Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Terapeutické monitorování léčiv

TDM a farmakokinetická interpretace hladin léků v kontextu klinických dat  

Therapeutic Drug Monitoring (TDM):

Je stanovení a následná farmakokinetická interpretace hladin léčiv v biologickém vzorku (sérum, plasma, krev) v kontextu klinických údajů a příslušných dat. Je to klinicko-farmakologický servis zaměřený hlavně na léčiva s úzkým terapeutickým indexem. Cílem TDM je optimalizace terapeutického efektu při minimalizaci rizika toxicity.

Komplexní klinicko-farmakologický servis

Individuální úprava dávkovacího režimu u nemocných v kritickém stavu, u geriatrických pacientů, u novorozenců, u chronických stavů a u polyfarmacie, kde hrozí nežádoucí farmakokinetické a farmakodynamické interakce léčiv.

Predikce a optimalizace farmakoterapie a tím minimalizace rizika toxicity nebo selhání léčby.

Konzultace před intervencí při racionální farmakoterapii jak pro děti, tak pro dospělé.

Konzultace při nedostupnosti měření hladin u léků s úzkým terapeutickým indexem v rámci ATDM (active therapeutic drug monitoring), který spočívá v počítačem asistované simulaci ideálních terapeutických mezí do doby, než se provede měření skutečné koncentrace (zahájení farmakoterapie u pacientů s nestabilními stavy).

Při současném podávání toxických léků lze používat ATDM k redukci dávek. Např. ATDM může pomoci při současném podávání aminoglykosidových a glykopeptidových antibiotik pro optimalizaci terapie.

V současnosti monitorujeme tyto léky:

Antibiotika: amikacin, gentamicin, tobramycin, vankomycin 

Antiepleptika: ethosuximid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, karbamazepin epoxid, kyselina valproová, lamotrigin, levetiracetam, primidon, sulhtiam 

Antimykotika: itrakonazol a hydroxy-itrakonazol, posakonazol, vorikonazol  

Bronchodilatancia: teofylin 

Cytostatika: busulfan, methotrexát, platinové komplexy (cis-platina, karboplatina)

Imunosupresiva: cyklosporin-A, mykofenolát mofetil, sirolimus, tacrolimus

Kontaktní osoby pro analýzu vzorků a metody stanovení hladin:

Ing. Blanka Jedličková
tel.:
224 435 319
e-mail: blanka.jedlickova@fnmotol.cz

Ing. Eva Klapková, PhD.
tel.:
224 435 325
e-mail:
eva.klapkova@fnmotol.cz


Kontaktní osoby pro farmakokinetickou interpretaci a konsultaci:

MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D.,
tel.:
224 435 656
mobilní tel.:
724 085 657
e-mail: hundie.tesfaye@fnmotol.cz

Žádanka ke stažení:
Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY