval techniku mediastinoskopie a thorakoskopie (od roku 1976 se prováděla diagnostická torakoskopie s plicní biopsií). Byl také ve výzkumném týmu VÚTRN (Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí) v Praze na Bulovce, který byl v 70. letech ustanoven ministerstvem zdravotnictví pro vypracování programu transplantace plic v experimentu. Experimenty na psech byly hodnoceny úspěšně, jejich klinická aplikace však byla možná až po objevu a zavedení účinných imunosupresiv. Prof. Řehák byl jedním z mála přednostů českých chirurgických klinik, kteří po převratných společenských změnách roku 1989 zůstali na vedoucím místě. Uměl se postavit proti politickým tlakům, chránil své kolegy a nikdy nepřipustil, aby se hierarchie kliniky řídila politickou angažovaností. V roce 1990 byl zvolen předsedou České chirurgické společnosti J. E. Purkyně.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.Nástupcem prof. Řeháka se v roce 1992 stal prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (*1940). Prošel výcvikem v celé šíři břišní chirurgie, věnoval se traumatologii pohybového aparátu (byl vedoucím traumatologického oddělení na klinice) a nakonec si jej prof. Řehák vybral do svého hrudního týmu. Hrudní chirurgie se poté stala jeho hlavní specializací, v roce 1996 si jej zvolil prezident Václav Havel jako svého operatéra pro plicní karcinom. Tím se stal prof. Pafko mediálně známým odborníkem, veřejnost ale také přitom zaznamenala, v jakých nevyhovujících prostorách a podmínkách se klinika nachází. Byla stále považována za detašované pracoviště I. chirurgické kliniky VFN, s nevyhovujícím prostorovým uspořádáním budovy, horším technickým a přístrojovým vybavením, nedostupným komplementem (na CT bylo nutné i akutní pacienty převážet sanitou do VFN) a ostatními specializacemi (kardiochirurgie, pneumologie, ARO). Takové postavení nemohlo prof. Pafkovi vyhovovat, když chtěl navázat na pokusy prof. Řeháka s transplantacemi plic. Operační techniku se budoucí transplantační lékaři učili v Allgemeines Krankenhaus (AKH) ve Vídni u prof. Waltera Klepetka již od roku 1994. V roce 1997 se z výše uvedených důvodů celá III. chirurgická klinika 1. LF UK přemístila do nově vybudované části pro dospělé ve FN Motol. Opustila traumatologický program a stala se klinikou břišní, hrudní a transplantační chirurgie. První transplantace plic se zde pod vedením prof. Pafka uskutečnila dne 22. prosince 1997 u 41letého pacienta s idiopatickou plicní fibrózou. Šlo o transplantaci levé plíce, pacient po ní žil dalších 6 let. Jednostranné plicní transplantace se v současnosti provádějí pouze výjimečně, metodou volby je oboustranná bilaterální sekvenční transplantace plic. Hlavními indikacemi jsou terminální fáze plicních onemocnění při CHOPN, idiopatické plicní fibróze, cystické fibróze a plicní hypertenzi. První kombinovaná transplantace srdce a plic byla v České republice provedena 22. listopadu 2007 u 49leté nemocné s vrozenou srdeční vadou komplikovanou těžkou plicní hypertenzí, výkon

 provedli lékaři IKEM Praha, AKH Vídeň a Thomayerovy nemocnice Praha pod vedením prof. Jana Pirka.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (*1966) vede kliniku od roku 2010 a pokračuje v linii prof. Pafka. Na klinice rozvíjí hrudně chirurgický a transplantační program a volí cestu specializace - rozdělení lékařů do jednotlivých odborných týmů - transplantačního, hrudního, jícnového, kolorektálního, hepato-pankreato-biliárního, endokrinochirurgického a dalších. Specializované týmy mají kromě operování na starost také sledování pacientů ve specializovaných ambulantních poradnách, kde probíhá jak předoperační vyšetřování, příprava a indikace k výkonům, tak pooperační sledování - v případě maligních diagnóz v úzké spolupráci s onkology a rentgenology prostřednictvím pravidelných každotýdenních multioborových setkání - onkoboardů.
III. chirurgická klinika provádí transplantace plic jako jediné pracoviště v ČR, provádí je i pro pacienty ze Slovenska. V současnosti se provádí kolem 50 plicních transplantací ročně. 29. listopadu 2014 byla provedena druhá transplantace bloku srdce a plíce v ČR u pacienta s cystickou fibrózou a selhávající levou komorou srdeční, opět ve spolupráci s IKEM.
Na jednu stranu je tak klinika pracovištěm provádějícím široké spektrum výkonů v celé břišní a hrudní chirurgii s operativou elektivní i akutní, na druhou stranu je prosazována centralizace obtížných výkonů. Týká se to zejména resekcí plic, jícnů, rekta, tymektomií a extirpací příštítných tělísek kde počty výkonů klinika splňuje požadavky kladené na tzv. high-volume centra. Vyjádřením této snahy bylo založení Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání prof. Lischkem s ustanovením sarkomové skupiny na klinice. Pacientům je tak zajištěna komplexní léčba sarkomů končetin i trupu (retroperitonea, hrudní stěny, mediastina) včetně metastáz.
Samozřejmostí je zvyšující se penetrace miniinvazivních postupů v jednotlivých programech. Kromě běžné laparoskopie a videotorakoskopie se na klinice od roku 2018 provádějí robotické kolorektální operace a od roku 2020 robotické plicní resekce (RATS). Dalšími robotickými výkony jsou resekce jícnů, tymektomie a distální pankreatektomie.

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 

prof. MUDr. Josef Pavrovský, DrSc.doc. MUDr. Olga VaněčkováProf. MUDr. František Řehák, DrSc.

Akreditace

Další profesní vzdělávání lékařů na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol

III. chirurgická klinika je akreditovaným pracovištěm, na kterém se uskutečňuje vzdělávání lékařů v následujících základních oborech specializačního vzdělávání a v nástavbových oborech:

 • Chirurgie

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 25. 08. 2025

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

 • Hrudní chirurgie - jediné pracoviště v ČR

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 31. 12. 2027

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

 • Onkochirurgie

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 11. 8. 2027

garant oboru na pracovišti: MUDr. Alexandr Pazdro

 • Koloproktologie

akreditace platná do 23. 11. 2026

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Další profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol:

Na III. chirurgické klinice probíhá rovněž další profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Klinika se podílí na realizaci akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurů a na specializačním vzdělávání v oborech:

 • Sanitář (praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu);
 • Ošetřovatel (praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu);
 • Prevence a ošetřování dekubitů a ostatních nehojících se ran (certifikovaný kurz pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře);
 • Intenzivní péče (praktická část specializačního vzdělávání všeobecných sester);
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (praktická část specializačního vzdělávání všeobecných sester).

Věda a výzkum

 

Výuka

Pregraduální výuka

Klinika zajišťuje výuku pro studenty 1. LF UK oborů všeobecného a zubního lékařství (české i anglické paralelky),  bakalářského studia oborů všeobecná sestra a porodní asistentka a magisterského studia oboru intenzivní péče.

Garant výuky: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Zástupce přednosty pro výuku: Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.

3. ročník oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgická propedeutika (garant MUDr. Jan Pastor)

6. ročník oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgie – předstátnicová stáž (garant doc. MUDr. Petr Libánský, PhD)

4. ročník oboru zubního lékařství – předmět Chirurgie klinika (garant MUDr. Jan Šimonek)

3. ročník anglické paralelky oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgická propedeutika
(garant MUDr. Jiří Pozniak)

6. ročník anglické paralelky oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgie – předstátnicová stáž
(garant MUDr. Jiří Pozniak)

4. ročník anglické paralelky oboru zubní lékařství – předmět Chirurgie – klinika
 (garant MUDr. Jiří Pozniak)

3. ročník bakalářského oboru porodní asistentka – předmět Chirurgie
(garant MUDr. Tomáš Haruštiak, PhD)

1. ročník magisterského oboru intenzivní péče – předmět Intenzivní péče v chirurgických oborech
(garant MUDr. Jan Kolařík)

Kromě povinné výuky zajišťujeme stáže pro zahraniční studenty (program Erasmus a letní praxi programu Prague  Selective), garanti: MUDr. Jiří Pozniak, MUDr. Jan Kolařík.

Studenti se zájmem o chirurgii mohou na naši kliniku docházet i mimo povinnou výuku a účastnit se operačních výkonů jako asistence na operačních sálech nebo pomáhat s ošetřováním nemocných na ambulance

Pro zájemce z řad studentů 1. a 2. LF UK pořádáme Kurzy chirurgické sutury (Základní kurz chirurgické sutury a Kurz střevní sutury). Při výuce využíváme laparoskopických simulátorů.

Klinika vypisuje povinně volitelný předmět pro studenty 1. a 2. LF UK:

Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů (garant MUDr. Jan Pastor)

V roce 2021 jsme se ve spolupráci s IRCAD akademií ve Štrasburku stali tvůrci online výukového programu kýlní  chirurgie. Program se jmenuje Hernia Basecamp a je k nalezení na platformě Websurg.
Program slouží zejména k předatestační přípravě před Evropskou atestací v rekonstrukci břišní stěny, která byla schválena radou UEMS v roce 2020.

ROZVRH:

S t á ž e    III.r. – směr lékařství – kruh  č. 11,16 a 3  letní semestr   2022/2023 (B00634)

Stáže probíhají na III.chirurgické klinice 1.LF UK FN Motol, Praha 5,V Úvalu 84

Celý semestr tj. 1. – 15. týden (20.2.  -  2.6. 2023).  Každý kroužek stážuje 1x týdně 2 vyučovací hodiny á 45 min., tj. celkem 30 vyučovacích hodin.

Kroužek  č.  11  -  pondělí 13:00  -  15:00  Pastor,  Beneš

Kroužek  č.  16  -  úterý     13:00  -  15:00          Libánský, Ozaniak

Kroužek  č.  3  -   středa   13:00  -  15:00         Vachtenheim, Novysedlák

(Původní termín stáží 14:15 – 16:15 možné posunout na dobu 13:00 – 15:00 po dohodě se studenty.)

Výuka bude probíhat podle následujícího sylabu:

týden  téma:

 1. Úvod, vyšetření chirurgického nemocného, 1. část
 2. Vyšetření chirurgického  nemocného, 2. část
 3. Principy anestezie (lokální, celková, inhalační, intravenózní, intubace)
 4. Předoperační vyšetření (obecná, speciální), pohovor s nemocným
 5. Asepse, antisepse, sterilizace, desinfekce
 6. Příprava pacienta k operaci, postup chirurga při mytí a oblékání se na  sále
 7. Operační technika
 8. Operační nástroje
 9. Malá chirurgie ( incize, extirpace, panaricia, tracheostomie)
 10. Pooperační péče
 11. Pooperační komplikace
 12. Šok
 13. Rány, hojení ran
 14. Zlomeniny, typy, principy fixace
 15. Shrnutí - zápočty

Přednášky pro celý III.ročník všeobecného směru jsou v posluchárně l.chir.kliniky l. LF UK VFN, U nemocnice 2, Praha 2 – dle rozpisu

l.chir.kliniky.

Š a t n a :  Klíče od šatny na ambulanci III.chirurgické kliniky, přízemí C, bude vydán pouze výměnou za index, či jiný průkaz. Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E - -2.patro. Klíčky od skříněk u pí Adamovská 1.p.,uzel

D – C, naproti sekretariátu kliniky.

Pláště, přezůvky, fonendoskopy – nutné!!!

První den stáže si vyzvednout prezenční list na sekretariátu III.chir.kliniky.

Každý den stáže při odchodu si nechat potvrdit prezenci příslušným asistentem. Celkem 15x stáž.

Zápočet po skončení stáží s prezenčním listem – nutné pro platný zápočet, předat na sekretariát seznam studentů, kteří dostali zápočet, s doplněním údajů dle listu k zapsání zápočtů do SIS systému.

Bez zapsání zápočtů do SIS počítačového systému není zápočet platný.

Zkouška z chirurgické propedeutiky v řádném termínu bude po skončení stáží od 5.6. do 31.6.2023.  Rozpis bude vypracován po dohodě studentů  s  doc. Libánským a as. Pastorem.  Na III. chirurgické klinice se zkouší pouze ti studenti, kteří zde absolvovali stáž.

Ke zkoušce je rovněž možné, na doporučení kroužkového lékaře, se přihlásit v předtermínu, který bude upřesněn v průběhu semestru

Dopolední termín předběžně 9-12h, odpolední 13 - 15h, skupiny po cca 6-8 studentech.  Bude upřesněno v 2. polovině semestru.

Stáže IV. ročník pro odbor zubní lékařství (zimní semestr 2022/2023)

Kruh č. 1
(Po - Pá)
Kruh č. 2
(Po - Pá)
1. týden 3. 10. - 7. 10.
Libánský, Vaculová
4. týden 24. 10. - 27. 10.
Libánský, Přibyl
2. týden 10. 10. - 14. 10.
Pastor, Jíšová
5. týden 31. 10. - 4. 11.
Šnajdauf, Podhráský

3. týden 17. 10. - 21. 10.
Pozniak, Havlín

6. týden 7. 11. - 11. 11.
Woleský, Švorcová

Kruh č. 3
(Po - Pá)
Kruh č. 4
(Po - Pá)
11. týden 12. 12. - 16.12.
Libánský, Zagibová
14. týden 9. 1. - 13. 1.
Libánský, Jakubička
12. týden 19. 12. - 22. 12.
Skořepa, Jaroščiaková
15. týden 16.1. - 20. 1.
East, Ozaniak
13. týden 2. 1. - 6.1.
Kolařík, Vachtenheim
16. týden 23.1. - 27. 1.
Havlín, Novysedlák

Sylabus:

 • 1. týden obecná chirurgie
 • 2. týden chirurgie břišní dutiny
 • 3. týden chirurgie hrudní dutiny

Stáže: probíhají na odděleních, ambulanci, sálech a JIPech III. chirurgické kliniky.
Během semestru se studenti seznámí s prací všech odd. kliniky od 8:30 – 12:00 hodin.

Přednášky: budou probíhat každý týden v úterý a pátek v době 10:00 – 11:30 hodin pod vedením asistentů podle rozpisu v zasedací místnosti III. chirurgické kliniky přízemí (chodba D – C) (proti ambulanci).

Přednášky, semináře    (út, pá– 10:00 – 11:30)  

1., 4., 11., 14. týdenLibánský - Obecná chirurgie, št. žl., příšt. těl. (út: 2. 10., 25. 10., 13. 12., 10. 1.)
Jíšová - Tenkého a tlustého střeva (pá: 7. a 27. 10., 16. 12., 13. 1.)
2., 5., 12., 15. týdenHladík - Chir. hepatobiliární, kýly (út: 11. 10., 1. 11., 20. 12., 17. 1.)
Haruštiak - Chir. jícnu a žaludku (pá: 14. 10., 4. 11., xx. 12., 20. 1.)
3., 6., 13., 16. týdenLischke/Havlín -Tx sol. orgánů, chir. plic (út: 18. 10., 8. 11., 3. 1., 24. 1.)
Pastor - NPB (pá: 21. 10., 11. 11., 6. 1., 27. 1. /tato přednáška bude od 8:30 - 10:00 hod. a poté budou zápočty/)

Šatna: klíč na ambulanci III. chirurgické kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E- (-2)

Pláště, přezůvky, fonendoskopy  -  nutné!!!

Každý den při odchodu v 11:30 hod. si necháte potvrdit prezenci příslušným asistentem.  Každý den minimálně 1 student bude asistovat na operačním sále.

První den stáže se všichni studenti dostaví v 8: 30 hod. na sekretariát III. chirurgické kliniky (FNM, budova pro dospělé, 1. patro, uzel D) pro prezenční list (paní Hlaváčková) a pro klíče od skříňky. 

Při udílení zápočtů v poslední den stáže  vedoucí studijní skupiny odevzdá na sekretariát seznam studentů, kteří obdrželi zápočet k zápisu do SISu. Před zápočtem nutno odevzdat klíč od šatny – 1. patro uzel D naproti sekretariátu. Jinak nemusí být zápočet udělen. Předpokládaný termín zkoušky je v týdnu po ukončení bloku.

Stáže VI. ročník všeobecného lékařství (zimní a letní semestr 2022/2023)

Září-říjen 2022 - stáže mediků 6. ročníku III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

Na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FNM Praha stážují kruhy dle rozpisu děkanátu (viz příloha a rozpis l. chir. kliniky VFN) v těchto blocích.

Bloky:

 • č. 1 od 26. 9 .2022 (kruhy č. 3, 4, 13, 14)
 • č. 2 od 21. 11. 2022 (kruhy č. 1, 2, 11, 12)
 • č. 3 od 16. 1. 2023 (kruhy č. 7, 8, 9, 10)
 • č. 4 od 6. 3. 2023 (AP)
 • č. 5 od 24. 4. 2023 (kruhy č. 5, 6, 15, 16)

Každý kruh blok stážuje 6 týdnů:
3 týdny na jednotlivých klinikách (kde zůstávají po celou dobu výuky, tj. nerotují mezi klinikami), 2 týdny semináře na I. chirurgické klinice VFN (Semináře jsou společné pro celý 6. ročník – viz rozpis I. chirurgie VFN. Konají se na I. chirurgii VFN denně v 4 - 5. týdnu), 6. týden je konsultační - příprava na SZZk, v 7. týdnu je SZZk na I. chirurgické klinice VFN.
Na jednotlivých klinikách bude maximálně 20 studentů.

Stáže ve FNM:
Stáže probíhají na III. chirurgické klinice, V Úvalu 84, Praha 5, Motol, 7:15 – 12:45 hod. denně, či déle dle asistence na operačních sálech.
Stáže VI. ročníku ve FNM mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře. Studenti budou rozděleni na oddělení, ambulancích, sálech, kasuistický seminář (po dobu rekonstrukce FNM).

Úvodní hodina - pondělí:
První pondělí v bloku
(tj. 26. 9., 21. 11., 16. 1. a 24. 4.): od 9:15 hod. doc. MUDr. P. Libánský, PhD. (poté, co proběhne úvodní stáž na I. chirurgické klinice VFN). Pokud studenti obdrží e-mail, že se úvodní stáž na I. chirurgické klinice VFN nekoná, úvodní hodina proběhne také v od 9:15hod.

Harmonogram stáže na klinice:
Rozvrh studenta stážujícího na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FNM vypadá takto:

7:15- 7:30 Příchod
7:30Rozdělení pacientů
7:30 - 8:10Ranní vizita
7:30-9:15Zpracování kasuistiky
8:10-8:30 (9:00)Ranní hlášení
8:30-15:00Operační sály
9:15-12:00Ambulance
9:15-12:00Seminář

Rozdělení studentů:
Rozdělení studentů 1. patro, uzel C – doc. MUDr. P. Libánský, PhD, MUDr. J. Pastor. Pokud se student nedostaví včas, nechť pokračuje harmonogramem v 8:10 na ranním hlášení.
Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.
Studenti se rozepíší na jednotlivé dny a ambulance do tabulky v Googlu - zde.

Ranní vizita
Práce v jednotlivých skupinkách 7:30 až 09:00 hod. na oddělení pod vedením asistentů, docentů, profesorů – vedoucích odd. a dalších lékařů z oddělení. Podstatou je vizita u pacienta, zapsání do dekursu, event. vypracování příjmové a propouštěcí zprávy. Studenti, kteří půjdou na kasuistický seminář, nechť si v tomto čase si zpracují kasuistiku.

Ranní hlášení
Ranní hlášení se koná od 8:10 hod., uzel C, 1. patro. Probírá se předchozí a následující operační program, noční služba, rtg vizita.
Na ranním hlášení nerušit!

Operační sály
od 8:30 hod. po hlášení denně 4-6 studentů druhá asistence sál

 • sál č. 1., 2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A
 • sál č. 4. je na naproti centrálnímu příjmu, v –P, tzv. COS E2

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.
Sál (Po – Pá od 8:30hod.) podle operačního programu jsou medici zařazeni jako druhá asistence. Studenti stážující na operačních sálech sledují operační program, dle něhož si včas ověří začátek operace, k níž budou event. vypsáni. Vypsání studenta do operační skupiny je závazné. Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci na operační sál dostavit, včas si za sebe zajistí náhradu. Prosíme studenty, kteří mají virózu nebo jinou infekcí, ať na operační sály nechodí.
Vhodné odcházet na sál v doprovodu asistenta v 8.25-.8.30hod.. z ranního hlášení

Ambulance, speciální ambulance:
od 9:00 hod. ostatní studenti – práce na odděleních, ambulanci (4 - 6 studentů) (přízemí, mezi východem a uzlem C), speciální ambulanci, urgentní amb. (snížené přízemí, mezi východem a uzlem C), JIPech, nebo na endoskopii (3 - 4 studenti):

 • rektoskopie - po, út dopoledne 1. patro chodba C–D
 • gastroskopie - st, čt, pá dopoledne 1. p. chodba C–D

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny a ambulance do tabulky v Googlu - zde.

Seminář:
od 9:15 hod. v knihovně (naproti amb) je plánován nepovinný kasuistický seminář - MUDr. R. Novysedlák, prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., 5 - 6 studentů.
Studenti přijdou na seminář připraveni (připraví si epikrízu pacienta – kasuistiku pacienta, kterého vyšetřovali ráno).
Každé pondělí (kromě úvodní hodiny) je přednáška na Spondylochirurgické klinice 9:00–11:45 hod. (2. patro, uzel C, JIP, knihovna). Zde se mohou případně domluvit na účasti na sálech Spondylochirurgické kliniky (1 - 2 studenti).

Odpolední stáž:

 • 11:30 – 16:00 hod. druhá asistence sál (sál č. 1., 2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A, 4. sál  je na –P naproti centrálnímu příjmu, tzv. COS E2). Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.
 • 15:00 hod. velká vizita JIP (začátek -2C)

Vedoucí lékaři oddělení:
Přednosta: prof. MUDr. R. Lischke, PhD.
Primář:  MUDr. J. Tvrdoň
I. odd. (uzel C, 1. patro)             -       as. MUDr. M. Šnajdauf
II. odd. (uzel C, 1. patro)           -       as. MUDr. P. Hladík
IV. odd. (uzel C, 1. patro)          -       as. MUDr. J. Šimonek
Ambulance (uzel C, přízemí)    -       as. MUDr. O. Polanecký
JIP (uzel C, -2. patro)                 -       as. MUDr. T. Haruštiak

Termíny stáže spondylochirurgie FN Motol (pondělí 9:00 - 12:00hod.)
blok č. 1:     3. 10., 10. 10.
blok č. 2:     28. 11., 5. 12.
blok č. 3:     23. 1., 30. 1.
blok č. 4 ang. paralelka:   ??? 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.
blok č. 5:     1. 5., 8. 5.

Během stáže 1x noční služba – viz informace I. chirurgické kliniky.
Odpoledně-večerní služby začínají v 15:00 hod. (začátek vizita na JIPu -2C). Studenti se hlásí vedoucímu služby.

Veškeré dotazy, problémy, informace a připomínky konzultujte
s doc. MUDr. P. Libánský, PhD. (konsultační hodiny pondělí 14:00 - 15:00 hod. III. chirurgie ambulance), prof. MUDr. J. Schütznerem, DrSc., či prof. MUDr. S. Adámkem, CSc.
Uvedené informace jsou možné přečíst na nástěnce III. chirurgické kliniky FNM (uzel D, 1. patro, III. chirurgie, sekretariát), dále v SISu a na internetových stránkách III. chirurgické kliniky FNM.

Pláště, přezutí, fonendoskopy - N U T N É !!! Je vhodné chodit na stáže upraven /vlasy, nehty/. Prosím, nebrat s sebou cenné věci.

Šatna: klíč od šatny je na ambulanci III. chirurgické kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Klíčky od skříněk vydává paní provozní (1. p., uzel D naproti sekretariátu). Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E - ( - 2). Často studenti řeší převlékání tím, že si nosí plášť v batohu.

Každý student si nechá potvrdit podpisem ved. asistenta stáže prezenci při odchodu v 12:00 hod. každý den stáže v prezenčním listu!!!
K zápočtu je nutné potvrzení vedoucího služby o účasti na noční službě, prezenční list + vrátit klíč od šatny.

Student při převzetí klíčů podepisuje toto prohlášení:
Student prohlašuje a potvrzuje, že byl seznámen s povinností zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb při praktické a teoretické výuce ve FN Motol, s povinností dodržovat postupy lege artis, nosit v areálu FN Motol na viditelném místě jmenovku, a že byl řádně informován o nezbytnosti dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, jakož i dalších právních předpisů s výkonem praktické výuky souvisejících, a interních opatření platných ve FN Motol.

Nadační fond Profesora Pavla Pafka

V roce 2011 byl při klinice založen Nadační fond Profesora Pavla Pafka, jehož hlavní prioritou je získávání podpory pro rozvoj koncepce pracoviště, zlepšování péče o pacienty, další vzdělávání lékařů, sester a zajištění přístupu k nejmodernějším lékařským postupům a vědeckým poznatkům

Cíle nadačního fondu:

Pro pacienty: podpora pro zlepšení prostředí a získávání přístrojového vybavení k diagnostice a léčbě pacientů

Pro vzdělávání: podpora vzdělávání lékařů a sester, kdy přístup k nejmodernějším poznatkům je základním předpokladem zavádění nejmodernějších léčebných postupů a kvality péče o pacienty

Pro vědu a výzkum: podpora vědeckých a výzkumných projektů kliniky a mezinárodní spolupráce

Nadační fond podpořil v uvedeném období bezpočet studijních pobytů lékařů a sester naší kliniky, ale i spolupracujích pracovišt – KARIM 2. LF UK a Plicní kliniky 2. LF UK.

Za podpory fondu jsme provedli rekonstrukci seminární místnosti a získali nejmodernější prezentační techniku s možností komunikace s týmy z ostatních nemocnic v rámci širokých multidisciplinárních týmů, seminářů a konferencí.

Provedli jsme digitalizaci dvou operačních sálů a pořídíli řadu přístrojů, operačních nástrojů a vybavení, které významně ovlivňují kvalitu poskytované péče na naší klinice.

Správní rada Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., předseda správní rady

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, místopředseda správní rady

MUDr. Helena Šmejkalová, členka správní rady

Dozorčí rada

MgA. Kristina Hejduková, předsedkyně dozorčí rady

MgA. Barbora Talarico Adamová, členka dozorčí rady

JUDr. Petr Pýcha, člen dozorčí rady

NADAČNÍ FOND PROFESORA PAVLA PAFKA

tel: 702 012 946
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 24142565

Číslo účtu: 43-9842550237/0100

Více infromací na www.nfppp.cz

Výroční zpráva

Dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu III. chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, která Vám poskytne základní informaci o výkonu pracoviště v letech 2011–2018.

Dlouhodobě usilujeme o maximální kvalitu péče a minimalizaci pooperačních komplikací, které souvisí s objemem provedených výkonů, a proto systematicky usilujeme o centralizaci pacientů v jednotlivých specializovaných programech kliniky.

Objem a kvalita péče byly umožněny velmi úzkou spoluprací s ostatními specializovanými klinikami a odděleními Fakultní nemocnice Motol a pracovišti z celé ČR.

Vytváření multidisciplinárních týmů, přístup k nejmodernějším metodám, postupům a technickému vybavení se staly základními předpoklady naší práce. Rovněž možnost spolupráce a konzultace se zahraničními specialisty garantuje poskytování péče na nejvyšší možné úrovni.

Úkolem našeho týmu je poskytnout co nejlepší spojení péče o pacienty, výuky studentů a vědecké práce. Naším hlavním cílem je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol byla místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům a jejich blízkým je samozřejmostí a odborná péče na nejvyšší možné úrovni standardem.

Velmi si vážíme Vaší spolupráce, podpory a Vašeho zájmu o péči poskytovanou na naší klinice.

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
Přednosta kliniky

Umění v Motole

V posledních letech je v mezinárodním kontextu stále více diskutován vliv a benefit výtvarného umění a umění obecně na léčebný proces u pacientů v nemocničních zařízeních.

Stále více nemocnic ve vyspělých systémech zdravotnictví tomuto aspektu věnuje významnou pozornost. Je k dispozici řada studií, které prezentují důkazy, které pozitivní vliv umění na psychologický a fyziologický stav pacienta potvrzují, kdy výsledkem může být kratší doba hospitalizace, zvýšená tolerance bolesti a snížení úzkosti (1,2). Některé studie se již zabývají zkoumáním hlubších detailů, například zda je vhodnější figurativní či abstraktní tvorba (3).

Vzhledem k vysoké náročnosti a míře stresu práce v nemocničních zařízeních, má rovněž prostředí a výtvarné umění vliv na snížení negativních důsledků vyčerpání, přetížení a syndromu vyhoření zaměstnanců nemocnic.

Proto moderní nemocnice stále více spolupracují s umělci a architekty na implementaci výtvarného umění do prostor nemocnic.

Pro pacienta ale i pro příbuzné a blízké je návštěva nemocnice či hospitalizace spojena s vysokou míru stresu a pocitem izolace. Nemoc je přitom přirozenou součástí života a přirozené  negativní emoce a pocit izolace by měly být minimalizovány.

Proto by nemocnice neměla být pouze místem, kde probíhají bolestivá vyšetření a složité operace, ale místem, kde i probíhá běžný život a k tomu nepochybně patří kulturní události jako výstavy výtvarného umění a hudební koncerty.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice, kde již proběhla řada výstav a pokusů o umístění výtvarných děl do prostor nemocnice. Vyvrcholením a zásadním počinem bylo umístění sochy Krištofa Kintery Basic Atomic před hlavním vchodem do nemocnice.

Tato instalace byla velmi pozitivně přijata pacienty a zaměstnanci nemocnice a stala se předmětem řady zajímavých diskuzí.

www.ctyridny.cz

Skip to content