Poplatky

Přehled regulačních poplatků

Ve FN Motol platíte tyto regulační poplatky:

Pohotovostní poplatek: 90 Kč
(poplatek se platí ve všední den od 16:00 hodin do 7:00 hodin, sobota, neděle a svátky celý den)

90,- Kč – za pohotovostní službu (pacient uhradí jedenkrát 90,- Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je např. pouze aplikována injekce). V případě hospitalizace se úhrada 90,- Kč nepožaduje.

Poplatky 90,- Kč lze zaplatit v pokladnách nebo v automatech ve FN Motol. Faktury za poplatky za hospitalizaci nebo za nezaplacené 90korunové poplatky lze zaplatit v hotovosti v pokladnách FN Motol. V několika pokladnách v dospělé části umožňujeme platbu kartou. Jinak lze zaplatit bezhotovostním bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (všechny potřebné údaje k platbě jsou uvedeny na faktuře). Při případné ztrátě faktury lze zaplatit příslušnou částku na číslo účtu 17937051/0710 a do variabilního symbolu napsat rodné číslo pacienta bez lomítka. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů pište na adresu:  mzdp@fnmotol.cz

Skip to content