Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Školní klasifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační)

 

Autor:

Název:

Rok:

Práce:

Pracoviště autora:

Vedoucí/

školitel:

Kotrčová Kateřina, MUDr. Vyšetření metabolických ukazatelů orgánových změn v programu biochemického monitorování transplantací 2003 disertační UK, 2. LF, ÚKBP Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
Chada Martin, MUDr. Úloha inhibinů A a B ve vývoji a v regulaci reprodukční hypotalamo- hypofýzo- gonadální osy v dětství a pubertě 2003 disertační UK, 2. LF, ÚKBP Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
Kotaška Karel, Ing. Stanovení mutací a genotypové variability v CYP21 genu a jejich vliv na fenotypové projevy kongenitální adrenální hyperplázie 2003 disertační UK, 2. LF, ÚKBP Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
Dejmek Petr, Bc. Stanovení koncentrace selenu v séru novorozenců metodou AAS 2005 diplomová UK v Praze, Přírodovědecká fakulta Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
Bronský Jiří, MUDr. Vyšetření významu peptidů regulujících příjem potravy a nutriční stav u dětí a adolescentů 2006 disertační UK, 2. LF, ÚKBP Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
Zikmundová Kateřina, Bc. Aktivita matrixových metaloproteináz u dyslipidemických pacientů 2006 diplomová UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Doc. RNDr. František Novák, CSc. Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Bunešová Martina Role vedoucí laborantky při realizaci systému managementu kvality ve zdravotnické laboratoři 2007 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
Jindráková Klára β-talasemie. Indikace a interpretace laboratorních vyšetření 2007 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Kukačka Jiří, Ing. Identifikace a stanovení metaloproteinů a mateloproteináz v experimentálních modelech a v souborech pacientů 2007 disertační UK, 2. LF, ÚKBP Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Rychtrová Hana Srovnání analýzy fetálního hemoglobinu a hemoglobinu HbA2 iontoměničovou HPLC a elektroforetickou metodou 2007 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Ing. Jiří Kukačka
Horová Anna Stanovení stroncia v biologickém materiálu pomocí atomové absorpční spektrometrie 2008 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.
Kováčová Libuše Biochemické markery kostního metabolismu u pacientek s postmenopauzální osteoporózou 2008 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP MUDr. Jana Čepová, MBA
Kultová Lenka Vyšetření močových konkrementů urolitiázy 2008 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP RNDr. Jiří Zadina, CSc.
Melichová Jana NK buňky jako základní kámen přirozené imunity 2008 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.
Plasová Martina Možnosti stanovení síranových iontů v biologickém materiálu u pacientů se závažnými poruchami metabolizmu 2008 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
Tesařová Eva Stanovení cytostatik používaných v léčbě retinoblastomu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie 2008 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Ungerová Iveta Stanovení methotrexátu a 7-hydroxymethotrexátu metodou HPLC a korelace s imunochemickým stanovením celkového methotrexátu 2008 bakalářská UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Korberová Alena Stanovení platinových cytostatik pomocí bezplamenové atomové absorpční spektrometrie 2009 bakalářská UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.
Vajtr David, MUDr. Biochemická diagnostika expanzních kontuzí mozku 2009 disertační UK, 2. LF, ÚKBP Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Moučková Štěpánka Laboratorní stanovení kostních markerů při osteoporóze 2010 bakalářská UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. Ing. Marta Pechová
Mishriky Nihad Analýza kovů a metaloidů v laboratorní medicíně technikou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie 2010 bakalářská FBMI, ČVUT, Kladno Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.
Brabcová Iveta Zavedení metody na identifiakci genotypů asociovaných s kumarinovou antikoagulační terapií 2011 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
Moravcová Libuše Vývoj metody na stanovení albuminu v moči pomocí HPLC 2011 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Rataj Michal Detekce genetických variant predikujících pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních komplikací u vybraných rizikových skupin pacientů (dyslipidemie, stabilní a nestabilní angina pectoris) 2011 bakalářská UK, 2. LF, ÚKBP Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
Korberová Alena, Bc. Terapeutické monitorování platinových cytostatik u pacientů s onkologickým onemocněním 2011 diplomová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.  Alžbety, Bratislava, Slovensko Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.
Daňková Michaela Význam stanovení SAA a porovnání s CRP a prokalcitoninem 2012 bakalářská UK 2. LF,
ÚKBP
RNDr. Jiří Zadina, CSc.
Krbec Michal Porovnání gelové a kapilární elektroforézy bílkovin 2012 bakalářská UK 2. LF,
ÚKBP
MUDr. Tomáš Franěk
Kučerová Tereza Stanovení adrenalinu a noradrenalinu v plazmě metodou HPLC 2012 bakalářská UK 2. LF,
ÚKBP
Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Dunovská Kateřina Stanovení vitaminu D a vitaminu K u pacientek s osteoporózou 2013 bakalářská UK 2. LF, ÚLCHKB Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Hrušková Karolína Laboratorní vyšetření cystatinu C u vybraných skupin pacientů 2013 bakalářská UK 2. LF, ÚLCHKB Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
Vaňková Veronika Stanovení katepsinu B u pacientů s karcinomem močového měchýře 2013 bakalářská UK 2. LF, ÚLCHKB Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
Zůnová Hana Význam různých faktorů v preanalytické fázi laboratorního vyšetření 2013 bakalářská UK 2. LF, ÚLCHKB Mgr. Martina Bunešová
Ivica Joško, Mgr. Studium fluorescenčních prokuktů v mitochondriích po napadení volnými radikály 2013 disertační UK 2. LF, ÚLCHKB Prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
Jiráková Lucie Stanovení selenu a manganu v likvoru atomovou absorpční spektrometrií 2014 bakalářská UK 2. LF, ÚLCHKB Ing. Karel Kotaška, Ph.D        
Nesčáková Monika Stanovení vankomycinu a jeho termodegradačních produktů pomocí HPLC 2014 bakalářská UK 2. LF, ÚLCHKB Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Skřebská Lenka Nové markery jaterní fibrózy 2014 bakalářská UK 2. LF, ÚLCHKB MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
Dunovská Kateřina, Bc. Stanovení vitaminu K u pacientů s osteoporózou 2015 diplomová Vysoká škola chemicko-technologická doc. Dr. Zuzana Novotná,
Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Seelich Thomas Netzwerk und Fernsteuerung von Point of Care Testing Analysegeräte an der Uniklinik Motol 2017 bakalářská Hochschule Pforzheim, Fakultät für Technik, Německo Prof. Dr. rer. nat. Tobias Preckel
Prof. dr. Ute Marx
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Franěk Tomáš, MUDr. Toxikologické, terapeutické a diagnostické monitorování hladin těžkých  kovů 2017 disertační 2. LF UK
ÚLCHKB
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
Kohutiar Matej, MUDr. Metabolomická analýza napadení mitochondrií volnými radikály 2018 disertační 2. LF UK
ÚLCHKB
prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
Chmátalová Zuzana, Mgr. Úloha oxidačního stresu u neurodegenerativních chorob 2018 disertační 2. LF UK
ÚLCHKB
MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D.
Magdalena Fořtová, MUDr. Ing. Biomarkery časného poškození ledvin 2018 disertační
2. LF UK ÚLCHKB
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Jaroslav Loucký, RNDr. Patobiochemie inhibinu A a jeho využití v prenatálním screeningu vrozených vývojových vad 2019 disertační
2. LF UK ÚLCHKB
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Kristýna Burešová, Bc. Stanovení CDT metodou kapilární zónové elektroforézy 2019 bakalářská
Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta
MUDr. Tomáš Franěk, Ph.D.
Kateřina Dunovská, Ing. Biochemie a patobiochemie fylochinonu a menachinonů 2020 disertační
2. LF UK ÚLCHKB
Ing. Eva Klapková, Ph.D.Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY