Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Fakultní nemocnici v Motole a podpořila Národní program transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová navštívila dnes v odpoledních hodinách Fakultní nemocnici v Motole. Jediným cílem její návštěvy byla podpora Národního programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku. Jednání s transplantačním týmem proběhlo za přítomnosti slovenských pacientů po transplantaci plic.

Fakultní nemocnice v Motole je jediné české pracoviště, které provádí transplantace plic. První transplantace plic v České republice byla provedena v roce 1997. Dnes je centrum jedno z největších v Evropě.

Od roku 2018 provádí motolské pracoviště systematicky transplantace plic pro občany Slovenské republiky, kde program transplantace plic není dostupný. Do dnešního dne zde bylo provedeno 25 transplantací plic slovenských pacientů. Bylo transplantováno 16 mužů a 9 žen, věkový průměr pacientů byl 45 let, medián čekání na transplantaci byl v tomto souboru 128 dní.

Paní prezidentka Zuzana Čaputová přijela diskutovat o možnostech zvýšení počtu transplantací plic pro slovenské pacienty. V roce 2022 bylo transplantováno 7 slovenských pacientů a 47 českých pacientů. V letošním roce bylo ve FN Motol provedeno již 61 transplantací plic, z toho 5 transplantací plic u slovenských pacientů.

Bilance provedených transplantací plic u občanů SR a darovaných orgánů od dárců ze SR je naprosto vyrovnaná, což je nutnou podmínkou poskytování této metody pro slovenské pacienty.

„Výsledky programu transplantace plic pro slovenské pacienty jsou velmi dobré, ale nepochybně jsou značné rezervy v počtu indikovaných pacientů k transplantaci ze SR a rovněž v počtu dárců a darovaných plic ze SR,“ říká prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Společný program pro Českou a Slovenskou republiku je příkladem vysoce smysluplné mezinárodní spolupráce, ze které jednoznačně profitují pacienti obou zemí.

Kontakt pro média:
Pavlína Danková, tel.: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Skip to content