Ombudsman

Nemocniční ombudsman

Ombudsman - Fakultní nemocnice v Motole

Také ve FN Motol může nastat situace, kdy se pacienti domnívají, že jejich práva byla porušena či ohrožena. Protože si našich pacientů vážíme, zřídili jsme v naší nemocnici post nemocničního ombudsmana. Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci FN Motol v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv. Nemocniční ombudsman řeší stížnosti, žádosti a jiná podání co možná nejméně konfliktní formou s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany. Na ombudsmana se mohou s důvěrou obrátit i zaměstnanci FN Motol za účelem řešení interpersonálních konfliktů.

Co je úkolem nemocničního ombudsmana:

  • Dbá na ochranu práv pacientů.
  • Usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů.
  • Je prostředníkem mezi veřejností a zdravotníky, mezi očekáváními pacientů a možnostmi nemocnice – hledá cestu přijatelnou pro všechny zúčastněné strany.
  • Ve své činnosti je nezávislý, avšak v bezprostředním kontaktu s vedením nemocnice a s vedením jednotlivých zdravotnických pracovišť.

Kdy byste měli využít služeb nemocničního ombudsmana:

Nemocniční ombudsman je vám ve FN Motol k dispozici obzvláště v případech:

  • kdy se domníváte, že byla vaše práva, nebo práva vašich blízkých, porušena či ohrožena,
  • kdy vznikl nebo hrozí konflikt na pracovišti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo s činnostmi souvisejícími se zdravotními službami,
  • když vázne komunikace mezi zúčastněnými stranami a vznikne tak potřeba věc řešit nestranně.

Jakým způsobem se můžete na nemocničního ombudsmana obracet se svými požadavky:

JUDr. Vladimíra Dvořáková – nemocniční ombudsman
Budova ředitelství, SP, uzel G
tel.: (+ 420) 224 437 000
e-mail: ombudsman@fnmotol.cz

Sekretariát:
tel.: (+420) 224 437 001
e-mail: petra.maliskova@fnmotol.cz

Skip to content