Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Zkratky

Zde naleznete přehled zkratek, které se mohou objevit ve zprávách z našeho pracoviště. Seznam je průběžně doplňován.

ZkratkaVýznam
2. LF 2. lékařská fakulta
AD autozomálně dominantní (typ dědičnosti)
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou (attention-deficit/hyperac­tivity disorder)
ADPKD autozomální dominantní polycystické onemocnění ledvin
AK aminokyselina
ALS amyotrofická laterální skleróza
AMC amniocentéza - odběr plodové vody
AR autozomálně recesivní (typ dědičnosti)
ARPKD autozomální recesivní polycystické onemocnění ledvin
AS Angelmannův syndrom
AS Aspergerův syndrom
AS skóre dle Apgarové
BAP bipolární afektivní porucha
BMD Beckerova muskulární dystrofie
BMD Beckerova svalová dystrofie
BPD biparietal diameter (průměr hlavičky)
BRCA breast carcinoma (karcinom prsu)
BWS Beckwithův-Wiedemannův syndrom
ca karcinom, nádorové onemocnění
CF cystická fibróza
CMP cévní mozková příhoda
CMT Charcotova-Marieho–Toothova nemoc
CMV cytomegalovirus
CVS chorionic villi sampling - odběr choriových klků
DM diabetes mellitus
DMD Duchenova svalová dystrofie
DMO dětská mozková obrna
DMP dědičná porucha metabolizmu
DNA deoxyribonukleová kyselina
DS Downův syndrom
FA Fanconiho anémie
FA farmakologická anamnéza
FAS fetální alkoholový syndrom
FNM Fakultní nemocnice v Motole
FOA foramen ovale apertum
FSGS fokálně segmentální glomeruloskleróza
FXS syndrom fragilního chromozomu X
GPK Gynekologicko-porodnická klinika
hCG lidský choriový gonadotropin
HD Huntignton disease (Huntingtonova nemoc)
HP hereditární pankreatitida
HSV virus herpes simplex
IBD zánětlivé onemocnění střev
IM infarkt myokardu
IP inkontinentia pigmenti
m.a. zamlklé těhotenství
MPS mukopolysacharidóza
MR magnetická rezonance
MR mentální retardace
MRI magnetic resonance imaging (vyšetření magnetickou rezonancí)
NF neurofibromatóza
NTD defekt nervové trubice
OA osobní anamnéza
OCD obsesivně-kompulzivní porucha
PAPP-A protein asociovaný s těhotenstvým A
PAS porucha autistického spektra
PCOS syndrom polycystických ovárií
PE preeklampsie
PMV psychomotorický vývoj
PWS Praderův-Williho syndrom
RNA ribonukleová kyselina
s.a. spontánní potrat
SCA spinocerebelární ataxie
SIDS syndrom náhlého úmrtí dítěte
SMA spinální muskulární atrofie
T13 trisomie 13. chromosomu
T18 trisomie 18. chromosomu
T21 trisomie 21. chromosomu
TBC tuberkulóza
TCS Trecher-Collinsův syndrom
TM trombofilní mutace
Tx transplantace
uE3 nekonjugovaný estriol
UK Univerzita Karlova
UZ ultrazvuk
VSV vrozená srdeční vada
VVV vrozená vývojová vada
VZV virus varicela zoster
WBS Williamsův-Beurrenův syndrom
ÚBLG Ústav biologie a lékařské genetiky

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY