Co nabízí Očkovací centrum a Centrum cestovní medicíny FN Motol?

Spolu se vznikem nové Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol dochází k rozšíření činnosti očkovacího centra v naší nemocnici. Očkovací centrum nabízí komplexní poradenské služby související s očkováním, včetně očkování hrazeného ze zdravotního pojištění u rizikových skupin dospělých pacientů, komerčního očkování a očkování cestovatelů. Objednat se můžete pomocí elektronického rezervačního systému na adrese: OBJEDNAVKY.FNMOTOL.CZ či na tel. čísle 224 436 930.

Jak probíhá poradenství u rizikových skupin dospělých pacientů?

Během konzultace na ambulanci s lékařem proberete váš zdravotní stav, dále s jakými nemocemi se dlouhodobě léčíte, jaké léky užíváte, zda máte nějaké alergie a proti čemu a kdy jste byl(a) očkován(a). Lékař vás následně seznámí s tím, která očkování jsou pro vás důležitá a která by bylo vhodné doplnit. Řada očkovacích látek je u vybraných skupin pacientů (např. u osob vyššího věku, pacientů s poruchou imunity, nemocných užívajících léky na potlačení imunity, či u pacientů, kteří nemají slezinu…) hrazena z veřejného pojištění. Lékař očkovacího centra s vámi případně dále probere, které vakcíny by pro vás mohly být vhodné, i když hrazené ze zdravotního pojištění nejsou. Jako příklad lze uvést očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím u pacientů s onkologickým onemocněním, očkování proti chřipce, pneumokokovým infekcím a virové hepatitidě B u pacientů s diabetem či očkování proti pásovému oparu u osob nad 50 let věku. Po vzájemné dohodě s lékařem na ambulanci bude stanoven optimální očkovací plán a vybraná očkování vám aplikujeme. Stručný přehled očkování, která máte hrazená ze zdravotního pojištění uvádíme v tabulce.

Vybrané vakcíny hrazené ze zdravotního pojištění

Jak probíhá poradenství u pacientů, kteří přichází ke komerčnímu očkování?

Konzultace s lékařem probíhá obdobným způsobem jako u rizikových skupin pacientů. Dále je důležité zjistit, jaká potenciální rizika jsou ve vašem případě relevantní a které vakcíny je smysluplné (i s ohledem na možnou finanční zátěž) aplikovat. Jako příklad lze uvést mladého, jinak zdravého sportovce, který tráví velkou část volného času v přírodě, kdy důležitým bude očkování proti klíšťové meningoencefalitidě. U mladých žen, které plánují těhotenství (zatím nejsou těhotné) a dosud neprodělaly plané neštovice, je velmi vhodné doplnit očkování právě proti této infekci, protože nákaza v průběhu těhotenství s sebou nese řadu rizik pro plod i matku. Naopak u těhotných je doporučováno přeočkování proti dávivému kašli, protože díky přesunu protilátek z těla matky na budoucího novorozence je zajištěna ochrana v jeho nejrizikovějším období, s ohledem na riziko infekce u matky je dále doporučeno očkování proti sezónní chřipce.

Čím se liší cestovní poradenství a očkování před cestou?

Obdobně jako u výše uvedených situací při cestovním poradenství nejprve s lékařem proberete svůj zdravotní stav a očkování, která jste již absolvoval(a). Očkovací látkyNásledně se lékař seznámí s plánem vaší cesty, do které země či konkrétního regionu míříte, jak dlouho budete v dané oblasti pobývat, jaký bude charakter cesty, ubytování či stravování nebo zda plánujete nějaké rizikové sportovní aktivity. Na základě získaných informací lékař vyhodnotí možná rizika cesty a společně s ním proberete možnosti prevence. Podle preference klienta bude následně vypracován očkovací plán, který zahrne jak případné povinné očkování v dané oblasti (např. žlutá zimnice), tak především doporučená očkování, přičemž mezi nejčastější patří očkování proti žloutence typu A, břišnímu tyfu či vzteklině. Mimo samotného očkování vás dále lékař seznámí s výskytem malárie v dané oblasti a možnostmi adekvátní ochrany, včetně případného užívání antimalarik či účinných repelentů. Během konzultace se dále dozvíte, jak správně zvolit cestovní připojištění, jak by měla být vybavena cestovní lékárnička či jak postupovat při nejčastějších zdravotních obtížích. Při samotném cestovním poradenství vycházíme z ověřených zdrojů německého Centra pro cestovní medicínu (CRM) či amerického CDC. Zásadní je pro nás však i pečlivé zvážení nákladové efektivity pro klienta. Výhodou našeho centra je, že kromě samotného předvýjezdového poradenství zajišťujeme i komplexní péči o pacienty se zdravotními obtížemi po návratu.

Co zahrnuje předvýjezdové poradenství?

 • Očkování
   • Povinné (žlutá zimnice, meningokoky)
   • Pravidelné (přeočkování proti tetanu…)
   • Doporučené (žloutenka A, břišní tyfus, vzteklina, meningokoky, cholera, japonská encefalitida, klíšťová meningoencefalitida…)
 • Malárie a její prevence (užívání antimalarik, repelenty)
 • Cestovatelský průjem (jak se mu vyhnout, jak se léčit v případě obtíží)
 • Jiná infekční rizika v dané oblasti a jejich prevence (horečka dengue, chikungunya, rickettsiózy, schistosomóza, pohlavně přenosné infekce…)
 • Neinfekční rizika související s cestou a pobytem v dané oblasti
 • Cestovní lékárnička
 • Principy léčby nejčastějších zdravotních obtíží
 • Cestovní připojištění

Jak probíhá samotné očkování?Očkovací látky

Před aplikací vakcíny lékař nejprve zhodnotí, zda nejste alergický(á) na některou ze složek vakcíny či zda netrpíte nějakým významným akutním onemocněním (např. horečnatá infekce). Poté vám lékař či sestra aplikuje vakcínu do svalu či podkoží v oblasti ramene. Bezpečně lze aplikovat i několik různých vakcín v jeden den, přičemž v tomto případě využíváme ramen obou končetin. Po samotné aplikaci vyčkáte 15 až 30 minut v čekárně. V den očkování se obecně nedoporučuje významnější sportovní či fyzická aktivita.

Text: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Foto: FN Motol

Skip to content