Nová naděje pro pacienty s obezitou: Fakultní nemocnice v Motole představuje moderní bariatrické metody

Praha, 20. června 2023 – Tým lékařů Fakultní nemocnice v Motole a nejmodernější technologie se spojují, aby nabídly pacientům účinnou cestu k léčbě obezity i jejích přidružených onemocnění. Díky pokročilým metodám bariatricko-metabolické chirurgie se pacientům otevírá možnost trvalého hubnutí i výrazného zlepšení jejich celkového zdravotního stavu.

Centrum léčby obezity při Interní klinice 2. LF UK a FN Motol pod vedením MUDr. Dity Pichlerové, Ph.D. nabízí svým pacientům multioborový tým složený z nutričních terapeutů, psychologů, gastroenterologů, diabetologů, chirurgů a dalších specializací. Výhodou je přítomnost mezioborového týmu pod jednou střechou, kde odborníci mohou v péči o obézního pacienta úzce spolupracovat. Pracoviště používá při léčbě obezity nejnovější léky jak v injekční, tak v tabletové formě a rozvíjí v České republice ojedinělý program robotické bariatrické operativy.

Bariatricko-metabolické operace jsou chirurgické výkony v oblasti trávicího traktu. Jejich pomocí lze účinně léčit obezitu i asociovaná onemocnění, jako je například diabetes mellitus 2. typu, vysoký cholesterol, hypertenze a další. Primárně jsou určeny pro pacienty s BMI vyšším než 35 s přidruženými komorbiditami, lze je však indikovat i u prvního stupně obezity, tedy při BMI nad 30 při přítomnosti cukrovky. V současné době se jedná o nejúčinnější metodu léčby diabetes mellitus 2. typu.

„Principem bariatricko-metabolických operací je jakési zmenšení trávicího traktu, a to buď restrikčními výkony, tedy zmenšením žaludku nebo výkony malabsorpčními, kdy dochází k částečnému zásahu i do střeva. Takto je ovlivněna nejen velikost snědené porce, ale pacientovi se po operaci změní i hladina některých hormonů a neurohormonů, takže má menší hlad a menší chuť a celkově se mění nastavení těla na hubnutí. Ve FN Motol se provádí restrikční typ operace – tubulizace neboli sleeve gastrektomie, což je i světově nejrozšířenější výkon,“ upřesňuje MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D., vedoucí lékařka Centra léčby obezity při Interní klinice 2. LF UK a FN Motol.

Kromě hodnoty BMI musí pacient splňovat několik dalších podmínek. Na jeho péči a indikaci k operaci se podílí multioborový tým v čele s internistou – obezitologem, dále musí pacient opakovaně navštívit nutričního terapeuta, projít psychologickým vyšetřením a podstoupit krevní testy, gastrofibroskopické vyšetření žaludku a sonografické vyšetření břicha. Opakovaně se měří tělesné složení na bioimpedanční váze. Všichni odborníci musí pacienta k operaci schválit.

Velmi důležité je, aby pacient prokázal takzvanou vůli ke spolupráci. Před operací je třeba pod dohledem specialisty začít upravovat jídelníček, zmenšit porce, naučit se něco o složení potravin a přizpůsobit pitný režim. Touto změnou začnou obvykle pacienti hubnout. Při zhubnutí, byť jen několika kilogramů, se zmenší velikost jater, která jsou obvykle steatotická a současně se sníží objem nitrobřišního tuku, takže operace je pak technicky snáze proveditelná. Zároveň pacient vlastně trénuje, jak bude jíst po operaci – tedy často a méně, s vysokým obsahem bílkovin,“ vysvětluje Mgr. Hana Hrdinová, nutriční terapeutka Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Samotný zákrok se provádí roboticky asistovaně v celkové anestezii a trvá přibližně 90 min. Doba hospitalizace je v řádu několika dní.

Robotická operativa bude pravděpodobně budoucnost chirurgického oboru. Pracovišť robotické bariatrické chirurgie je ve světě zatím málo a FN Motol se řadí k prvním v republice,“ říká prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA, přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

„Pacienti se po operaci učí jíst v novém režimu, tedy 100 ml tekuté stravy několikrát za den, po dvou týdnech přechází na 150 ml kašovité stravy a od 5. týdne na normální stravu. I s delším časovým odstupem je třeba dodržovat zásady – jíst pravidelně malé porce, vybírat si zdravé potraviny a dbát na dostatečný a nekalorický pitný režim. Pít je možné až hodinu po jídle, není vhodné kombinovat jídlo a pití. Dále je dobré trvale omezovat alkohol a navýšit postupně pohybové aktivity, tedy dodržovat zásady zdravého životního stylu, které si pacient osvojí na edukačních schůzkách s nutričním terapeutem,“ upřesňuje doktorka Pichlerová.

Pacienty po masivní redukci hmotnosti, která následuje bariatrickou operaci, mohou trápit kožní a podkožní přebytky. Kůže, především ve vyšším věku, nestíhá reagovat na rychlou ztrátu váhy. Na pracovišti Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol mohou v rámci následné péče podstoupit abdominoplastiku, Lower Body Lift, Upper Body Lift či odstranění valů paží a stehen.

„Ta správná chvíle, kdy vyhledat plastického chirurga nastává, když si pacient ustálí zdravý životní styl, poté je možné upravit kožní přebytky, které po redukci hmotnosti zůstanou,“ říká MUDr. Jakub Miletín, Ph.D., plastický chirurg Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Cílem bariatricko-metabolické operace je především prodloužení života a zvýšení jeho kvality. Neurohormonálními efekty pacient dosáhne nejen snížení hmotnosti, ale i zlepšení kompenzace metabolických chorob. V některých případech mohou tyto choroby i zcela vymizet. Současně se zlepšuje kardiovaskulární prognóza pacienta. Redukce váhy má pozitivní vliv na pohybový aparát, výskyt nádorů, plicní obtíže, neplodnost u žen a erektilní dysfunkci u mužů.

V České republice jsou všechny typy bariatricko-metabolických operací plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, stejně jako péče před operací a péče následná.

Pokud se chcete objednat přímo k bariatrické operaci volejte na tel. číslo: 224 434 027 nebo 224 434 082

Fotogalerie:

Skip to content