Odborné veřejnosti

  • Publikační aktivita pracovníků kliniky v roce 2018:

    V roce 2018 jsme dosáhli špičkových publikací v oboru Hematologie aOnkologie a rozvoje nových metod, celkem jsme publikovali 65 článků (Jimp) s celkovym IF 563.

  • Publikační aktivita pracovníků kliniky v roce 2016:

    57 článků v časopisech s IF (úhrnný IF = 359,108) a 17 knižních kapitol.

 

 

Cena Discovery Award 2015 pro MUDr. Ester Mejstříkovou

Cena Discovery Award 2015 pro MUDr. Ester Mejstříkovou

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie získala letošní Cenu Discovery za práci na projektu pod názvem „Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie“

Více...