Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Charakteristika ústavu

ÚBLG má charakter klinicko-diagnostického, univerzitního a výzkumného pracoviště. Hlavním cílem ústavu je diagnostika a studium dědičných onemocnění na genové a chromozomální úrovni v prenatálním i postnatálním období.

ÚBLG je školsko-zdravotnickým pracovištěm. Část školskou reprezentuje Oddělení biologie. Část zdravotnická sestává z Oddělení klinické genetiky (část ambulantní) a z jednotlivých laboratoří: Oddělení lékařské molekulární genetiky, Oddělení lékařské cytogenetiky a Centra reprodukční genetiky.

Způsobilost ÚBLG se opírá o tyto dokumenty:

Statut Fakultní nemocnice v Motole ze dne 20. 7. 2012 a  Zřizovací listiny Fakultní nemocnice v Motole ze dne 29. 5. 2012 (č.j. MZDR 17 266-IV/2012).

Akreditace Laboratoří ÚBLG od roku 2009 dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost“ (ČIA).

Rozsah udělené akreditace je na vyšetřovací metody molekulární genetiky, cytogenetiky, laboratorní andrologie pro IVF a odběr primárních vzorků.

Akreditace SAK FN Motol (Spojená akreditační komise, o.p.s.). FN Motol úspěšně prošla šetřením Spojené akreditační komise a splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. Zdravotnické zařízení je držitelem Certifikátu o udělení akreditace Fakultní nemocnice v Motole (od roku 2011).

Rozhodnutí SÚKL o povolení činnosti tkáňového zařízení a diagnostických laboratoří na základě kontroly provedené na pracovišti Centra reprodukční genetiky, Oddělení lékařské molekulární genetiky a Oddělení lékařské cytogenetiky v rozsahu oprávnění podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

Souhlas Ministerstva zdravotnictví s prováděním postupů a metod asistované reprodukce (č. jednací: 25751/2006, datum vydání: 7. 9. 2006) v Centru reprodukční genetiky v rámci Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky.

Akreditace MZ ČR k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Lékařská genetika“ (Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Lékařská genetika ze dne 9.8.2011, č.j.50167/2011/VZV.

Akreditace MZ ČR k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Klinická genetika“ (Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Klinická genetika ze dne 4. 10. 2013, č.j.37267/2013/

Akreditace MZ ČR k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Klinická genetika“ (pro zdravotní laboranty) (Rozhodnutí MZ ČR ze dne 9.8.2011 č.j.50167/2011/VZV.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY