Náš tým

Na naší klinice působí přes 30 lékařů, několik desítek zdravotních sestřiček a dalších pracovníků, kteří pečují o dětské pacienty a jejich rodiny.

Řada z nás pracuje na dětské onkologii v Motole mnoho let nebo dokonce dekád. Je nám nesmírnou ctí, že od nestorů oboru dětské hematologie (prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.) a dětské onkologie (prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.) se učili zdravotníci, kteří pracují na naší klinice dodnes.

 

VEDENÍ KLINIKY

Přednostkou naší kliniky je doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D., její zdravotnickou zástupkyní je primářka MUDr. Petra Keslová, Ph.D. 
Více...

 

LÉKAŘI

Lékaři našeho pracoviště jsou pediatři, onkologové, hematologové a imunologové. Každého pacienta provází léčbou ošetřující lékař, s řadou dalších lékařů budete v kontaktu při běžném provozu na oddělení a v průběhu nočních služeb. Seznamte se s našimi lékaři.

 

SESTŘIČKY

Naše sestřičky jsou studované sestry odborně školené v intenzivní péči o děti se zhoubným onemocněním. Efektivní týmová práce lékařů a sester je podmínkou účinné péče o nemocné děti. Představujeme Vám naše sestřičky a ošetřovatelky.

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ TÝM

Neodmyslitelnou součástí péče o dětské pacienty a jejich rodiny je spolupráce s psychology a sociálními pracovníky, kteří napomáhají duševnímu komfortu nemocných i jejich blízkých v náročném období onkologické léčby. Rádi bychom Vám představili náš psychosociální tým.

 

NAŠI VĚDCI

Nezastupitelný význam v odborné péči o naše pacienty má vědecká a výzkumná činnost našeho laboratorního centra. Přesnou diagnózu, zařazení do léčebního schématu, hodnocení odpovědi na terapii a stanovení prognostických znaků nemoci určují naši vědci.

 

ADMINISTRATIVNÍ TÝM

Součástí komplexní péče o naše pacienty je také podrobná analýza a dlouhodobá archivace dat, jakož i správa databáze našich pacientů. Náročnou administrativní agendu má na starosti náš administrativní tým.

 

O nemocné děti pečuje nejen personál naší kliniky. Podmínkou komplexní péče o naše pacienty je efektivní mezioborová spolupráce.