III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Vážení,

dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní přehled o struktuře, poskytované péči, výuce studentů v pre a postgraduálním vzdělávaní a o vědeckovýzkumných aktivitách našeho pracoviště.
Jsme jediné pracoviště v ČR, které provádí transplantace plic, naše klinika poskytuje kompletní specializovanou péči v těchto oblastech:

 • Hrudní chirurgie
  • Chirurgie plic
  • Chirurgie průdušnice a dýchacích cest
  • Transplantace plic
  • Chirurgie jícnu
  • Chirurgie mediastina a myasthenia gravis
  • Chirurgie hrudní stěny a deformit hrudníku
  • Miniinvazivní videotorakoskopické techniky
  • Robotická chirurgie plic
 • Břišní chirurgie
  • Operace refluxní nemoci jícnu, bráničních kýl, achalázie jícnu
  • Chirurgie žaludku a tenkého střeva
  • Chirurgie jater, žlučových cest a slinivky břišní
  • Chirurgie tlustého střeva a konečníku
  • Operace kýl
  • Miniinvazivní laparoskopické techniky
  • Robotická chirurgie střeva
 • Chirurgie sarkomů měkkých tkání
 • Endokrinochirurgie
  • Chirurgie příštítných tělísek a štítné žlázy
 • Chirurgie varixů dolních končetin

Velmi úzká spolupráce s ostatními specializovanými klinikami a odděleními Fakultní nemocnice Motol a možnost spolupráce a konzultace se zahraničními specialisty garantuje poskytování péče na nejvyšší možné úrovni a přístup k nejmodernějším metodám, postupům a technickému vybavení.
Úkolem našeho týmu je poskytnout co nejlepší spojení péče o naše pacienty, výuky a vědecké práce.
Naším hlavním cílem je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol byla místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům je samozřejmostí a špičková medicína je běžným standardem.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o péči poskytovanou na naší klinice.

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Přednosta kliniky
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

224 438 000, 8001
robert.lischke@fnmotol.cz

 

 

 

Vrchní sestra
224 438 005
ida.smolikova@fnmotol.cz

Sekretariát
224 438 000, 8001
karolina.hlavackova@fnmotol.cz

Umíštění:

Část pro dospělé
Modrý pavilon, komunikační uzel C

 • Lůžkové oddělení: 1. patro, uzel C
  1. oddělení - sesterna tel.: 224 438 030
  2. oddělení - sesterna tel.: 224 438 033
  Transplantační oddělení + JIP - sesterna tel.: 224 438 031 - 32
 • Ambulance: přízemí, uzel C
  kartotéka tel.: 224 438 078
  ambulance tel.: 224 438 070 - 74
 • Jednotka intenzivní péče: -2 patro, uzel C
  sesterna tel.: 224 438 037 - 40

 

V Motole poprvé transplantovali plíce nemocnému po COVID‑19

 

 

Úvodní slovo

dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu III. chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, která Vám poskytne základní informaci o výkonu pracoviště v letech 2011–2018.

Dlouhodobě usilujeme o maximální kvalitu péče a minimalizaci pooperačních komplikací, které souvisí s objemem provedených výkonů, a proto systematicky usilujeme o centralizaci pacientů v jednotlivých specializovaných programech kliniky.

Objem a kvalita péče byly umožněny velmi úzkou spoluprací s ostatními specializovanými klinikami a odděleními Fakultní nemocnice Motol a pracovišti z celé ČR.

Vytváření multidisciplinárních týmů, přístup k nejmodernějším metodám, postupům a technickému vybavení se staly základními předpoklady naší práce. Rovněž možnost spolupráce a konzultace se zahraničními specialisty garantuje poskytování péče na nejvyšší možné úrovni.

Úkolem našeho týmu je poskytnout co nejlepší spojení péče o pacienty, výuky studentů a vědecké práce. Naším hlavním cílem je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol byla místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům a jejich blízkým je samozřejmostí a odborná péče na nejvyšší možné úrovni standardem.

Velmi si vážíme Vaší spolupráce, podpory a Vašeho zájmu o péči poskytovanou na naší klinice.

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Přednosta kliniky

Vedení kliniky a sekretariát

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD
přednosta kliniky
tel: 224 438 000, 8001
email: robert.lischke@fnmotol.cz

 


Emeritní přednosta

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Tel: 2 2443 8016
Email: pavel.pafko@fnmotol.cz

 

 

 

 


 

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost

MUDr. Jiří Tvrdoň

Tel.: 2 2443 8003
Email: jiri.tvrdon@fnmotol.cz

 

 


Zástupce přednosty pro výuku

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.

Tel: 2 2443 8053, 8037
Email: jan.schutzner@fnmotol.cz

 

 

 


Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Tel: 2 2443 8053, 8040
Email: svatopluk.adamek@fnmotol.cz

 

 


Manažer kliniky

MUDr. Helena Šmejkalová, MHA

Tel: 2 2443 8004
Email: helena.smejkalova@fnmotol.cz

 

 

 


Vrchní sestra

Mgr. Ida Šmolíková

Tel: 2 2443 8005
Email: ida.smolikova@fnmotol.cz

 

 

 


Sekretářka kliniky

Karolína Hlaváčková

Tel: 2 2443 8000, 8001
Email: karolina.hlavackova@fnmotol.cz

 

 

 


Administrativní pracovnice

Alice Janovská

Tel: 2 2443 8013
Email: alice.janovska@fnmotol.cz

 

 

 

 


Administrativní pracovnice
NADAČNÍ FOND PROFESORA PAVLA PAFKA

Jana Ulrichová
Tel: 2 2443 8002

Email: jana.ulrichova2@fnmotol.cz

Lékaři a staniční sestry

 

MUDr. Jaroslava Adámková

internistka

Email: jaroslava.adamkova@fnmotol.cz

 

 

 

 


Prof. MUDr. Vladimír Bobek, PhD

Email: vladimir.bobek@fnmotol.cz

 

 

 

 

 


MUDr. Martina Brejníková

internistka, intenzivistka

Email: martina.brejnikova@fnmotol.cz

 

 

 


primář MUDr. Jan Burkert, PhD

kardiochirurg - člen transplantačního týmu

Email: jan.burkert@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Barbora East, PhD

Email: barbora.east@fnmotol.cz

 

 

 

 

 


MUDr. Hana Faltová, PhD

Email: hana.faltova@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Martina Fialová

Email: martina.fialova@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Tomáš Haruštiak, PhD

vedoucí lékař

Email: tomas.harustiak@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Jan Havlín, PhD

transplantační lékař, internista

Email: jan.havlin@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Pavel Hladík

vedoucí lékař

Email: pavel.hladik@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Juraj Jakubička

Email: juraj.jakubicka@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Silvia Jaroščiaková

Email: silvia.jarosciakova@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Barbora Jíšová

Email: barbora.jisova@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Jan Kolařík

Email: jan.kolarik@fnmotol.cz

 

 

 

 


Doc. MUDr. Petr Libánský, PhD

Email: petr.libansky2@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Vendula Martínková, PhD

internistka, intenzivistka

Email: vendula.martinkova@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Matúš Murin

Email: matus.murin@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. René Novysedlák

Email: rene.novysedlak@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Andrej Ozaniak

Email: andrej.ozaniak@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Jan Pastor

Email: jan.pastor@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Alexandr Pazdro

Email: alexandr.pazdro@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Martin Podhráský

Emailmartin.podhrasky@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Ondřej Polanecký

vedoucí lékař

Email: ondrej.polanecky@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Jiří Pozniak

Email: jiri.pozniak@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Jiří Pročke

Email: jiri.procke@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Martin Přibyl

Email: martin.pribyl@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Janis Tavandžis

Email: janis.tavandzis@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Jiří Skořepa

Email: jiri.skorepa@fnmotol.cz

 

 

 

 


Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD

Email: alan.stolz@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Jan Šimonek

vedoucí lékař

Email: jan.simonek@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Martin Šnajdauf

vedoucí lékař

Email: martin.snajdauf@fnmotol.cz

 

 

 


MUDr. Monika Švorcová

Email: monika.svorcova@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Markéta Vaculová

Email: marketa.vaculova@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Jiří Vachtenheim, PhD

Email: Jiri.Vachtenheim@fnmotol.cz

 

 

 

 

 


MUDr. Jan Votoček

Email: jan.votocek@fnmotol.cz

 

 

 

 

 


MUDr. Jakub Woleský

Email: jakub.wolesky@fnmotol.cz

 

 

 

 


MUDr. Dominika Zagibová

Email: dominika.zagibova@fnmotol.cz

 

 

 

 

 


PhDr. Tereza Maryšková

psycholog ve zdravotnictví

Email: tereza.maryskova@fnmotol.cz

 

 

 


Bc. Magdaléna Kulhánková

staniční sestra - 1. lůžkové oddělení

Email: magdalena.kulhankova@fnmotol.cz

 

 

 


Kateřina Halušková

staniční sestra - 2. lůžkové oddělení

Email: katerina.haluskova@fnmotol.cz

 

 

 


Mgr. Lubica Jungová

staniční sestra - Transplantační oddělení

Email: lubica.jungova@fnmotol.cz

 

 

 


Jana Ulmanová DiS.

staniční sestra

Email: jana.ulmanova@fnmotol.cz


Bc. Jarmila Kubíčková

staniční sestra - ambulance

Email: jarmila.kubickova@fnmotol.cz

PhD. studenti

 • MUDr. Martina Fialová
 • MUDr. Tomáš Haruštiak
 • MUDr. Pavel Hladík
 • MUDr. Silvia Jaroščiaková
 • MUDr. Barbora Jíšová
 • MUDr. Jan Kolařík
 • MUDr. Hana Faltová
 • MUDr. Dagmar Myšíková
 • MUDr. René Novysedlák
 • MUDr. Andrej Ozaniak
 • MUDr. Jan Pastor
 • MUDr. Jiří Pozniak
 • MUDr. Jan Šimonek
 • MUDr. Martin Šnajdauf
 • MUDr. Monika Švorcová
 • MUDr. Jiří Vachtenheim
 • MUDr. Markéta Vaculová
 • MUDr. Jakub Woleský

Historie

III. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty UK je ze tří chirurgických klinik nejmladší.

K jejímu vzniku vedly potřeby fakulty rozšířit praktickou výuku mediků u lůžka nemocného. Na zcela nové pracoviště byl povolán z Plzně a prvním přednostou se stal v roce 1957 Prof. MUDr. Josef Pavrovský, DrSc. (nar. 1909). Klinika sídlila na pražských Vinohradech v Londýnské ulici v původně činžovním domě přestavěném v třicátých letech minulého století na sanatorium. Před vznikem kliniky bylo v budově gynekologické pracoviště. Hlavní pracovní náplní nově vzniklé kliniky byla všeobecná chirurgie rozšířená o vznikající obor neurochirurgie, které se přednosta věnoval. Provoz detašovaného pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí vyžadoval značnou provozní samostatnost. Bylo zde skromné laboratorní zázemí, prádelna, kuchyně apod.
V roce 1958 se stal prof. Pavrovský přednostou I. chirurgické kliniky, kam přešel z části lékařského kolektivu (prof. Lichtenberg, Doc. Pešek a Doc. Fanta).

 

Na uvolněné místo přednosty byla jmenována v roce 1959 Doc. MUDr. Olga Vaněčková (nar. 1909) pracovnice II. chirurgické kliniky. Jejím zástupcem se stal MUDr. Miloš Vrbka chirurg – traumatolog.

Přednostka se věnovala břišní chirurgii a zavedla na pracoviště operace jícnu, které v té době patřily k vrcholným výkonům břišní chirurgie. Pracoviště ale ztratilo statut kliniky odchodem prof. Pavrovského a až do roku 1967 bylo pouze chirurgickým oddělením Všeobecné fakultní nemocnice, kdy se stalo znovu klinikou, zajišťující výuku chirurgie pro stomatology. Opětnému vzniku kliniky předcházela rozsáhlá přestavba objektu v roce 1965-6. Vedle nesrovnatelně větší I. a II. chirurgické klinky byla III.chirurgická klinika stále vyhledávanějším chirurgickým pracovištěm.

 

Doc. Vaněčková v roce 1974 ve věku 65 let ukončila přednostenství a dále pracovala na poliklinice. V tomto roce byl jmenován novým přednostou Prof. MUDr. František Řehák, DrSc. ( nar. 1927) pracovník II. chirurgické kliniky, uznávaný hrudní chirurg, pozdější předseda České chirurgické společnosti. Pod jeho vedením klinika dále pěstovala všeobecnou chirurgii včetně traumatologie, došlo ale k nebývalému rozvoji hrudní chirurgie. Pracoviště bylo a dodnes je počtem provedeným operačních výkonů v této oblasti vedoucím v naší zemi. Doc. Šmat, zástupce přednosty, cvičil mladší kolegy v břišní chirurgii a Doc. Bureš v koloproktologii. Několik lékařů se později stalo přednosty chirurgických pracovišť (Doc. Fanta jr., Doc. Horák, Dr. Beaufort, Dr. Drahoňovský).

 

Po odchodu Prof, Řeháka do důchodu v roce 1992 vedl kliniku jeho žák Prof.MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (nar. 1940). Prostředí pracoviště již ale neodpovídalo požadavkům moderní chirurgie a tak zejména po operaci prezidenta republiky, kdy si i média povšimla zastaralé stavební koncepce budovy a komplikovanou dopravu prakticky všeho na detašované pracoviště z centra Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí se kolektiv rozhodl pro změnu působiště. Otevírala se nová Fakultní nemocnice v Motole a v roce 1997 tam klinika přesídlila. Náplň práce se nezměnila, ubyla pouze traumatologie. Pod jeho vedením v roce 1997 byla v České republice provedena první transplantace plic a byl tak na klinice zahájen Program transplantace plic.  Prof. Pafko vedl kliniku shodně jako jeho učitel 18 let do roku 2010.

 Posledním přednostou je Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (nar. 1966) je podobně jako jeho předchůdci všeobecným i hrudním chirurgem, který spojil celou svou profesionální karieru se III. chirurgickou klinikou.

V celé historii kliniky a to i po jejím přesídlení do největší nemocnice u nás je její výhodou menší kolektiv, který je určujícím faktorem těsnějších a lepších vztahů mezi ošetřujícími, jenž se promítají pozitivně do vztahu personálu k nemocným.

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Struktura kliniky

OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ


V čase od 9:00 do 13:00 objednání na tel. čísle: 702 024 169
V časech od 7:00 do 7:45 a od 13:30 do 14:30 objednání na tel. čísle: 224 438 078

Modrý pavilon - dospělá část nemocnice, uzel C - přízemí

Všeobecná ambulance

Pondělí – Pátek:  7:00 – 15:00 hod.

 

Ambulance pro transplantace plic

Pondělí:  10:00 – 14:00 hod.
MUDr. Jan Šimonek, MUDr. Jiří Pozniak, MUDr. Lucie Valentová, MUDr. Jan Kolařík
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Úterý: 10:00 - 14:00 hod. 
 MUDr. Jan Havlín 

Speciální ambulance pro endokrinochirurgii a jednodenní chirurgii

Pondělí:  13:00 - 15:00 hod.
Doc. MUDr. Petr Libánský, PhD

Speciální ambulance pro onemocnění střev a konečníku

Pondělí a Úterý:  13:00 - 15:30 hod.
MUDr. Pavel Hladík, MUDr. Ondřej Polanecký, MUDr. Jiří Skořepa

Speciální ambulance pro endokrinochirurgii

Úterý : 13:00 - 15:00
MUDr. Martina Fialová

Speciální ambulance pro onemocnění střev a konečníku a endokrinochirurgii

Středa: 9:00 – 11:00 hod
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Speciální ambulance pro onemocnění žil dolních končetin

Středa : 13:00 - 15:30 hod.
MUDr. Helena Šmejkalová, MHA

Speciální ambulance pro onemocnění jater, žlučových cest a slinivky břišní

Středa:  9:30 - 13:00 hod.
MUDr. Andrej Ozaniak, MUDr. Pavel Hladík

Speciální ambulance pro léčbu sarkomů měkkých tkání

Středa:  9:30 - 13:00 hod.
MUDr. Andrej Ozaniak, MUDr. Pavel Hladík
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Speciální ambulance pro onemocnění jícnu a žaludku

Pondělí :  9:30 - 13:30 hod.
MUDr. Alexandr Pazdro

Čtvrtek:  9:30 - 15:30 hod.
MUDr. Tomáš Haruštiak, PhD, MUDr. Martin Šnajdauf

Speciální ambulance pro onemocnění plic, mediastina a hrudní stěny

Pátek : 9:30 - 13:30 hod.
Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc., MUDr. Jan Kolařík, Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Interní ambulance

MUDr. Jaroslava Adámková

Akreditace

Další profesní vzdělávání lékařů na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol

III. chirurgická klinika je akreditovaným pracovištěm, na kterém se uskutečňuje vzdělávání lékařů v následujících základních oborech specializačního vzdělávání a v nástavbových oborech:

 • Chirurgie

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 25.03. 2025

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

 • Hrudní chirurgie - jediné pracoviště v ČR

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 30.06. 2024

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

 

 • Onkochirurgie

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 30.6.2024

garant oboru na pracovišti: MUDr. Alexandr Pazdro

 • Koloproktologie

akreditace platná do 30.6.2024

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Další profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol:

Na III. chirurgické klinice probíhá rovněž další profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Klinika se podílí na realizaci akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurů a na specializačním vzdělávání v oborech:

 • Sanitář (praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu);
 • Ošetřovatel (praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu);
 • Prevence a ošetřování dekubitů a ostatních nehojících se ran (certifikovaný kurz pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře);
 • Intenzivní péče (praktická část specializačního vzdělávání všeobecných sester);
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (praktická část specializačního vzdělávání všeobecných sester).

Věda a výzkum

 

Kurz otevřené hrudní chirurgie

Pro studenty

Milí studenti,

rádi bychom Vás přivítali na stránkách III. chirurgické klinické 1. LF UK a FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní informace o výuce na naší klinice. Velmi nám záleží, aby jste u nás byli spokojeni a aby jste se z chirurgie naučili během pobytu na klinice co nejvíce a aby jste získali i tolik potřebné praktické zkušenosti.

Studenty s nadstrandardním zájmem o chirurgii rádí přivítáme hlavně na našich operačních sálech, kde budete moci asistovat a trénovat základní chirurgické dovednosti i mimo předepsané stáže.Kvalita výuky je pro nás velmi důležitá a bez zpětné vazby se neobejdeme. Proto prosíme o Vaše připomínky, postřehy a návrhy, především k obsahu, organizaci výuky na klinice a webovým stránkám , které směřujte na adresu: robert.lischke@fnmotol.cz.

Na setkání a spolupráci s Vámi se těší

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, přednosta kliniky  a tým lékařů III. chirurgické kliniky 1. LF UK 

 

Do výuky jsou zapojeni všichni lékaři kliniky a za jednotlivé segmenty výuky jsou zodpovědni tito učitelé:

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc 
Zástupce přednosty pro výuku
Email: Jan.Schützner@fnmotol.cz

Doc. MUDr. Petr Libánský, PhD
Hlavní koordinátor výuky
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Bakalářské studium:  odb. as. MUDr. Tomáš Haruštiak
Email: Tomas.Harustiak@fnmotol.cz

3. ročník – všeobecné lékařství: odb.as. MUDr. Jan Pastor
Email: Jan.Pastor@fnmotol.cz

4. ročník – stomatologie: odb. as. MUDr. Jan Šimonek
Email: Jan.Simonek@fnmotol.cz

6. ročník – všeobecné lékařství – Doc. MUDr. Petr Libánský, PhD
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Výuka anglicky mluvících studentů: MUDr. Jiří Pozniak
Email: Jiri.pozniak@fnmotol.cz

Erasmus:  odb. as. MUDr. Jan Kolařík
Email: jan.kolarik@fnmotol.cz

ROZVRH:

Stáže IV. ročník pro odbor zubní lékařství (zimní semestr 2021/2022)

 

                   K r u h   č.  1                                  K r u h   č.  2

                     (Po  -   Pá)                                     (Po   -   Pá)

 

1.týden  27.9. -  1.10.   Libánský, Vaculová      4. týden  18.10.- 22.10. Vachtenheim, Přibyl

2.    „     4.10.– 8.10.  Pastor, Podhráský          5.    „     25.10.– 29.10.  Šnajdauf, Ozaniak

3.    „   11.10.- 15.10.  Kolařík, Pozniak            6.   „      1.11.-  5.11. Šimonek, Vachtenheim

 

                   K r u h   č.  3                                  K r u h   č.  4

                  (Po  -   Pá)                                      (Po   -   Pá)

 

11. týden 6.12. - 12.12. Libánský, Murín            14. týden 10.1. -  14.1. Libánský, Jakubička

12.    „    13.12. -  17.12. Skořepa, Jaroščiaková 15.    „    17.1.- 21.1.  Faltová, Jíšová

13.    „    3.1. –  7.1.   Kolařík, Švorcová            16. „       24.1. -28.1.Pozniak, Novysedlák

 

Sylabus:     1.týden  obecná chirurgie,

2. týden chirurgie břišní dutiny,

3.týden  chirurgie hrudní dutiny

 

S t á ž e :  - probíhají na odděleních, ambulanci, sálech a JIPech III.chir.kliniky.

                   Během semestru se studenti seznámí s prací všech odd. kliniky od 8:30   -   12:00 hodin.

 

Přednášky  -  budou probíhat každý týden v   úterý a pátek v době 10:00  – 11:30 hodin pod vedením asistentů podle rozpisu v zasedací místnosti III.chirurgické kliniky přízemí (chodba D – C) (proti ambulanci).

 

         Přednášky, semináře    (út, pá– 10:00 – 11:30)  

  1.,4., 11., 14. týden      Libánský   Obecná chirurgie, št. žl.,  příšt.těl.(út: 28.9., 19.10, 7.12, 11.1)                 

                                       Pastor        Tenkého a tlustého střeva (pá: 1.a 22.10, 10.12.,14.1.)

 2.,5.,12.,15. týden         Hladík      Chir. hepatobiliární, kýly, (út: 5. a 26.10.,14.12.,18.1.)                     

 Haruštiak , Chir. jícnu a žaludku  (pá: 8.10., 29.10., 17.12, 21.1.)

3.,6.,13.,16. týden  Lischke/Havlín/Šimonek  Tx sol. orgánů, chir. plic (út: 12.10., 4.11, 6.1, 27.1.)

                 Pastor  NPB (pá: 15.10., 5.11., 7.1., 28.1.) /tato přednáška bude od 8.30-10.00hod. a poté budou zápočty/

 

Š a t n a :        klíč na ambulanci III.chirurgické kliniky a bude vydán pouze při

                        předložení občanského, nebo jiného průkazu. Šatna č.3 se nachází

                        v komunikačním uzlu E- (-2)

 

Pláště, přezůvky, fonendoskopy  -  nutné!!!

Každý den při odchodu v 11:30 si necháte potvrdit prezenci příslušným asistentem.  Každý den minimálně 1 student bude asistovat na operačním sále.

První den stáže se všichni studenti dostaví v 8.30hod. na sekretariát III.chirurgické kliniky (FNM, budova pro dospělé, 1. patro, uzel D) pro prezenční list (paní Hlaváčková) a pro klíče od skříňky. 

Při udílení zápočtů v poslední den stáže  vedoucí studijní skupiny odevzdá na sekretariát seznam studentů, kteří obdrželi zápočet k zápisu do SISu. Před zápočtem nutno odevzdat klíč od šatny – 1. patro uzel D naproti sekretariátu. Jinak nemusí být zápočet udělen. Předpokládaný termín zkoušky je v týdnu po ukončení bloku.

Stáže VI. ročník všeobecného lékařství (zimní a letní semestr 2021/2022)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jrgyHyGl2UwcjbX4Cnc8t_3rXbgmGAYzY80lXaGymlA/edit#gid=0

Na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FNM Praha stážují kruhy dle rozpisu děkanátu (viz příloha a rozpis l. chir. kliniky VFNv těchto blocích.

Bloky         č. 1 od  20.9.2021  (kruhy č. 3, 4, 13, 14)

                   č. 2 od  15.11.2021 (kruhy č. 1, 2, 11, 12)

                   č. 3 od  17.1.2022  (kruhy č. 7, 8, 9, 10)

                   č. 4 od  7.3.2022  (AP)

   č. 5 od  25.4.2022 (kruhy č. 5, 6, 15, 16) 

Každý kruh blok stážuje 5 týdnů, 6. týden je příprava na SZZk, v 7. týdnu je SZZk na I. chirurgické klinice VFN.

 

Každý týden bude stážovat na III. chirurgické klinice jiná skupina dle určení  I. chirurgické kliniky VFN, každý týden bude maximálně 20 studentů.

Stáže probíhají na III. chirurgické klinice, V Úvalu 84, Praha 5, Motol,  7:00 – 11:30 hod. denně, či déle dle asistence na operačních sálech.

Studenti, kteří přicházejí na III. chirurgickou kliniku, jsou již rozděleni do skupin 1-16 (v SISu).

Jednotlivé skupiny stážující na III. chirurgické klinice

l. týden       skupiny 5, 6, 7, 8

2. týden      skupiny 1, 10, 13, 18

3. týden      skupiny 2, 3, 11, 16

4. týden      skupiny 4, 7, 9, 13

5. týden      skupiny 1, 6, 12, 14

6. týden     -   příprava na SZZk

7. týden     -           SZZk

Práce v jednotlivých skupinách  7:00 - 11:30 hod.  na oddělení pod vedením asistentů, docentů, profesorů – vedoucích odd. a dalších lékařů z oddělení.

Stáže VI. Ročníku mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře.

 

Úvodní hodina - pondělí:

První  pondělí v bloku:  od 10:30 hod. as. MUDr. P. Libánský, PhD. (poté, co proběhne úvodní stáž na I. chirurgické klinice VFN. Pokud studenti obdrží mail, že se úvodní stáž na I.chirurgické klinice VFN nekoná, úvodní hodina proběhne  od 9.00hod.).

Každé další pondělí mezi 7:00-8:00 hod. se studenti rozepíší na operační sály III. chirurgické kliniky na út až čt (na nástěnce), vyzvednou si klíček od šatny (1. Patro, uzel C - naproti sekretariátu), dále pokračují stáží (přednáška) na spondylochirurgické klinice 8:15–11:00 hod. (2.patro, uzel C, JIP, knihovna). Zde se mohou případně domluvit na účasti na sálech spondylochirurgické kliniky (1-2studenti).  Od 11:00 hod. úvodní hodina -  vysvětlení průběhu stáží na III. chirurgické  klinice. 

Studenti, kteří již stáž na spondylochirurgické klinice absolvovali (tj. absolvovali stáž i na III. chirurgické klinice, sk. 1, 6, 7, 13) se v předstihu rozepíší na operační sály na III. chirurgickou kliniku.

 

Úterý až čtvrtek

Rozvrh studenta stážujícího na III. chirurgické klinice vypadá takto:   

7:00 – 8:10 hod. práce na odděleních dle rozpisu níže

7:45 – 8:10 hod. velká vizita JIP – (začátek -2 C)

8:10 – 8:30 hod. účast na lékařském hlášení a rtg vizitě (+1 C)

od 8:30 hod. po hlášení denně 4-6 studentů druhá asistence sál

-         sál č. 1.,2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A

-         sál č. 4.   je na naproti centrálnímu příjmu, v –P, tzv COS E2

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.

od 9:00 hod. ostatní studenti  – práce na odděleních,  ambulanci (4-6studentů) (přízemí, mezi východem a uzlem C), speciální ambulanci, urgentní amb. (snížené přízemí, mezi východem a uzlem C), JIPech, nebo na endoskopii (3-4studenti):

-         rektoskopie  - po, út dopoledne 1. patro chodba  - C – D

-         gastroskopie - st, čt, pá dopoledne 1.p. chodba C – D

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny a ambulance do tabulky v Googlu.

 

V úterý 9.00-11.00hod. v knihovně (naproti amb) vždy v 1. bloku (21.9., 16.11., 18.1., 26.4.) je plánován nepovinný kasuistický seminář se zaměřením na urgentní příjem – MUDr. Novysedlák.

Ve středu 9.00-11.00hod. v knihovně (naproti amb) vždy v 1. bloku (22.9., 17.11., 19.1., 27.4.) je plánován nepovinný operační videoseminář – MUDr. Pastor.

Odpolední stáž:

-         11:30 – 16:00 hod. druhá asistence sál (sál č. 1.,2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A, 4. sál  je na –P naproti centrálnímu příjmu, , tzv COS E2). Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce. 

-         15:00 hod. velká vizita JIP (začátek -2C)

 

Přednášky jsou společné pro celý 6. ročník – viz rozpis I. chirurgie VFN. Konají se na I. chirurgii VFN každý pátek 1. až 5. týden

Sál  (Po – Čt od 8.30hod. )  podle operačního programu jsou medici zařazeni jako druhá asistence. Studenti stážující na operačních sálech sledují operační program, dle něhož si včas ověří začátek operace, k níž budou event. vypsáni. Vypsání studenta do operační skupiny je závazné. Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci na operační sál dostavit, včas si za sebe zajistí náhradu. (Prosíme studenty, kteří mají virózu nebo jinou infekcí, ať na operační sály nechodí.) 

Oddělení  -  (Út – Čt  7:00-8:10 hod. ) Skupiny se střídají na jednotlivých odd. III. chir. kliniky dle následujícího rozpisu.  Studenti se hlásí u vedoucího oddělení.

 

1. týden      I. odd. –5          II.odd. – 6         IV.odd. – 7       JIP – 8

2. týden      I. odd. – 1         II.odd – 10        IV.odd. – 13         JIP –18     

3. týden      I. odd. – 2         II.odd – 3          IV.odd. – 11         JIP –16     

4. týden      I. odd. – 4         II.odd – 7          IV.odd – 9            JIP–13     

5. týden      I. odd. – 12       II.odd – 14        IV.odd. –1             JIP – 6

6. týden       příprava na SZZk

7. týden       SZZk

 

Vedoucí lékaři oddělení:

Přednosta: prof. MUDr. R. Lischke, PhD.

Primář:  MUDr. J. Tvrdoň

I. odd. (uzel C, 1. patro)                  -       as. MUDr. M. Šnajdauf

II. odd. (uzel C, 1. patro)                 -       as. MUDr. P. Hladík

IV. odd. (uzel C, 1. patro)       -       as. MUDr. J. Šimonek

Ambulance (uzel C, přízemí)    -       as. MUDr. O. Polanecký

JIP (uzel C, -2.patro)               -       as. MUDr. T. Haruštiak

 

Termíny stáže spondylochirurgie FN Motol (pondělí 8.15-11hod. )

blok č. 1:    27.9., 4.10., 11.10., 18.10.

blok č. 2:    22.11.,  29.11., 6.12., 13.12.

blok č. 3:    24.1., 31.1., 7.2., 14.2.

blok č. 4 ang. paralelka:  14.3., 21.3., 28.3.,4.4.   

blok č. 5:    2.5., 9.5., 16.5., 23.5.

 

Během stáže 1x noční služba. – viz informace I. chirurgické kliniky.

Odpoledně-večerní služby začínají v 15:00 hod. (začátek vizita na JIPu -2C) . Studenti se hlásí vedoucímu služby.

Veškeré dotazy, problémy, informace a připomínky konzultujte

s as. MUDr. P. Libánský, PhD. (konsultační hodiny pondělí 14:00-15:00 hod.

III. chirurgie ambulance),  prof. MUDr. J. Schütznerem, DrSc.,  či prof. MUDr. S. Adámkem, CSc.

Pláště, přezutí, fonendoskopy    -    N U T N É  !!!  Je vhodné chodit na stáže upraven /vlasy, nehty/.  Prosím, nebrat s sebou cenné věci.

Š a t n a:  klíč od šatny je na ambulanci III. chir. kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Klíčky od skříněk vydává paní provozní  (1. p., uzel D naproti sekretariátu). Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E - ( - 2).  Často studenti řeší převlékání tím, že si nosí plášť v batohu.

 

Každý student si nechá potvrdit podpisem ved. asistenta stáže prezenci při odchodu v 11:30 hod. každý den stáže v prezenčním  listu!!!

K zápočtu je nutné potvrzení vedoucího služby o účasti na noční službě, prezenční list + vrátit klíč od šatny.

 

Student při převzetí klíčů podepisuje toto prohlášení:

Student prohlašuje a potvrzuje, že byl seznámen s povinností zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb  při praktické a teoretické výuce ve FN Motol, s povinností dodržovat postupy lege artis, nosit v areálu FN Motol na viditelném místě jmenovku, a že byl řádně informován o nezbytnosti dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce,  požární ochrany, jakož i dalších právních předpisů s výkonem praktické výuky souvisejících, a interních opatření platných ve FN Motol. 

Nadační fond Profesora Pavla Pafka

Profesor Pavel Pafko vybudoval chirurgické pracoviště, které je zejména díky Programu transplantace plic unikátní nejen v českém, ale i v evropském kontextu. Získávání prostředků pro rozvoj koncepce, zlepšování péče o pacienty, další vzdělávání lékařů, sester a zajištění přístupu k nejmodernějším lékařským postupům a vědeckým informacím jsou jedny z hlavních priorit Nadačního Fondu Profesora Pavla Pafka.

Naším hlavním cílem je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol byla místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům je samozřejmostí a špičková medicína běžným standardem.

Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Předseda správní rady
Emeritní přednosta kliniky

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD
Místopředseda správní rady
Přednosta kliniky

 

NADAČNÍ FOND PROFESORA PAVLA PAFKA

tel: 702 012 946
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 24142565

Číslo účtu: 43-9842550237/0100

Více infromací na www.nfppp.cz

Skip to content