Čekací doby

Ambulantní vyšetření (nad 3 týdny) Výkony (nad 2 měsíce)
Centrum bolesti
ambulance 3 měsíce
Dermatologické oddělení pro děti
ambulance 3 – 6 měsíců
Dermatovenerologické oddělení
všeobecná ambulance 3 měsíce
specializované ambulance:

·         venerologická ambulance

·         alergologie, korektivní ambulance, nehtová ambulance, akné, dermatoskop, pigmentová ambulance

·         psoriáza

·         lymfologická ambulance, ambulance primářky

 

od 1 měsíce

 

 

2 měsíce

2,5 měsíce

 

3 měsíce

Dětská chirurgie
urologická ambulance 3 měsíce malé výkony (obřízky, tříselné a pupeční kýly) u dětí starších 1 roku 4 – 6 měsíců
proktologická ambulance 4 měsíce
Dětská neurologie
ambulance 3 – 4 měsíce
Dětská psychiatrická klinika
diagnostický program „Autismus“ 8 – 9 měsíců
Dětská stomatologie
ambulantní sanace chrupu v celkové anestezii (zdravé děti do 6 let) 4 měsíce
ambulantní dentoalveolární chirurgie v místní anestezii 4 měsíce
výkony v celkové anestezii s hospitalizací:

·         ostatní dentoalveolární chirurgie dle časové závažnosti

·         sanace dětských hendikepovaných pacientů

·         chirurgické extrakce 3. molárů („osmiček“)

 

0 – 7 měsíců

12 měsíců

14 měsíců

Dětské kardiocentrum
ambulance 3 měsíce katetrizační výkon 6 měsíců
kardiochirurgický výkon 10 – 12 měsíců
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
rektoskopie 8 – 10 týdnů operace nezhoubného onemocnění tlustého střeva a konečníku 10 týdnů
endokrinochirurgie 2,5 měsíce a více
operace nezhoubného onemocnění jícnu, antirefluxní plastiky 3 měsíce
odstranění žlučníku 3 měsíce a více
cévní chirurgie (varixy) 3 měsíce a více
kýlní chirurgie:

·         drobné výkony

·         velké výkony

 

2,5 – 3 měsíce

3 – 9 měsíců

Interní klinika
cévní vyšetření 2 – 3 měsíce
nefrologické vyšetření 2 – 3 měsíce
endokrinologické vyšetření 2 – 3 měsíce
Kardiologická klinika
Holter EKG 2 – 4 týdny
spiroergometrie 2 – 4 týdny
arytmologická ambulance 1 – 2 měsíce
echokardiografie (ECHO) 2 měsíce
ambulance pro srdeční vady 2 měsíce
ergometrie 2 – 3 měsíce
ambulance srdečního selhání 2 – 3 měsíce
ambulance pro hypertrofickou kardiomyopatii 3 měsíce
angiologická ambulance 4 měsíce
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
operace páteře 4 – 6 měsíců
ostatní kloubní náhrady 6 měsíců
náhrada kyčelního/kolenního kloubu 9 – 12 měsíců
Klinika dětské hematologie a onkologie
ambulance transplantační jednotky 2 týdny – 2 měsíce
onkologická ambulance 2 týdny – 3 měsíce
hematologie, všeobecná ambulance 2 týdny – 3 měsíce
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
lymfoscintigrafie 1 – 2 měsíce
perfuzní scintigrafie myokardu 1 – 2 měsíce
Datscan 1 – 2 měsíce
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
vestibulární ambulance nad 3 týdny plánované operace 12 měsíců
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol
ušní operace 2 – 3 měsíce
odstranění krčních a nosních mandlí a gromety 9 měsíců a více
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
ambulance pro dospělé 3 – 4 týdny
specializované poradny (spastické centrum, poradna pro poruchy pánevního dna) 1 – 2 měsíce
ambulance pro děti

Z kapacitních důvodů jsou přijímáni pouze:

·         kojenci do 6 měsíců věku;

·         pacienti se závažnými diagnózami (např. po traumatech), kteří jsou v péči jiných odborností FNM s žádostí o RHB péči;

·         pacienti doporučení z jiných pracovišť k superkonziliární konzultaci.

0 – 3 měsíce
Klinika zobrazovacích metod
magnetická rezonance (MR) 1 – 3 měsíce
výpočetní tomografie (CT) 1 – 3 měsíce
ultrazvuk (USG, UZ) 2 týdny – 2 měsíce
Neurologická klinika
cévní poradna 6 týdnů
kognitivní centrum 6 týdnů
elektromyografie (EMG) 8 týdnů
centrum pro ataxie 2 měsíce
video-EEG 8 měsíců
vestibulární poradna 9 měsíců
Oční klinika dětí a dospělých
sítnice 2 – 3 měsíce glaukom 2 – 3 měsíce
specializovaná ambulance 3 měsíce neprůchodnost slzných cest 3 měsíce
strabismus děti 5 – 7 měsíců katarakta 4 měsíce
strabismus dospělí 15 měsíců ptóza 10 měsíců
strabismus 15 měsíců
Oddělení klinické hematologie
ambulance 4 měsíce
Oddělení revmatologie dětí a dospělých
dospělá i dětská ambulance 3 měsíce
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
ambulance 4 – 5 týdnů operace ruky/nohy 3 – 4 měsíce
náhrada kloubů 12 měsíců
Pediatrická klinika
odborné ambulance (gastroenterologie, pneumologie, endokrinologie, nefrologie) 3 měsíce
Pneumologická klinika
centrum pro obtížně léčitelné astma 1 měsíc
ambulance pro intersticiální plicní procesy 2,5 měsíce
ambulance pro léčbu poruch dýchání ve spánku 8 měsíců
Urologická klinika
urodynamika 5 týdnů endoskopické onkologické výkony 2,5 měsíce
andrologická poradna 5 týdnů endoskopické výkony pro litiázu 3 měsíce
benigní hyperplazie prostaty 3 měsíce
operace zevního genitálu 3 měsíce
plastiky močové trubice 3 měsíce
neuromodulace 3 měsíce
robotické operace onkologické 3,5 měsíce
robotické operace neonkologické 4 měsíce
konverze pohlaví 4 měsíce
Ústav imunologie
specializované ambulance 3 – 4 měsíce

Referenčním obdobím je rok 2023.

Ambulantní vyšetření = objednací doby na plánované ambulantní vyšetření přesahující 3 týdny.

Výkony = objednací doby na plánované zdravotní výkony přesahující 2 měsíce.

Seznam je seřazen abecedně.

 

Skip to content