Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

POLITIKA A CÍLE KVALITY LABORATOŘÍ ÚBLG

Prvořadým cílem Laboratoří ÚBLG je:

 • poskytovat genetická vyšetření přispívající k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů v souladu se zákonem 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, Díl 6 (v platném znění);
 • poskytovat genetická vyšetření k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů v souladu s Doporučeními Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, které odrážejí doporučení mezinárodních odborných společností  a výzkumných konsorcií Evropské Unie;
 • spokojenost zákazníků zajištěním vysokého standardu poskytovaných služeb, který je dán především maximální spolehlivostí výsledků prováděných vyšetření a používáním soudobých vyšetřovacích metod, které jsou v souladu s klinickými potřebami a medicínou založenou na důkazech;,
 • neustále rozvíjet kvalifikační a odbornou způsobilost pracovníků;,
 • efektivně vést funkční systém  managementu kvality, který splňuje požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189, Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost (v platném znění);
 • pravidelně stanovovat a přezkoumávat cíle kvality. S cíli  a výsledky přezkoumání systému managementu kvality  seznamovat všechny pracovníky;
 • v tkáňovém zařízení Centra reprodukční genetiky plnit požadavky zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a požadavků na vyšetření dárců k posouzení jejich zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 422/2008 Sb.;
 • zajistit vícezdrojové financování pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení pro zajištění vhodnosti laboratorních vyšetření pro daný účel a pro neustálé zlepšování kvality poskytovaných laboratorních služeb;

 

 

       Cílem  systému managementu kvality je:

 • dodržovat procesy před laboratorním vyšetřením, tj. přezkoumávat kvalitu dodaných vzorků, jejich jednoznačnou identifikaci, vhodnou přípravu vzorků v zájmu dodržení standardní kvality laboratorního vyšetření
 • zajišťovat vysokou úroveň spolehlivosti procesů laboratorních vyšetření, používáním validovaných postupů vyšetření, prováděním interních a externích kontrol kvality a prováděním pravidelné údržby laboratorního zařízení;
 • dodržovat stanovené  doby odezvy vzorků;
 • zajišťovat srozumitelnost a přehlednost úrovně nálezů vydávaných laboratoří tak, aby poskytované informace mohly být maximálně využitelné a srozumitelné;
 • zkvalitňovat oboustrannou komunikaci pracovníků laboratoře se zákazníky-lékaři v zájmu zajištění jejich spokojenosti s poskytovanými službami;
 • vyhodnocovat dopady pracovních procesů a potencionálních závad na výsledky   laboratorního vyšetření (management rizik);
 • sledovat a vyhodnocovat laboratorní procesy v zájmu zajištění efektivnosti jejich provádění a řízení;
 • vzhledem k potenciální rizikovosti práce při zpracování biologických materiálů věnovat při veškeré činnosti v laboratoři patřičnou pozornost dodržování bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí;

.

 

Vedení laboratoří se zavazuje k plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15 189.

 

Prof. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc.

Vedoucí Laboratoří ÚBLG

přednosta ÚBLG 2. LF UK a FN Motol

Datum schválení: 14. 12. 2020

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY