Historie kliniky

Klinika dětské onkologie vznikla 1. června 1983 jako nové pracoviště Fakultní nemocnice Motol v návaznosti na centrum pro léčbu dětských nádorů, které vedl prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. se svými spolupracovníky na tehdejší Klinice dětské chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice od 60. let minulého století.

Klinika dětské onkologie se věnovala dětským pacientům s diagnózou zhoubného nádoru z celého Československa, s výjimkou dětí nemocných leukémií, které byly ošetřovány na hematologickém oddělení II. dětské kliniky vedeném prof. MUDr. Otto Hrodkem, DrSc.

Společné úsilí zdokonalit péči o děti se zhoubným onemocněním (nádory, leukémie) vyústilo v první dekádě nového tisíciletí ve spojení tehdejší Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky - 12. ledna 2004 vzniklo největší pracoviště pro léčbu dětských malignit v republice, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol. V současné době kliniku vede přednostka doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.,