Nejčastější výkony

Vaše dítě podstoupí před zahájením onkologické léčby i v jejím průběhu řadu výkonů v lokální nebo celkové anestezii, které jsou nutné k přesnému stanovení diagnózy a průběžnému hodnocení léčebné odpovědi.

Zde bychom Vám rádi představili ty výkony, které provádíme nejčastěji, a obvykle přímo na vyšetřovně oddělení.

Podrobné informace o výkonu se dočtete v informovaném souhlasu, který obdržíte k podpisu, a samozřejmě také od ošetřujícího lékaře Vaše dítěte.

  • Odběr kostní dřeně z lopaty kyčelní za účelem podrobného vyšetření se nazývá trepanobiopsie.

 

Součástí onkologické léčby je zavedení trvalého žilního přístupu nutného pro opakované nitrožilní podání cytostatické léčby a dalších kapacích infúzí.