Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Charakteristika ústavu

ÚBLG má charakter klinicko-diagnostického, univerzitního a výzkumného pracoviště. Hlavním cílem ústavu je diagnostika a studium dědičných onemocnění na genové a chromozomální úrovni v prenatálním i postnatálním období.

ÚBLG je školsko-zdravotnickým pracovištěm. Část školskou reprezentuje Oddělení biologie. Část zdravotnická sestává z Oddělení klinické genetiky (část ambulantní) a z jednotlivých laboratoří: Oddělení lékařské molekulární genetiky, Oddělení lékařské cytogenetiky a Centra reprodukční genetiky.

Způsobilost ÚBLG se opírá o tyto dokumenty:

Statut Fakultní nemocnice v Motole ze dne 20. 7. 2012 a  Zřizovací listiny Fakultní nemocnice v Motole ze dne 29. 5. 2012 (č.j. MZDR 17 266-IV/2012).

Akreditace Laboratoří ÚBLG od roku 2009 dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost“ (ČIA).

Rozsah udělené akreditace je na vyšetřovací metody molekulární genetiky, cytogenetiky, laboratorní andrologie pro IVF a odběr primárních vzorků.

Akreditace SAK FN Motol (Spojená akreditační komise, o.p.s.). FN Motol úspěšně prošla šetřením Spojené akreditační komise a splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. Zdravotnické zařízení je držitelem Certifikátu o udělení akreditace Fakultní nemocnice v Motole (od roku 2011).

Rozhodnutí SÚKL o povolení činnosti tkáňového zařízení a diagnostických laboratoří na základě kontroly provedené na pracovišti Centra reprodukční genetiky, Oddělení lékařské molekulární genetiky a Oddělení lékařské cytogenetiky v rozsahu oprávnění podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

Souhlas Ministerstva zdravotnictví s prováděním postupů a metod asistované reprodukce (č. jednací: 25751/2006, datum vydání: 7. 9. 2006) v Centru reprodukční genetiky v rámci Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky.

Akreditace MZ ČR k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Lékařská genetika“ (Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Lékařská genetika ze dne 9.8.2011, č.j.50167/2011/VZV.

Akreditace MZ ČR k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Klinická genetika“ (Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Klinická genetika ze dne 4. 10. 2013, č.j.37267/2013/

Akreditace MZ ČR k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Klinická genetika“ (pro zdravotní laboranty) (Rozhodnutí MZ ČR ze dne 9.8.2011 č.j.50167/2011/VZV.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY