Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

POLITIKA A CÍLE KVALITY LABORATOŘÍ ÚBLG

Prvořadým cílem Laboratoří ÚBLG je:

 • poskytovat genetická vyšetření přispívající k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů v souladu se zákonem 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, Díl 6 (v platném znění);
 • poskytovat genetická vyšetření k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů v souladu s Doporučeními Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, které odrážejí doporučení mezinárodních odborných společností  a výzkumných konsorcií Evropské Unie;
 • spokojenost zákazníků zajištěním vysokého standardu poskytovaných služeb, který je dán především maximální spolehlivostí výsledků prováděných vyšetření a používáním soudobých vyšetřovacích metod, které jsou v souladu s klinickými potřebami a medicínou založenou na důkazech;,
 • neustále rozvíjet kvalifikační a odbornou způsobilost pracovníků;,
 • efektivně vést funkční systém  managementu kvality, který splňuje požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189, Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost (v platném znění);
 • pravidelně stanovovat a přezkoumávat cíle kvality. S cíli  a výsledky přezkoumání systému managementu kvality  seznamovat všechny pracovníky;
 • v tkáňovém zařízení Centra reprodukční genetiky plnit požadavky zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a požadavků na vyšetření dárců k posouzení jejich zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 422/2008 Sb.;
 • zajistit vícezdrojové financování pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení pro zajištění vhodnosti laboratorních vyšetření pro daný účel a pro neustálé zlepšování kvality poskytovaných laboratorních služeb;

 

 

       Cílem  systému managementu kvality je:

 • dodržovat procesy před laboratorním vyšetřením, tj. přezkoumávat kvalitu dodaných vzorků, jejich jednoznačnou identifikaci, vhodnou přípravu vzorků v zájmu dodržení standardní kvality laboratorního vyšetření
 • zajišťovat vysokou úroveň spolehlivosti procesů laboratorních vyšetření, používáním validovaných postupů vyšetření, prováděním interních a externích kontrol kvality a prováděním pravidelné údržby laboratorního zařízení;
 • dodržovat stanovené  doby odezvy vzorků;
 • zajišťovat srozumitelnost a přehlednost úrovně nálezů vydávaných laboratoří tak, aby poskytované informace mohly být maximálně využitelné a srozumitelné;
 • zkvalitňovat oboustrannou komunikaci pracovníků laboratoře se zákazníky-lékaři v zájmu zajištění jejich spokojenosti s poskytovanými službami;
 • vyhodnocovat dopady pracovních procesů a potencionálních závad na výsledky   laboratorního vyšetření (management rizik);
 • sledovat a vyhodnocovat laboratorní procesy v zájmu zajištění efektivnosti jejich provádění a řízení;
 • vzhledem k potenciální rizikovosti práce při zpracování biologických materiálů věnovat při veškeré činnosti v laboratoři patřičnou pozornost dodržování bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí;

.

 

Vedení laboratoří se zavazuje k plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15 189.

 

Prof. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc.

Vedoucí Laboratoří ÚBLG

přednosta ÚBLG 2. LF UK a FN Motol

Datum schválení: 15. 12. 2021

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY