Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Placené služby ve FN Motol

Nemocnice poskytuje spektrum specializovaných služeb, léčebných i neléčebných, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění. Tyto výkony a služby hradí klienti v pokladně Oddělení péče o samoplátce. Pro hotovostní a bezhotovostní platby platí stejné podmínky jak pro občany České republiky, tak pro cizince. Jedná se konkrétně o tyto služby:

  • Nadstandardní nezdravotní služby (nadstandardní ubytování, nadstandardní stravování a Wi-Fi připojení pro hospitalizované pacienty)
  • Plastická chirurgie
  • Asistovaná reprodukce
  • Stomatologické výkony
  • Preventivní vyšetření na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol
  • Exkurze
  • Ubytování pro rodiče hospitalizovaných dětí
  • Ostatní

Nadstandardní nezdravotní služby

Ve FN Motol je možné za poplatek poskytnout pacientům nadstandardní ubytování, nadstandardní stravu, či připojení k WiFi.

Nadstandardní pokoje disponují oproti standardním následujícím vybavením: vlastní sociální zařízení, televizor, lednička, varná konvice, připojení k WiFi (v ceně). Upozorňujeme pacienty, že nadstandardní pokoje nemají klimatizaci a jsou k dispozici jen v části nemocnice pro dospělé. Pokud jste ubytováni na standardním pokoji a přejete si připlatit pouze za připojení k WiFi, navštivte prosím rovněž naše oddělení.

Ceník

Nadstandardní ubytování Cena v Kč
Jednolůžkový pokoj

1 200 Kč/noc

Dvoulůžkový pokoj

1 200 Kč/noc*

Apartmá: Gynekologická klinika - Šestinedělí

2 200 Kč/za noc

Apartmá: Interní klinika       

2 500 Kč/za noc

Nadstandardní strava
- celodenní menu 200 Kč/den
- snídaně 64 Kč
- oběd nebo večeře 82 Kč
WiFi
připojení k WiFi na nadstandardním pokoji v ceně pokoje
připojení k WiFi na standardním pokoji 100 Kč/25 hodin připojení**

* Při plném obsazení dvoulůžkového pokoje dvěma pacienty je cena 600 Kč/noc/osoba. Pokud je na pokoji pouze 1 pacient, platí plnou cenu za pokoj, tedy 1 200 Kč/noc, jako u jednolůžkového pokoje.

** Cena zahrnuje DPH 21 %.

Cena za nadstandardní ubytování a stravování u hospitalizovaných pacientů s léčebným cílem  je bez DPH, včetně technického vybavení a internetového připojení včetně  DPH 21%. Podstupujete-li ve Fakultní nemocnici v Motole výkon bez léčebného cíle, navyšuje se cena za nadstandardní ubytování a stravování o DPH 21 % (např. u hospitalizací v souvislosti s výkony plastické chirurgie).

 

Plastická chirurgie

Výkony plastické chirurgie jsou hrazeny na našem oddělení. Pro více informací o prováděných výkonech a cenách prosím navštivte webové stránky Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, popřípadě kontaktujte kliniku telefonicky (viz Kontakty).

 

Asistovaná reprodukce

Výkony asistované reprodukce jsou hrazeny v pokladně Oddělení péče o samoplátce. Pro více informací o prováděných výkonech navštivte webové stránky Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky FN v Motole, popřípadě kontaktujte kliniku telefonicky (viz Kontakty).

Ceník

Zákrok Cena v Kč*
IVF cyklus - samoplátci 26 000
IVF cyklus bez ET (embryotransferu) 13 000
Naturální cyklus s ET (embryotransferem) 9 500
Naturální cyklus bez ET (embryotransferu) 7 000
Naturální cyklus bez získání oocytu 4 000
Zrušený cyklus před odběrem oocytů 1 500
ICSI (intracytoplasmická injekce spermie) do 1 oocytu 3 000
ICSI každý další oocyt ** 1 000
PICSI (intracytoplasmická injekce specificky vyselektované spermie) do 1 oocytu 5 500
PICSI každý další oocyt 1 000
Prodloužená kultivace embryí 3 000
Kontinuální monitoring embryí bez poplatku
Kryokonzervace embryí (první slámka včetně úhrady skladování do konce kalendářního roku) # 3 500
Kryokonzervace embryí (každá další slámka) # 1 100
Kryokonzervace oocytů (první slámka včetně úhrady skladování do konce kalendářního roku) # 5 000
Kryokonzervace oocytů (každá další slámka) # 1 100
Rozmražení a kultivace embryí před KET 2 500
KET (transfer rozmražených embryí) 2 500
Zpracování materiálu po TESE/MESA 4 500
Kryokonzervace materiálu TESE/MESA # 2 500
Biopsie pro preimplantační diagnostiku 8 500
Preparace spermií pro IUI (intrauterinní inseminace) - samoplátci 1 000
Příplatek za zpracování materiálu nevyšetřených nebo infekčních pacientů (HIV, HCV, HBV, syfilis aj.) 3 500
Kryokonzervace spermií na vlastní žádost # 2 000
Poplatek za skladování reprodukčních buněk a tkání (za každý další započatý rok) u neonkologických pacientů # 1 500
Kryokonzervace spermií u nevyšetřených nebo infekčních pacientů (HIV, HCV, HBV, syfilis aj.) # 3 500
Poplatek za skladování kryokonzervovaných spemií u nevyšetřených nebo infekčních pacientů (za každý další započatý rok) # 3 800
Kryokonzervace reprodukčních buněk u pacientů před chemoterapií (nebo podobnou toxickou léčbou) bez poplatku
Poplatek za skladování reprodukčních buněk u onkologických pacientů (od začátku 3. kalendářního roku za každý další rok) # 500
Uvolnění reprodukčních buněk a tkání k distribuci mimo FN Motol 1 000
AMH (anti-Mullerian hormon) 720
TESE/MESA (urologický výkon) 10 000
Specializované proškolení před IVF bez poplatku
Specializované proškolení před IUI bez poplatku
Asistovaný hatching 2 500
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce 2 000
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce 25 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách 1 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách 10 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách 22 500

* Poplatky za výkony asistované reprodukce jsou osvobozeny od DPH. Výjimkou jsou výkony označené symbolem #, u nichž je v ceně zahrnuto DPH 15 %.

** U ICSI do většího počtu oocytů (více než 20) z důvodu OHSS je provedení ICSI do více než 20ti oocytů zdarma, tj. pacientka hradí maximálně 22 000 Kč.


Stomatologické výkony

Stomatologické výkony jsou hrazeny na našem oddělení. Pro více informací o prováděných výkonech a cenách prosím navštivte webové stránky Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, popřípadě kontaktujte kliniku telefonicky (viz Kontakty).

 

Nabídka balíčků interní kliniky - preventivní interní vyšetření

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol nabízí sadu balíčků preventivního vyšetření, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění. Pro více informací o cenách a konkrétním obsahu balíčků, kontaktujte prosím naše oddělení (viz kontakty).

Ceník

Vyšetření Cena v Kč*
Základní preventivní interní vyšetření
2 300
Komplexní preventivní interní vyšetření
7 300
Stanovení rizik aterosklerozy
8 300
Stanovení rizik aterosklerozy+ 10 000
Poradna pro léčbu hypertenze
9 400
Cévní vyšetření
5 300
Nefrologické vyšetření
4 200
Revmatologické vyšetření  3 900
Gastroenterologické vyšetření - nespecifické dyspeptické obtíže  4 200
Prevence kolorektálního karcinomu (nad rámec národního programu)
4 800
Diabetologické vyšetření  3 300
Jednodenní hospitalizace k podrobnému vyšetření a vyhodnocení zdravotního stavu pacienta (s diabetem mellitus)

20 000 - 30 000

* Poplatky za výkony interní kliniky za preventivní vyšetření jsou osvobozeny od DPH.


Vstupní prohlídky

FN Motol poskytuje svým klientům také vyšetření nutná pro neléčebné účely. Jedná se například o prohlídky pro pojišťovnu. V případě zájmu o některé z vyšetření není třeba se k lékaři objednávat, dostavte se prosím ve všední dny v 07:00 na naše oddělení. Zde nejprve vyšetření uhradíte, pak budete posláni na odběr krve a sestra Vás následně objedná na konzultaci výsledků s lékařem, kde Vám bude potvrzení vydáno, pakliže to výsledky Vašich testů umožní. Tato konzultace proběhne zpravidla do 1 týdne od odběru krve.

Ceník

Vyšetření Cena v Kč*
Vyšetření krevní skupiny 612
Vyšetření krevní skupiny na počkání 831
Vyšetření zaměstnanců námořních firem (pro námořníky) 5 771
Vyšetření zaměstnanců námořní firmy Disney Cruise (pro námořníky) 4 025
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dítě do 15 let 2 349
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dítě do 15 let (bez sedimentace) 2 334

Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - chlapec 15-18 let
2 652
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - muž od 18 let 3 417
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dívka od 15 let a žena (netěhotná)

3 638
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dívka od 15 let a žena (těhotná) 3 083
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince Diamond základní
9 755
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince Diamond Žena nad 15 let 11 807
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince Diamond Žena 25-40 let 10 222
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince Diamond Muž nad 40 let
10 338

* Cena zahrnuje DPH 15 %.


Exkurze

Více než 10 let zajišťuje Oddělení péče o samoplátce exkurze ve FN Motol pro externí návštěvníky. Zájemci jsou většinou z řad zahraničních zdravotníků či studentů zdravotních škol. Exkurze zahrnuje prohlídku dvou nemocničních oddělení (dle přání skupiny a aktuálních kapacitních a provozních možností nemocnice) a prezentaci, v níž se účastníci exkurze dozví mnoho zajímavých informací o nemocnici. Minimální čas exkurze je 1,5 hodiny. Účastnický poplatek činí 280 CZK vč. DPH 21 % za osobu. Zahraniční účastníci exkurze si musí sami zajistit tlumočníka, který je od účastnického poplatku osvobozen. V případě zájmu se obraťte na kontaktní osobu: Mgr. Jakub Wichs, jakub.wichs@fnmotol.cz.

 

Ubytování pro rodiče hospitalizovaných dětí

Pokud se rozhodnete být v nemocnici s Vaším dítětem, nabízíme Vám možnost ubytování, které závisí na provozu kliniky. Ubytováni můžete být přímo na oddělení nebo na ubytovně FN Motol. U dětí do 6 let věku je ubytování doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění, u dětí nad 6 let ošetřující lékař navrhne nutnost přítomnosti doprovodu a v indikovaných případech postoupí žádost reviznímu lékaři pojišťovny. Pokud revizní lékař příslušné pojišťovny žádost neschválí, platí si doprovod pobyt sám.

Rodiče dětí starších 6 let, kterým není pobyt hrazen veřejným zdravotním pojištěním, mohou během pobytu svého dítěte v nemocnici využít služeb ubytovny v areálu FN Motol.

Cena za jednu noc na ubytovně činí 120 Kč včetně DPH 15 % pro první dospělou osobu doprovodu dítěte. Pokud to kapacita ubytovny dovolí, je možné nabídnout ubytování i druhému rodiči za cenu 200 Kč včetně DPH 15 % za 1 noc.

 

Motol Accommodation

FN Motol nově nabízí také možnost ubytování hotelového typu v samostatném nově zrekonstruovaném křídle ubytovny FN Motol. Pro více informací se prosím obraťte přímo na recepci ubytovny nebo kontaktujte oddělení telefonicky na čísle 224 437 309.

Ceník

Druhy ubytování

Délka pobytu

Cena za osobu / noc Kč*

při obsazení pokoje 1 osobou
do 14 dnů 850
při obsazení pokoje 1 osobou
15 - 60 dnů 480
při obsazení pokoje 1 osobou
> 61 nocí 360
při obsazení pokoje 2 osobami do 14 dnů
550
při obsazení pokoje 2 osobami
15 - 60 dnů
320
při obsazení pokoje 2 osobami
> 61 nocí
240

PŘIJATÉ doprovody dět. pacientů při obsazení pokoje 2 osobami

do 14 nocí 250
PŘIJATÉ doprovody dět. pacientů při obsazení pokoje 2 osobami
> 15 nocí
125

* Cena zahrnuje DPH 15 %.

 

Ostatní

Další služby poskytované klientům FN Motol, které jsou hrazeny na OPS:

Služba Cena v Kč*
Školení doprovodu rodičky 688
Zhotovení kopie RTG snímků na CD 133
Tlumočení při ošetření mezi lékařem a pacientem (pracovníkem OPS) ** 300
Vystavení výpisu ze zdravotní dokumentace / Vyplnění formuláře pro pojišťovnu *** 125
Určení pohlaví plodu ultrazvukem na žádost rodičů 303
Vyžádaný snímek z ultrazvukového vyšetření plodu 100
Hyalobarrier gel (pro gynekologické operace)

2 998

 Opakovaná registrace Evropského průkazu pojištěnce 150

* Cena zahrnuje DPH 21 %. Použití Hyalobarrier gelu je osvobozeno od DPH.

 ** Cena je uvedena za 30 minut přítomnosti u vyšetření a tlumočení.

*** Cena je uvedena za 10 minut práce na vyhotovení výpisu.

 

Pro více informací se na nás obraťte na uvedených kontaktech.

 Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY