Evropské fondy

NPO – Národní plán obnovy
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPA – Operační program Praha – Adaptibilita
OPPK – Operační program Praha – Konkurenceschopnost
IROP – Integrovaný regionální operační program
IOP – Integrovaný operační program
Norské fondy
OPPPR – Amyloid PET u pacientů s rizikem Alzheimerovy choroby
OPŽP – Operační program Životní prostředí 2014-2020

Skip to content