Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výroční zpráva

 

Výroční zpráva za rok 2016

 

Celý název pracoviště: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Jméno a tituly přednosty, primáře a vrchní sestry/laboranta:

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Mgr. Martina Bunešová, MBA

 

Základní charakteristika:

Laboratoř ÚLCHKB zajišťuje přes 220 různých laboratorních vyšetření. Denně vyšetřuje průměrně 2099 biologických vzorků, tj. 647 383 vyšetření za měsíc v nepřetržitém třísměnném provozu. Řada vyšetření (MTX, cyklosporin A, tacrolimus, sirolimus, olovo, platina, antimykotika, busulfan, IGF-1 aj.) je prováděna i pro jiná externí zdravotnická zařízení. V roce 2016 bylo provedeno 7 768 599 výkonů, tedy o 5 % více laboratorních vyšetření než v roce 2015. Při ÚLCHKB jsou odborné ambulance, které se zabývají problematikou hyperlipoproteinemií, poruchami kostního metabolismu, poruchami výživy ve smyslu obezity a malnutrice. V roce 2016 bylo ošetřeno v ambulancích 4 000 pacientů. V roce 2016 se podařilo sjednotit v rámci POCT ve FNM stanovení hladin glykémie na 68 glukometrech, které jsou propojeny s centrální laboratoří pomocí LIS.

 

 

Specializované ambulance/poradny/centra příp. specifika pracoviště:

 • ambulance zabývající se léčbou hyperlipoproteinemií
 • ambulance zabývající se problematikou  kostního metabolismu
 • ambulance zabývající se problematikou výživy

 

Nové metody a postupy:

 • 2014 - zavedení stanovení vysoce citlivého thyreoglobulinu Tgl hs
 • 2014 - změna stanovení IGF-1 a IGFBP3 (imunoradiometrická metoda (IRMA) byla nahrazena automatizovanou chemiluminiscenční metodou (CLIA)
 • 2014 - na oddělení OUPD byly na imunochemickém analyzátoru AQT90 přidány dvě nové metody a to beta-hCG a D-dimer
 • 2015 - zavedení výpočtu eGFR (odhad glomurulární filtrace) podle rovnice CKD-EPI
 • 2015 - zavedení výpočtu eAG (odhadnutá průměrná glykemie)
 • 2015 - převod MTX z TDx/FLx na Integru 400
 • 2015 - instalace podavače Versa Cell k automatickým analyzátorům Advia 1800 - 2x
 • 2015 - vyšetření hemoglobinu ve stolici senzitivním kvantitativním imunochemickým stanovením
 • 2015 - vyšetření 1,25-dihydroxyvitaminu D (kalcitriol) v séru pomocí chemiluminiscenční imunoanalýzy
 • 2015 - nová vysoce senzitivní metoda stanovení estradiolu
 • 2015 - zrušeno vyšetření TPA a nahrazeno CYFRA 21-1
 • 2015 - nová vysoce senzitivní metoda stanovení troponinu (hs-cTnI)
 • 2016 - nová metoda stanovení glykovaného hemoglobinu na principu kapilární elektroforézy
 • 2016 - převedení stanovení SHBG na automatický imunochemický analyzátor Centaur XPT firmy Siemens s  automatickým výpočtem indexu volných androgenů (FAI – Free androgen index)
 • 2016 - restandardizace metod testosteron, folát, HBeAg
 • 2016 - nové stanovení thyreoglobulinu v pnktátu pro oddělení KNM

 

 

Unikátní přístrojové vybavení:

 • plynový chromatograf
 • analyzátor na měření chloridů v potu
 • nový analyzátor krevních plynů Rapidlab 1245
 • ABL 837 Flex Radiometer (1x novorozenecké oddělení JIP – snížení objemu krve nutného pro stanovení novorozeneckého bilirubinu na 35 ul)
 • ABL 825 Flex Radiometer (2x ARKD2 – výměna za NOVA SP CCX)
 • kapalinový chromatograf Agilent 1260
 • výměna automatizovaného analyzátoru ADVIA 1800 za nový
 • analyzátor Diury Fus 2000 pro analýzu moče
 • promývačka mikrodestiček ELISA
 • FTIR spektrometr Nicolet IS 10
 • analyzátor LIAISON XL, firma DiaSorin
 • biochemický analyzátor: Cobas Integra 400 Plus – výměna za starý typ přístroje téhož analyzátoru
 • dva přístroje ABL 800 od firmy Radiometer na nové oddělení ARO
 • 2015 - automatický analyzátor Advia 1800 - 2x 
 • 2015 - analyzátor na kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici OC Senzor IO
 • 2015 – poloautomatický analyzátor Hydrasys pro elektroforézy
 • 2015 - osmometr A2O Advance
 • 2015 - SP pHOx Ultra 3x
 • 2015 - imunochemický analyzátor AQT90 FLEX pro Odd. urgentního příjmu
 • 2015 - instalace 67 profesionálních nemocničních přenosných glukometrů StatStrip s plnou konektivitou
 • 2016 - 2x nový imunochemický analyzátor Centaur XPT
 • 2016 - imunochemický analyzátor Cobas 6000 – dva moduly e601  
 • 2016 - imunochemický analyzátor Architecht i4000SR 
 • 2016 - automatický osmometr Advanced A2O, firma Advanced Instruments 
 • 2016 - osmometr Osmostation 6060 
 • 2016 - biochemický analyzátor Vitros 4600
 • 2016 - instalace výrobníku deionizované vody GORO a s tím spojené stavební úpravy
 • 2016 - byly nainstalovány 3 ks klimatizačních jednotek do jednotlivých laboratoří včetně posílení elektrických rozvodů
 • 2016 - proběhla instalace hmotnostního spektrofotometru, včetně potřebné podpůrné technologie a stavební zásah
 • 2016 - byly provedeny a zprovozněny stavební úpravy za účelem rozšíření pracovního prostoru pro rutinní biochemii
 • 2016 - bylo doplněno vybavení pro laboratorní zázemí na imunochemickém úseku

            zavedení elektronických žádanek do provozu bylo zprovozněno na cca 90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významná událost r. 2016:

28. 1. 2016 - Menhir profesora Masopusta (odborná konference, 100 účastníků z ČR)

12. 10. 2016 - Konference Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza (odborná konference, 105 účastníků z ČR)

Počet publikací celkem:        15

z toho s IF:                             8

 

 

 

                                               Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM

                                               přednosta Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

 

 

Praha, 20.2.2017

 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY