Informace k hospitalizaci

Ve FN Motol ve smyslu zákona o zdravotních službách tvoří Vnitřní řád Provozní řád FN Motol, Provozní řády jednotlivých zdravotnických pracovišť a další interní opatření FN Motol.

V případě, že jste byli objednáni k přijetí na kliniku /oddělení FN Motol k plánované operaci, ošetření, či vyšetření a váš stav vyžaduje hospitalizaci, zde najdete informace, co si v takovém případě vzít sebou.

Dětský pacient

Pro přijetí vašeho dítěte na lůžkové oddělení s sebou přineste:

 1. kompletní předoperační vyšetření,
 2. váš průkaz totožnosti
 3. doklad o zdravotním pojištění dítěte (kartička pojištěnce)
 4. zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 5. výsledky vyšetření, o které vás požádal ošetřující lékař vašeho dítěte (např. EKG, CT, MR, RTG snímky)
 6. seznam léků, které dítě pravidelně užívá, průkaz diabetika
 7. věci osobní potřeby (osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv, toaletní potřeby, ručník atd.)
 8. školní potřeby
 9. oblečení pro volný čas, vycházkové oblečení.

Nemůžete-li se z jakýchkoliv důvodů dostavit s dítětem k plánované operaci / ošetření / vyšetření, kontaktujte kliniku, na které jste byli objednáni.

Pokud se rozhodnete být v nemocnici s vaším dítětem, nabízíme vám možnost ubytování, které závisí na provozu kliniky. Ubytováni můžete být přímo na oddělení nebo na ubytovně FN Motol . U dětí do 6 let věku je ubytování doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění, u dětí nad 6 let ošetřující lékař navrhne nutnost přítomnosti doprovodu a v indikovaných případech postoupí žádost reviznímu lékaři. Pokud revizní lékař příslušné pojišťovny žádost neschválí, platí si doprovod pobyt sám.

Pobyt doprovodu hospitalizovaného dítěte na ubytovně, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění
Rodiče dětí starších 6 let, u kterých není pobyt hrazen veřejným zdravotním pojištěním, mohou během pobytu svého dítěte v nemocnici využít služeb ubytovny v areálu FN v Motole.

Cena za jednu noc na ubytovně činí 200 Kč včetně DPH pro první dospělou osobu doprovodu dítěte. Pokud to kapacita ubytovny dovolí, je možné nabídnout ubytování i druhému rodiči za cenu 400,-Kč včetně DPH za 1 noc.

Dospělý pacient

Před přijetím na lůžkové oddělení při vaší první návštěvě budou provedeny administrativní úkony týkající se vašeho přijetí. Pokud si přejete během pobytu v nemocnici větší pohodlí a soukromí, požádejte o nadstandardní ubytování na jednolůžkovém pokoji či apartmá.

Přineste s sebou:

 • občanský průkaz (pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření

Prosíme, abyste své osobní věci (župan, přezůvky, pyžamo, hygienické potřeby a pod.) balili do jednoho malého cestovního zavazadla. Úložné prostory na pokojích jsou skromné. V případě přepravy sanitní službou není kapacitně možné bezpečné uložení více zavazadel jednoho pacienta ve voze přepravní sanitky.

K plánovanému přijetí do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnos, cennosti, či zbraně. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit do ústavního trezoru.

Součástí hospitalizace je i podepsání souhlasu s přijetím a s následným diagnostickým i léčebným postupem. V případě operace nebo invazivního výkonu budete s průběhem i rizikem tohoto výkonu seznámeni a požádáme vás o podepsání informovaného souhlasu.

Nebojte se zeptat na vše, co vám bude nejasné a čeho se obáváte. Ošetřující lékaři rádi vše vysvětlí. Během hospitalizace informujte, prosím, ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestry o všech vašich potížích i o tom co vás trápí. Snažte se předat zdravotníkům všechny nutné informace, protože tím usnadníte a urychlíte léčbu a zkrátíte dobu hospitalizace v nemocnici.

Na jednotlivých odděleních se můžete obracet na:

 • všeobecné a dětské sestry, porodní asistentky
 • na staniční sestru, která má na starosti vaši konkrétní stanici
 • na vrchní sestru, která má na starosti celé oddělení nebo kliniku
 • na ošetřujícího lékaře
 • na vedoucího lékaře stanice
 • na primáře oddělení nebo kliniky, případně na přednostu kliniky
 • na psychologa – o schůzku s psychologem žádejte ošetřujícího lékaře
 • na sociální pracovnici – žádejte ošetřujícího lékaře

Spirituální otázky můžete konzultovat:

Více informací naleznete v rubrice Spirituální péče.