Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Tým dětské podpůrné péče

Historie:

V roce 2016 vznikla ve Fakultní nemocnici v Motole Pracovní skupina dětské paliativní péče tvořená vybranými zaměstnanci nemocnice. Členové pracovní skupiny se díky finanční podpoře z grantu Nadačního fondu Avast (https://nadacnifond.avast.cz/ )  v letech 2016 a 2017 odborně vzdělali ve specializované paliativní péči (zahraniční stáže, kurzy, školení) a spolu s několika nově příchozími odborníky vytvořili paliativní tým pro dětskou část motolské nemocnice. V prvním období (od září 2017 do prosince 2017) tým nabízel péči v závěru života především onkologicky nemocným dětem v terminálním stádiu nemoci, a to formou ambulance podpůrné a paliativní péče pod Klinikou dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN  http://www.fnmotol.cz/microsite-kdho/. Od ledna 2018 se působnost paliativního týmu rozšířila na celou dětskou část nemocnice, aby bylo možné nabídnout specializovanou podpůrnou a paliativní péči všem dětským pacientům s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, tedy nejen onkologicky nemocným dětem. V průběhu roku 2018 byla péče týmu rozšířena na hospitalizované pacienty a to napříč všemi pracovišti dětské části nemocnice. Tým dětské podpůrné a paliativní péče začal fungovat v podobě konziliárního týmu jako samostatné pracoviště a stal se historicky prvním a dosud jediným paliativním týmem pro dětské pacienty v ČR.V červnu 2019 byl Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol podpořen grantovým projektem s názvem „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277)“, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného z Evropského sociálního fondu.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-projektu-podpora-paliativni-pece-zvyseni-dostupnosti-zdravotnich-s_14874_2452_8.html

Aktuálně:

Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol je historicky prvním paliativním týmem pro dětské pacienty a jejich rodiny v celé České republice. Staráme se jak o dětské pacienty hospitalizované v naší nemocnici, tak také o děti již propuštěné do ambulantní péče a jejich rodiny.Pečujeme o děti s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním, typicky s následujícími diagnózami: hematoonkologická onemocnění, vrozené vývojové vady a genetické syndromy, těžké formy epilepsie a další závažné neurologické diagnózy, stavy po závažném úrazu s trvalými následky, děti s cystickou fibrózou, děti před orgánovými transplantacemi, těžce nedonošené děti. Mezi motolská pracoviště, s nimiž spolupracujeme nejčastěji, patří Klinika dětské hematologie a onkologie, Pediatrická klinika, Klinika dětské neurologie, Dětské kardiocentrum, Klinika anestezie a resuscitace – dětské aro, Klinika gynekologie a porodnictví – neonatologické oddělení. V rámci návaznosti péče do regionu spolupracujeme úzce s regionálními nemocnicemi, s praktickými lékaři pro děti a dorost, s dětskými centry, s agenturami domácí péče a s mobilními hospici napříč celou ČR.

Členové týmu:

Od května 2021 se náš tým rozrostl o další členy, aktuálně nás je 22:

  • 6 lékařek
  • 5 dětských sester
  • 2 psycholožky
  • 3 sociální pracovnice
  • 1 spirituální pracovník
  • 1 terapeut pro rodiče po ztrátě
  • 1 fyzioterapeut
  • 1 ergoterapeut
  • 1 projektový manager
  • 1 data manager

Naše konzultovna

Často kladené otázky:

Kdo je indikován k zařazení do péče DPPT?

Pacient s onemocněním, které ohrožuje nebo limituje jeho život.Typicky jsou do péče týmu indikovány děti s následujícími diagnózami: hematoonkologická onemocnění, vrozené vývojové vady a genetické syndromy, těžké formy epilepsie a další závažné neurologické diagnózy, stavy po závažném úrazu s trvalými následky, děti s cystickou fibrózou, děti před orgánovými transplantacemi, těžce nedonošené děti.  

Kdo může požádat o zařazení dítěte do péče DPPT?

Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujícího zdravotnického personálu, z rodiny či okruhu blízkých pacienta. 

Na koho se obrátit?

Je možné požádat o pomoc ošetřujícího lékaře, nebo kontaktovat přímo paliativní a podpůrný tým – viz kontakty níže.

Je nutné služby paliativního týmu platit?

Péče Týmu dětské podpůrné a paliativní péče je bezplatná.

Důležité odkazy:  

Dlouhá cesta - www.dlouhacesta.cz

Prázdná kolébka - www.prazdnakolebka.cz

Dítě v srdci - www.ditevsrdci.cz

Perinatální hospic - www.perinatalnihospic.cz

Cesta domů - www.cestadomu.cz

Tobit - www.tobit.cz

NF loďka - www.nflodka.cz

Sekce dětské paliativní medicíny, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

www.detska.paliativnimedicina.cz

Poradna Vigvam - www.poradna-vigvam.cz

Kontakty:

 

MUDr. Lucie Hrdličková

vedoucí lékařka týmu, pediatr,
dětský onkolog a paliatr
lucie.hrdlickova@fnmotol.cz

 

MUDr. Katalin Štěrbová

dětský neurolog
katalin.sterbova@fnmotol.cz

 

MUDr. Hana Dvořáková, Ph.D.

pediatr neonatolog
hana.dvorakova@fnmotol.cz

 

Marcela Hložánková

dětská sestra
marcela.hlozankova@fnmotol.cz

 

Lenka Nováková

dětská sestra
lenka.novakova@fnmotol.cz

Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D.

psycholog
zuzana.kocabova@fnmotol.cz

 

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

psycholog
grazina.kokesova@fnmotol.cz

 

Mgr. et Mgr. Hana Benešová

sociální pracovnice
hana.benesova3@fnmotol.cz

 

Mgr. Denisa Makešová

sociální pracovnice
denisa.makesova@fnmotol.cz

 

Mgr. Alice Picková

sociální pracovnice
alice.pickova@fnmotol.cz

 

Mgr. Jakub Formánek, Ph.D.

spirituální pracovník
jakub.formanek@fnmotol.cz

 

Mgr. Sylvie Stretti

terapeut pro pozůstalé rodiny
sylvie.stretti@fnmotol.cz

Další kontakty: 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY