Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Dárci

Fakultní nemocnice v Motole se řadí ke špičkovým zdravotnickým pracovištím. Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba, kdy příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.

Informace pro dárce FN Motol

Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě. Bez smlouvy nelze dary poukazovat na účet.

Vzory smluv jsou také k dispozici na právním odboru FN Motol.
Informace: Právní odbor, telefon 22443 1098

Finanční dary je možno poslat do Česká národní banky na bankovní depozitní účet FN Motol.

běžný účet - dary: 50008-17937051/0710

Variabilní symbol: viz. níže uvedené číslo konkrétního konta

Profily jednotlivých pracovišť FNM

Pokud chcete poskytnout dar FN Motol, ale nejedná se Vám o konkrétní pracoviště nebo účel, prosím, uveďte variabilní symbol 2100 tj. společná režie FN Motol nebo 9999 - konto darů bez určení účelu. Pokud se jedná o dar v souvislosti s pandemií koronaviru, připište na konec variabilního symbolu číslo „17“,  např. 210017, 999917.

Finanční dar můžete poskytnout:

  • převodem z účtu
  • platbou poštovní poukázkou
  • platbou v hotovost

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Seznam kont FN Motol:

      │   0001  │  A  │ Kl.děts.hematol.a onkol.                   
      │   0002  │  A  │ Pediatr.klinika -3 B                      
      │   0010  │  A  │ Ředitel nemocnice                       
      │   0011  │  A  │ Vzdělávací středisko                       
      │   0012  │  A  │ Úsek nám.pro kvalitu a org.               
      │   0014  │  A  │ Investiční oddělení                        
      │   0015  │  A  │ Léčebně prevent.péče(LPP)nám.             
      │   0016  │  A  │ Hlavní sestra                              
      │   0018  │  A  │ Odd.slaboproudu                           
      │   0040  │  A  │ Oddělení dopravy                           
      │   0071  │  A  │ Oddělení OTČ                               
      │   0073  │  A  │ Oddělení ubytoven                          
      │   0079  │  A  │ Odd.zdravotní techniky                     
      │   0085  │  A  │ Oddělení styku se ZP                       
      │   0100  │  A  │ "100" let České děts.nemocnice             
      │   0101  │  A  │ Samostatné oddělení vzdělávání             
      │   0109  │  A  │ Oddělení mléčné kuchyně                    
      │   0110  │  A  │ Sociální oddělení                          
      │   0111  │  A  │ Obchodní oddělení                          
      │   0138  │  A  │ Odbor nákupu                               
      │   0150  │  A  │ Úsek náměstka LPP-dětská část              
      │   2100  │  A  │ FNM-společná režie                         
      │   2101  │  A  │ 1.interní klinika -dospělí                 
      │   2110  │  A  │ Oddělení inf.hepatitidy                    
      │   2115  │  A  │ Pneumologická klinika-TRN                  
      │   2118  │  A  │ Neurologická kl.-dospělí                   
      │   2119  │  A  │ Dětská neurolog.klinika                   
      │   2121  │  A  │ Dětská psych.klinika                       
      │   2122  │  A  │ Dětská psych.kl.- Autismus                 
      │   2126  │  A  │ Pediatrická klinika (1.děts.kl             
      │   2128  │  A  │ Kardiochir.klinika- dospělí                
      │   2129  │  A  │ Dětské kardiocentrum                       
      │   2130  │  A  │ Gynekologicko-porodnická kl.               
      │   2131  │  A  │ Klinika gyn.dětí a dospív.                
      │   2132  │  A  │ Klinika gynekologické onkol.               
      │   2133  │  A  │ 3.chirurgická klinika                      
      │   2134  │  A  │ Chirurgická klinika-dospělí                
      │   2135  │  A  │ Chirurgická klinika-děti                   
      │   2136  │  A  │ Spondylochirurgická klinika                
      │   2137  │  A  │ Traumatologické oddělení                   
      │   2139  │  A  │ Kardiologická klinika-dospělí              
      │   2140  │  A  │ Dětská neurochirur.klinika                 
      │   2141  │  A  │ Oddělení neurochir.-dospělí                
      │   2142  │  A  │ Klinika anestez.a resusc.- KAR             
      │   2143  │  A  │ Odděl.chronické res.a int.péče             
      │   2144  │  A  │ Dětská ortopedická klinika                 
      │   2145  │  A  │ Ortopedická klinika                        
      │   2146  │  A  │ I.ortopedická klinika                      
      │   2147  │  A  │ Urologická klinika-dospělí                 
      │   2150  │  A  │ Centr.pro léč.a výzk.bolest.st             
      │   2152  │  A  │ Otolaryngologie (ORL)-dospělí              
      │   2154  │  A  │ Otolaryngologická kl.-dětská               
      │   2158  │  A  │ Dětská oční klinika                        
      │   2160  │  A  │ Dětská stomatologická klinika              
      │   2164  │  A  │ Dermatovenerologická klinika               
      │   2166  │  A  │ Radioterapeutické oddělení                 
      │   2170  │  A  │ Radioizotopové oddělení                    
      │   2173  │  A  │ Klinika rehabil.-spinální jedn             
      │   2191  │  A  │ Odd.urgentního příjmu-dospělí              
      │   2194  │  A  │ Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí
      │   2197  │  A  │ Novorozenci -JIRP                          
      │   2222  │  A  │ Centrum asistované reprodukce              
      │   2227  │  A  │ Pediatrická klinika-alergici               
      │   2230  │  A  │ Gyn.-por.klinika- pooperační o             
      │   3100  │  A  │ Klinika tělových.lékařství                 
      │   3110  │  A  │ Centrum péče o cizince                     
      │   3111  │  A  │ Oddělení klinické psychologie              
      │   3156  │  A  │ Otolaryngologie-Dr.Vymlátilová             
      │   3158  │  A  │ Centrum zrakových vad                      
      │   3180  │  A  │ Oddělení lék. gen. 2/Dr.Macek/             
      │   3182  │  A  │ Ústav biologie a lék.genetiky              

      │   3183  │  A  │ Dětská poliklinika

      │   3121  │  A  │ Oddělení revmatologie dětí a dospělých   
      │   4444  │  A  │ Konto "OXANA"                              
      │   4601  │  A  │ Léčebna dlouh.nemocných-LDN 1            
      │   4602  │  A  │ Léčebna dlouh.nemocných-LDN 2            
      │   7001  │  A  │ Gyn.-por.klinika -JIP                      
      │   7002  │  A  │ Gyn.-por.klinika- konzerv.odd.             
      │   7003  │  A  │ Pediatrická kl.-imunogen.lab.              
      │   7004  │  A  │ Gyn.-por.klinika-šestinedělí               
      │   7005  │  A  │ Gyn.-por.klinika-senologie                 
      │   7006  │  A  │ Gyn.-por.klinika-operační sál              
      │   7007  │  A  │ Klinika děts.chir.- Sestry                 
      │   7008  │  A  │ Pediatrická kl.-dr.Pohunek                 
      │   7009  │  A  │ Dobrovol.a psychosoc.programy              
      │   7010  │  A  │ Gyn.-por.klinika-rizikové odd.             
      │   7011  │  A  │ Děts.neuroch.-přístrojové vyb.             
      │   7012  │  A  │ Neonatologické listy- dr.Čihař             
      │   7013  │  A  │ Neurochirurgie-dospělí                     
      │   7014  │  A  │ Kl.D.hemat.-Nadace Duhová ener           
      │   7016  │  A  │ Místnost ticha-nám.pro oš.péči             
      │   7017  │  A  │ Ústav imunol.-kl.st.výzkum vak             
      │   7018  │  A  │ Centrum komplex.péče pro děti.             
      │   7019  │  A  │ Podpora pom.rozv.zem.(děts.kar             
      │   7020  │  A  │ Nadace ČP -Dětské kardio                   
      │   7777  │  A  │ Rekonstr.dětské fakult.nem.DFN             
      │   8001  │  A  │ Dotace MHMP MUDr.Kašparová               
      │   8002  │  A  │ Dotace MHMP PhDr.Vymlátilová               
      │   8003  │  A  │ Dotace MHMP Dr.Řehořová                    
      │   8005  │  A  │ Dotace MHMP MUDr.Machovcová            

      │   8006  │  A  │ Liga proti rak.dr.Eckschlager    

    │   8888  │  A  │ Děts.neurochirurgie                        
    │   9901  │  A  │ Odd.klinické biochem.,virol.               
    │   9910  │  A  │ Oddělení klinické hematologie              
    │   9911  │  A  │ Krevní banka                               
    │   9915  │  A  │ Ustř.radiodiagnostické odd.                
    │   9916  │  A  │ Klinika zobraz.metod (KZM)                 
    │   9930  │  A  │ Rehabilitační klinika                      
    │   9940  │  A  │ Ústav patol.a molek.medicíny               
    │   9970  │  A  │ Oddělení lékař.mikrobiologie               
    │   9972  │  A  │ Imunologická laboratoř                     
    │   9973  │  A  │ Centrální operační sály                    
    │   9975  │  A  │ Sociální oddělení                          
    │   9978  │  A  │ Transplantační centrum                     
    │   9979  │  A  │ Ústavní lékárna                            
    │   9986  │  A  │ Oddělení spotř.zdrav.mater.                
    │   9999  │  A  │ Dary bez určení NS                         

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY