30.03.2021 – TZ – Do FN Motol dorazily první dodávky přípravku REGN-CoV2

První ze tří zásilek léčivého přípravku casirivimab-imdevimab, známý také jako REGN-CoV2 (výrobci Regeneron/Roche), obdržela dnes ráno v počtu 2 000 kusů Fakultní nemocnice v Motole. Společně s FN Brno koordinuje také rozdělení léku do dalších nemocnic. Celkem by prostřednictvím tří dodávek (březen, duben, květen) mělo do ČR dorazit 12 000 dávek tohoto přípravku.

Přípravek není zatím nikde na světě registrován. Ve Spojených státech získal tzv. EUA (Emergency Use Authorization), v ČR je dočasně schválen k použití Ministerstvem zdravotnictví ČR podobným mechanismem podle zákona o léčivech. „Hlavním smyslem je ochránit nejrizikovější pacienty před těžkým průběhem nemoci covid-19 a tím zmírnit současný enormní tlak na přetížené nemocnice,“ zdůrazňuje JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Obě zmíněné nemocnice budou hlavními koordinátory pro celou ČR. Lék si tak jednotlivé nemocnice budou u nich objednávat. FN Motol bude REGN-CoV2 poskytovat nemocnicím v Praze, dále ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a Ústeckém kraji. Ty ostatní budou zásobovány z FN Brno. Svou objednávku by měly koordinačním nemocnicím poslat nejpozději cca týden před avizovanou zavážkou (aktuální objednávky viz pdf TZ – REGN-COV2 – Příloha č.1). Firma Roche je pak podle rozpisu do nemocnic rozveze.

Přípravek je určený především ambulantním pacientům s rizikem vážného průběhu covid-19, případně pacientům hospitalizovaným z jiné příčiny než covid-19. Není však určený pacientům, kteří jsou hospitalizovaní z důvodu vážného průběhu covid-19.

Pacienti, pro které bude tento druh léčby vhodný, musí splňovat daná indikační kritéria daná Rozhodnutím MZ ČR. Patří sem například pacienti po transplantaci, onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti s probíhající léčbou, pacienti s automunitními onemocněními, plicními onemocněními s vážným průběhem, pacienti s diabetes melitus I. typu (cukrovka) a další vybrané skupiny rizikových pacientů (viz pdf TZ – REGN-COV2 – Příloha č.2).

„S ohledem na indikační kritéria a poměrně krátké časové okno, během kterého má být podán, je přípravek primárně určen do přednemocniční péče o vysoce rizikové pacienty. Měl by efektivně zamezit zhoršení jejich klinického stavu s nutností hospitalizace v nemocnici,“ uvádí doc. MUDr. Tomáš Vymazal, PhD, MHA, přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol.

Pacienty mohou k podání přípravku indikovat jak praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, tak i nemocniční lékaři. „Abychom zajistili co nejrychlejší dostupnost přípravku REGN-CoV2 potřebným pacientům v rámci regionů, oslovili jsme nejen hejtmany, ale i jednotlivé nemocnice a jejich nemocniční lékárny. Prodiskutovali jsme společně všechny potřebné informace a dohodli odborné a logistické detaily,“ říká PharmDr. Petr Horák, vedoucí lékárník FN Motol. FN Motol požádal o součinnost také Sdružení praktických lékařů a jednotlivé odborné společnosti. „Vzhledem k relativně krátkému časovému oknu na začátku onemocnění, kdy je přípravek třeba podat, je dobrá informovanost a rychlá reakce zcela zásadní,“ dodává PharmDr. Horák.

Vzhledem k tomu, že se lék podává nitrožilně (tzv. infúzí), bude se muset pacient dostavit do některé z nemocnic, která bude k její aplikaci určena ministerstvem zdravotnictví. Každá z takto pověřených nemocnic vytvoří ve svých prostorách tzv. „infuzní místo“, kde bude podání léku probíhat. Vlastní aplikace není vůbec složitá. Jedná se o jednorázovou infuzi, jejíž aplikace potrvá asi 1 hodinu. Pacient potom musí ještě na infuzním místě další hodinu zůstat kvůli pozorování. Podání REGN-CoV2 musí být u každého pacienta spojeno s průkazným sledováním klinických údajů umožňujících vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti. Ve FN Motol bude toto infuzní místo zřízeno v prostorách Pneumologické kliniky.

Léčivý přípravek casirivimab-imdevimab, známý také jako REGN-CoV2 (výrobci Regeneron/Roche) obsahuje dvě monoklonální protilátky proti takzvanému S-proteinu (spike proteinu) nového koronaviru SARS-CoV2. S-protein je virová bílkovina, která umožňuje viru navázat se na cílové místo hostitelských buněk (v našem případě u člověka), a ty tak infikovat a dále se množit. Jde o stejný protein, který vlastně “vyrábí” naše tělo po podání mRNA vakcín, čímž se spouští vlastní imunitní odpověď očkovaného člověka s tvorbou protilátek.

Přípravek casirivimab-imdevimab nicméně, na rozdíl od vakcín, funguje okamžitě vazbou na cílová místa viru. Každá z protilátek se totiž váže na jiné místo S-proteinu. Tím mu zabraňuje infikovat buňky a dále se množit. Proto je jeho podání velmi vhodné u pacientů s velkým rizikem vážného průběhu nemoci covid-19, a to hned na počátku nemoci, která byla potvrzena pozitivním PCR testem a při přítomnosti lehkých příznaků, které netrvají déle než 7 dní.

Tisková zpráva:

TZ – REGN-COV2 (336,65 KB)

Skip to content