Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Kvalita a bezpečí zdravotních služeb

Akreditace FN Motol 2017

Fakultní nemocnice Motol obhájila již potřetí vysoce prestižní certifikát kvality Spojené akreditační komise, o.p.s. Externí audit, který nemocnice podstoupila v posledním listopadovém týdnu, se zabýval plněním akreditačních standardů pro nemocnice. Výsledkem auditu je uznání, že nemocnice všechny standardy kvality a rezortní ukazatele bezpečí splnila a vytvořila podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče.

 

Akreditační komise sleduje splnění 89 standardů a 7 ukazatelů bezpečné péče stanovených ministerstvem zdravotnictví. Standardy se týkají všech činností probíhajících v nemocnici. Počínaje řízením nemocnice a sledováním ukazatelů kvality, přes přístup pacientů ke zdravotním službám, diagnostické a léčebné postupy, po bezpečnost prostředí v budovách i areálu nemocnice. Velký důraz je kladen na práva pacientů. Audit byl přísný a důsledný, komise velmi profesionální. Zaměstnanci nemocnice stejně jako vedení při auditu ocenili uvážlivý postup a hlubokou znalost všech členů týmu auditorů. Ostatně nemocnice se měla čím pochlubit, například novými léčebnými postupy, vybavením novými přístroji i zlepšením prostředí v rekonstruované dětské nemocnici. Zlepšení v oblastech, které jsou pro pacienta nejdůležitější, je doložitelné kontinuálním sledováním indikátorů kvality, které si nemocnice pro sledování kvality a bezpečí zdravotních služeb zvolila. Spokojenost pacientů je nám nejlepším důkazem, že úsilí neustále zlepšovat zdravotní služby se vedení nemocnice i personálu daří.

MUDr. Otakar Buda, MBA
Vedoucí oddělení řízení kvality
FN Motol

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FN Motol

Anonymním dotazníkovým průzkumem je zjišťována míra spokojenosti pacientů, míra splnění jejich očekávání ohledně léčby a všech činností spojených s pobytem v nemocnici.

  • anonymní dotazníkové průzkumy probíhají na klinikách a odděleních nemocnice pro dospělé i dětské pacienty
  • dotazník pro dospělé pacienty obsahuje 27 a dotazník pro dětské pacienty 25 otázek, hodnotící škála je pětistupňová (od známky 1 nejvyšší spokojenost po známku 5 žádná spokojenost), své připomínky mohou respondenti uvést na zadní straně dotazníku
  • otázky jsou řazeny podle Pickerových dimenzí kvality (organizace péče, dodržení intimity při péči, informovanost o péči, fyzická a duševní pohoda pacienta)
  • dotazníky jsou vybírány průběžně během celého kalendářního roku, odpovědi jsou statisticky vyhodnocovány 2x ročně
  • v prvním pololetí 2019 bylo zpracováno celkem 2 960 vyplněných dotazníku.

Mgr. Lukáš Martínek, Ph.D.


     ve druhém pololetí roku 2017 bylo odevzdáno a zpracováno celkem 2365 vyplněných dotazníků, z toho v části nemocnice pro dospělé 1708 a v části nemocnice pro děti 657.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY