Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2018

Celý název pracoviště: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Jméno a tituly přednosty, primáře a vrchní sestry/laboranta:

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Mgr. Martina Bunešová, MBA

Základní charakteristika:

Laboratoř ÚLCHKB zajišťuje přes 220 různých laboratorních vyšetření. Ročně jsme zpracovali biologický materiál od 96.413 jedinečných rodných čísel. Denně (včetně sobot, nedělí, svátků) vyšetřuje průměrně 2.070 biologických vzorků, tj. 624.290 vyšetření za měsíc v nepřetržitém třísměnném provozu. Řada vyšetření (MTX, cyklosporin A, tacrolimus, sirolimus, olovo, platina, antimykotika, busulfan, IGF-1 aj.) je prováděna i pro jiná externí zdravotnická zařízení. Provádíme vyšetření i pro samoplátce a veterinární lékařství. V roce 2018 bylo provedeno 7.491.477 výkonů, tedy o 2 % více laboratorních vyšetření než v roce 2017. Při ÚLCHKB jsou odborné ambulance, které se zabývají problematikou hyperlipoproteinemií, poruchami kostního metabolismu, poruchami výživy ve smyslu obezity a malnutrice. V roce 2018 bylo ošetřeno v ambulancích 4 000 pacientů.

Specializované ambulance/poradny/centra příp. specifika pracoviště:

 • ambulance zabývající se léčbou hyperlipoproteinemií
 • ambulance zabývající se problematikou kostního metabolismu
 • ambulance zabývající se problematikou výživy

Nové metody a postupy:

 • 2016 - nová metoda stanovení glykovaného hemoglobinu na principu kapilární elektroforézy
 • 2016 - převedení stanovení SHBG na automatický imunochemický analyzátor Centaur XPT firmy Siemens s  automatickým výpočtem indexu volných androgenů (FAI – Free androgen index)
 • 2016 - restandardizace metod testosteron, folát, HBeAg
 • 2016 - nové stanovení thyreoglobulinu v punktátu pro oddělení KNM
 • 2017 - nová imunoturbidimetrická metoda stanovení myoglobinu
 • 2017 - nová imunoradiometrická metoda stanovení IGFBP-3
 • 2017 - k měření myoglobinu v séru se nově používají reagencie Siemens (dříve Roche)
 • 2018 – vyvinutí metody a převedení stanovení hladin Busulfanu z HPLC na LC/MS
 • 2018 – rozšíření metodiky ELFO o speciální kvantifikaci BJB v moči
 • 2018 – nově stanovení CDT
 • 2018 – nově stanovení indexu zdravé prostaty (PHI)

Unikátní přístrojové vybavení:

 • 2016 - 2x nový imunochemický analyzátor Centaur XPT
 • 2016 - imunochemický analyzátor Cobas 6000 – dva moduly e601
 • 2016 - imunochemický analyzátor Architecht i4000SR
 • 2016 - automatický osmometr Advanced A2O, firma Advanced Instruments
 • 2016 - osmometr Osmostation 6060
 • 2016 - biochemický analyzátor Vitros 4600
 • 2016 - instalace výrobníku deionizované vody GORO a s tím spojené stavební úpravy
 • 2016 - byly nainstalovány 3 ks klimatizačních jednotek do jednotlivých laboratoří včetně posílení elektrických rozvodů
 • 2016 - proběhla instalace hmotnostního spektrofotometru, včetně potřebné podpůrné technologie a stavebního zásahu
 • 2016 - byly provedeny a zprovozněny stavební úpravy za účelem rozšíření pracovního prostoru pro rutinní biochemii
 • 2016 - bylo doplněno vybavení pro laboratorní zázemí

            zavedení elektronických žádanek do provozu bylo zprovozněno na cca 90 %

 • 2017 - zavedení elektronických žádanek do provozu
 • 2018 – nový močový analyzátor – Atellica, chemický + mikroskopický modul
 • 2018 – nový analyzátor Optilite, náhrada za Immage 800
 • 2018 - nový gama čítač Berthold LB 2111, výměna za starý

Významná událost r. 2018:

 1.  Menhir profesora Masopusta 24. 1. 2018, odborná konference (přes 100 účastníků z celé ČR)
 2. Celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 27.-30.5.2018, kde byla FN Motol reprezentována z ÚLCHKB přednáškou a třemi postery, z čehož byl jeden vyhodnocen jako nejlepší v posterové sekci
Počet publikací celkem: 18
z toho s IF: 9
články recenzované 4
články populárně naučné 5

 

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM

přednosta Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Praha, 19.2. 2019

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY