Lékaři


MUDr. Josef Mališ

vedoucí lékař oddělení HOS 1

tel.: +420-22443-6425

E-mail: josef.malis@fnmotol.cz


MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.

vedoucí lékař oddělení HOS 2

tel.: +420-22443-6431

E-mail: edita.kabickova@fnmotol.cz

MUDr. Ester Zápotocká

vedoucí lékař oddělení HOJ 1

E-mail: ester.zapotocka@fnmotol.cz

MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.

vedoucí lékař oddělení HOJ 2

E-mail: karel.svojgr@fnmotol.cz

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

vedoucí lékař transplantační jednotky

tel.: +420-22443-6433

E-mail: petr.sedlacek@fnmotol.cz

MUDr. Petr Smíšek

vedoucí lékař ambulancí KDHO

E-mail: petr.smisek@fnmotol.cz

MUDr. Jarmila Kruseová, Ph.D.

vedoucí lékař onkologické ambulance

tel.: +420-22443-6445

E-mail: jarmila.kruseova@fnmotol.cz

MUDr. Soňa Cyprová

E-mail: sona.cyprova@fnmotol.cz

MUDr. Michaela Čepelová

E-mail: michaela.cepelova@fnmotol.cz

MUDr. Eva Drahokoupilová

E-mail: eva.drahokoupilova@fnmotol.cz

MUDr. Renata Formánková, Ph.D.

E-mail: renata.formankova@fnmotol.cz

MUDr. Lucie Hrdličková

E-mail: lucie.hrdlickova@fnmotol.cz

MUDr. Eva Jadvidžáková

E-mail: eva.jadvidzakova@fnmotol.cz

MUDr. Daniela Janečková

E-mail: daniela.janeckova@fnmotol.cz

MUDr. Vladimíra Jeřábková

E-mail: vladimira.jerabkova@fnmotol.cz

MUDr. Sarah Kinkorová

E-mail: sarah.kinkorova@fnmotol.cz

MUDr. Justina Skořepová

E-mail: justina.krotka@fnmotol.cz

MUDr. Lucie Mikulecká

E-mail: lucie.mikulecka@fnmotol.cz

MUDr. Dana Mošnovová

E-mail: dana.humlova@fnmotol.cz

MUDr. Martina Procházková

E-mail: martina.prochazkova3@fnmotol.cz

MUDr. Markéta Racková

E-mail: marketa.rackova@fnmotol.cz

MUDr. Mgr. Petr Říha

E-mail: petr.riha@fnmotol.cz


MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.

E-mail: lucie.slamova@fnmotol.cz

MUDr. Martina Suková

E-mail: martina.sukova@fnmotol.cz

MUDr. David Sumerauer, Ph.D.

tel.: +420-22443-6433

E-mail: david.sumerauer@fnmotol.cz

MUDr. Kryštof Šeferna

E-mail: krystof.seferna@fnmotol.cz

MUDr. Jakub Šípek

E-mail: jakub.sipek@fnmotol.cz

MUDr. Barbora Vakrmanová

E-mail: barbora.vakrmanova@fnmotol.cz

MUDr. Kateřina Trková

E-mail: katerina.vanova@fnmotol.cz

MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.

E-mail: ales.vicha@fnmotol.cz

MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.

E-mail: michal.zapotocky@fnmotol.cz

MUDr. Radka Závodná

E-mail: radka.zavodna@fnmotol.cz

MUDr. Simona Zimová

E-mail: simona.zimova@fnmotol.cz

MUDr. Kateřina Zdráhalová

E-mail: katerina.zdrahalova@fnmotol.cz