O nás

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: Sloužíme generacím. Vizí do budoucnosti je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče. Efektivní systém řízení nemocnice včetně plánu kontinuálního zvyšování kvality je pro naplnění poslání i vize nezbytný.

  • poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech, formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory
  • je největší zdravotnické zařízení v ČR
  • stavebně ji tvoří 2 propojené monobloky a několik samostatných pavilonů – má 2 231 lůžek
  • ambulantně ošetří více jak jeden milion pacientů ročně
  • na lůžku ošetří přes 77 tisíc pacientů ročně
  • má více jak 6000 zaměstnanců

Vize a mise

Sloužíme generacím a pomůžeme dětem, s čím jiní nemohou.

Fakultní nemocnice v Motole se stane Univerzitní nemocnicí – jedním z klíčových českých i evropských akreditovaných pracovišť, ekonomicky stabilním a vědecky inovativním, poskytujícím pacientům komplexní zdravotní péči na mezinárodně srovnatelné úrovni od prenatálního věku, do období vysokého stáří – která bude přátelská ke svým pacientům, návštěvníkům, studentům a zaměstnancům.