Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení lékařské molekulární genetiky

Naše oddělení poskytuje diagnostické služby - provádí molekulárně genetickou diagnostiku - pro ambulantní lékaře oboru lékařská genetika ÚBLG, pro specialisty jiných ústavů a oddělení FN Motol a pro extramurální pracoviště, zejména v oboru lékařská genetika, z celé ČR.

Provádíme vysoce specializovanou molekulárně genetickou diagnostiku u nemocných s dědičnými chorobami a v jejich rodinách s využitím širokého spektra metod molekulární genetiky. Zajišťujeme izolaci lidské genomové DNA z krve, tkání, nebo buněk po kultivaci. Provádíme DNA analýzu vybraných genů, zejména genů zodpovědných za cystickou fibrózu, syndromy spojené s mentální retardací, ataxie, dystonie, syndromy s epilepsií, svalové dystrofie a myotonie, hereditární predispozice k zhoubným nádorům, rasopathie, vybrané osteochondrodysplázie a kraniosynostózy, poruchy determinace pohlaví, a řadu dalších vzácných geneticky podmíněných onemocnění. Provádíme diagnostické testy, v indikovaných případech prenatální a prediktivní testování. Pro většinu analyzovaných genů jsme jediným centrem v ČR, poskytujícím DNA diagnostiku. Naše oddělení je zapojeno do národní a mezinárodní mezilaboratorní kontroly kvality.

Účastníme se řešení výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni. V rámci výzkumných projektů zavádíme nové molekulárně genetické metody, analýzu nových genů, získáváme nové poznatky o podstatě genetických chorob, o frekvenci, příčinách a projevech geneticky podmíněných onemocnění v naší populaci. Tyto poznatky nám umožňují poskytnout přesnější interpretaci molekulárně genetických analýz.

Pracovníci našeho oddělení jsou zapojeni také do pregraduální výuky studentů předmětu klinická genetika ve 4. ročníku 2. LF UK, do výuky postgraduálních studentů biomediciny 2. LF UK a do postgraduální specializační přípravy lékařů a nelékařů v oboru lékařská, respektive klinická genetika.

Vedoucí oddělení: (+420) 224 433 576 - MUDr. A. Křepelová,CSc.


Poskytovaná molekulárně genetická vyšetření

CYSTICKÁ FIBRÓZA

Vyšetření cystické fibrózy a alelických onemocnění metodou ARMS - kitem Elucigene CFEU2, metodou sekvenace genu CFTR , metodou MLPA, kitP091( MRC-Holland) a metodou digesce

TROMBOFILNÍ MARKERY

Vyšetření trombofilních markerů FV Leiden, FII 22210G>A, MTHFR 677C>T, MTHFR 1298A>C fragmentační analýzou; Vyšetření trombofilních markerů PAI-1 4G/5G, MTHFR 1298A>C metodou sekvenováníMÍŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE A PŘÍBUZNÉ SYNDROMY

DĚDIČNÉ NEUROPATIERASOPATHIE


JINÉ GENETICKÉ SYNDROMYMIKRODELEČNÍ SYNDROMY

Vyšetření mikrodelečních syndromů metodou MLPA, kit P245 (MRC-Holland); Vyšetření mikrodelečních syndromů metodou MLPA, kit P297-B1 (MRC-Holland); Vyšetření Di-Georgova syndromu metodou MLPA, kit P250 (P023) (MRC-Holland); Vyšetření mentální retardace metodou MLPA, kit P064, (MRC-Holland); Vyšetření mentální retardace metodou MLPA, kit P096-A2, (MRC-Holland); Vyšetření autismu metodou MLPA, kit P343-C1, (MRC-Holland); Vyšetření X-vázané mentální retardace metodou MLPA, kit P106-B1, (MRC-Holland); Vyšetření obezity metodou MLPA, kit P220-B1, (MRC-Holland)

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY