Unikátní transplantační den ve FN Motol. Transplantovaly tři týmy najednou

Praha, 3. listopadu 2022 – V neděli 23. října 2022 došlo ve FN Motol k naprosto mimořádné události, kdy byly v pohotovosti všechny transplantační týmy, které zde fungují (program transplantací srdce u dětí, Národní program transplantací ledvin u dětí a Národní program transplantací plic pro děti a dospělé). V jednom dni zde totiž probíhaly tři transplantace současně.

Naprostá většina transplantací probíhá ve FN Motol izolovaně, a to především proto, že dva výlučně dětské programy realizují jen několik transplantací ročně a při výběru vhodného příjemce je kladen důraz na co nejvhodnější a nejkvalitnější orgán zemřelého dárce.

Situace, která nastala ve FN Motol na konci října, byla ale zcela ojedinělá. Velmi důkladně prověřila funkčnost Koordinačního střediska transplantací, Národního programu odběru orgánů a tkání i motolského Oddělení transplantací a tkáňové banky. „Nikdy se doposud v naší nemocnici nestalo, že by došlo k souběhu všech tří našich programů a v jednu chvíli byly zapojeny všechny odběrové a transplantační týmy,“ říká MUDr. Jan Burkert, Ph.D., primář Oddělení transplantací a tkáňové banky FN Motol, transplantační chirurg Národního programu transplantace ledvin u dětí a Národního programu transplantace plic.

„Celkem bylo do všech tří transplantací zapojeno více jak 80 osob a jednalo se tedy o zatím největší akci tohoto druhu v naší nemocnici. Možnost provézt tyto transplantace je samozřejmě také dalším úspěchem všech transplantačních center v zemi a Národního programu odběru orgánů a tkání jako takového,“ dodává prim. Jan Burkert.

Samotná transplantace sice není nikdy jednoduchý výkon, ale dalším unikátem bylo, že se jednalo o tři skutečně extrémně komplikované nemocné. Transplantace plic proběhla u téměř 30leté pacientky dlouhodobě napojené na mimotělní oběh (ECMO – ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), což samo o sobě přináší spoustu technických úprav a úspěšný výsledek významně negativně ovlivňuje. Transplantace ledviny, u 10letého chlapce, byla již druhou reoperací v terénu předchozích urologických operací pro vrozenou vadu vývodných cest močových. V průběhu transplantace musela být odstraněna vlastní ledvina chlapce, což se standardně při tomto výkonu neprovádí. Transplantace srdce pak byla v pořadí již sedmou operací u 14leté dívky s jednou z nejzávažnějších vrozených srdečních vad, tzv. syndromem hypoplastického levého srdce. Není vyvinuta levá komora a veškerý oběh musí zajišťovat jen jedna komora.

Všichni transplantovaní pacienti jsou dnes, 11. den po transplantaci, ve velmi dobrém stavu, všechny orgány fungují, jak mají, a díky tomu v dnešní složité době zažíváme alespoň trochu příjemný pocit uspokojení.

Ve Fakultní nemocnici v Motole velmi úspěšně fungují tři transplantační programy a z toho dva na národní úrovni, tzn., že pokrývají pacienty z celé ČR. Jedná se o nejstarší transplantační program nemocnice – Národní program transplantací ledvin u dětí, který v loňském roce oslavil 40 let existence a za tuto dobu bylo transplantováno celkem 322 dětí, Národní program transplantací plic pro děti a dospělé od roku 1997 transplantoval 586 pacientů a program transplantací srdce u dětí, který od svého začátku v roce 2014 umožnil transplantovat 30 dětských pacientů.

Pacientka, 14 let

Pacientka se základní diagnózou syndromu hypoplastického levého srdce, tzn., s vrozenou srdeční vadou, při které se levé srdce nevyvine a celý oběh pacienta zajišťuje pouze jedna srdeční komora. Pacientka byla po opakovaných srdečních operacích a samotná transplantace srdce byla její sedmou operací. Kromě toho absolvovala v průběhu života také celou řadu katetrizačních a endovaskulárních výkonů. Potransplantační průběh je u ní zatím bez komplikací, je odpojena od ventilátoru a nové srdce pracuje tak jak má.

Pacientka, 29 let

Pacientka s CHOPN – chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc a plicním emfyzémem. Pacientka, napojená již před transplantací dlouhodobě na periferním veno-venózním ECMO, absolvovala oboustrannou transplantaci plic za použití konvenčního mimotělního oběhu, který byl již zrušen, a nyní jsou nové plíce dobře funkční.

Pacient, 10 let

Pacient s vrozenou vadou vývodných cest močových a vrozenou vadou v oblasti konečníku, který už před transplantací podstoupil dvě urologické operace, operace konečníku a několik zánětů ledvin. Potransplantační průběh je doposud nekomplikovaný a nová ledvina výborně funguje.

 

Kontakt pro média:

Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Fotografie jsou pouze ilustrační.

Tiskovou zprávu naleznete ke stažení zde: Unikátní transplantační den ve FN Motol. Transplantovaly tři týmy najednou (465 kB)

Skip to content