Dentální hygiena pro krásu i pro zdraví

 

Dentální hygiena pro krásu i pro zdraví„Pro zdravé zuby a silné dásně“, tak nějak zněl slogan ze známé reklamy na zubní pastu. Od pasty jako takové tento efekt očekávat nemůžeme, může nás k němu dovést pouze důkladná a pravidelná ústní hygiena. A právě s tou nám může pomoci dentální hygienistka.

S rozvojem stomatologie a stále zvyšujícími se standardy a tedy i náročností ošetření přichází potřeba specializace a delegace některých výkonů, zubní lékaři se stále častěji profilují jako chirurgové, implantologové, parodontologové, protetici a mnoho dalších. S tím jde ruku v ruce vznik nové profese, dentální hygienistky. Dentální hygiena jako profese je poměrně mladá, v našich podmínkách má historii pouhých dvaceti let, avšak rychle si nachází oblibu mezi širokou veřejností i odborníky. Hygienistky jako zdravotničtí pracovníci jsou absolventi vysoké školy či vyšší odborné a náplní jejich práce je zuby profesionálně vyčistit a naučit pacienta, jak o ně správně pečovat. Úzce spolupracují se zubním lékařem.

Proč je hygiena důležitá?

Za vznik zubního kazu jsou zodpovědné bakterie v zubním plaku. Tyto bakterie se živí cukry, které jsou rovněž součástí plaku, a produkují kyseliny, které naleptávají sklovinu a vytváří tak drobné dutinky, ve kterých opět ulpívá zubní plak s bakteriemi i zbytky potravy a kaz postupuje dále a dále. V místech vývodů slinných žláz (typicky dolní řezáky a horní stoličky) dochází k mineralizaci zubního plaku a ke tvorbě zubního kamene, nevyčištěný plak tak na zubech doslova zkamení. Dlouhodobá přítomnost zubního plaku i kamene vede k zánětům dásní a parodontu (závěsného aparátu zubu), způsobuje obnažení krčků, zvýšenou citlivost zubů, viklavost, putování a po nějaké době bez léčby může vést i k úplné ztrátě chrupu. Nemluvě o tom, že bakterie ze zubního plaku se mohou dostat i do krevního řečiště a způsobit závažnou infekci někde jinde v těle, např. na srdečních chlopních či kloubních náhradách. Zatímco zubní plak jsme schopni odstranit pomocí zubního kartáčku, mezizubních kartáčků a správné techniky čištění, zubní kámen sami neodstraníme. A zde přichází na řadu péče dentální hygienistky.

Dentální hygiena pro krásu i pro zdravíJak probíhá návštěva u hygienistky?

Nejprve se vás hygienistka zeptá na váš zdravotní stav a akutní obtíže, podívá se na rentgenové snímky,  jsou-li k dispozici, v případě potřeby zkonzultuje ošetření s vaším zubním lékařem. Samotné ošetření začíná odstraněním zubního kamene, to se provádí většinou pomocí ultrazvuku, který zvukovými vlnami efektivně rozbíjí zubní kámen, aniž by poškodil tvrdé zubní tkáně. Druhým způsobem je odstranění zubního kamene ručními nástroji, srpky a kyretami, toto ošetření je časově náročnější a používá se k dočištění či v případě poddásňového zubního kamene. Poté se odstraňují pigmentace od kávy, čaje, vína, cigaret, ale i produktů bakterií. Zuby je také potřeba vyleštit, aby zuby zůstaly čisté a bílé co nejdéle. Na hladkém povrchu se zubní kámen i pigmenty hůře drží. Toto se provádí pomocí rotačního kartáčku a speciální depurační pasty nebo pomocí pískovačky. Pískovačka (Air-flow) funguje na principu stlačeného vzduchu, který proudí skrze nádobku se speciálním pískem a omývá zuby proudem vzduchu s částečkami písku. Ve druhé části ošetření se dostáváme k nácviku domácí péče o chrup. Hygienistka vám na modelech i přímo ve vaší dutině ústní ukáže, jak správně o chrup pečovat, pomůže vám vybrat vhodné pomůcky, změří velikosti mezizubních prostor a podle toho doporučí vhodné mezizubní kartáčky, naučí vás pracovat se zubní nití (což není zdaleka tak jednoduché, jak si mnozí myslíme) a odpoví na všechny případné dotazy ohledně zubních past a ústních vod. Pro tyto účely je vhodné si na dentální hygienu přinést vlastní zubní kartáčky. Ošetření u dentální hygienistky je v zásadě bezbolestné, u citlivějších jedinců však mohou zuby reagovat například na vibrace ultrazvuku či studenou vodu, kterou jsou omývány, aby se během výkonu nepřehřívaly. V případě větších nánosů zubního kamene mohou být zuby citlivé i pár hodin po jeho odstranění. První návštěva na hygieně bývá zpravidla časově náročnější, většinou kolem jedné hodiny, v některých případech ji hygienistka rozdělí na dvě kratší návštěvy. Další návštěvy už bývají kratší. Hygienistka si vás zve na kontroly většinou po půl roce, v případě potřeby i častěji. Tedy stejná frekvence jako preventivní prohlídky u zubního lékaře. Dentální hygiena však v žádném případě nenahrazuje preventivní kontroly u vašeho stomatologa.

Dentální hygiena pro krásu i pro zdravíPro koho je návštěva dentální hygienistky vhodná?

Úplně pro každého od dětí pro seniory. Spodní věková hranice je individuální a záleží na spolupráci dítěte. U dětí je těžiště dentální hygieny hlavně v nácviku domácí péče a v budování pozitivního vztahu k prostředí zubní ordinace. Své nezastupitelné místo má dentální hygiena také u seniorů, bývá u nich často vyšší tvorba zubního kamene, vyzrálý parodont je náchylnější k zánětu a zuby bývají často přetěžovány. Samozřejmostí by měla být dentální hygiena u ortodontických pacientů či před jakýmkoliv větším zubním zákrokem. Chirurgické výkony prováděny v profesionálně vyčištěných ústech mají menší riziko vzniku komplikací, lepší hojení a tedy i menší bolestivost. Pravidelná hygiena je též základní předpoklad pro dlouhodobou stabilitu a estetiku zubních výplní a protetických prací.

Dostupnost dentální hygieny

Většina zubních praxí dnes již spolupracuje s dentální hygienistkou a stačí se na tuto možnost zeptat svého zubního lékaře. Pokud váš stomatolog s hygienistkou zatím nespolupracuje, ani to není překážka, je možné se domluvit na jiném pracovišti na docházení pouze na dentální hygienu. Existují i hygienistky samostatně pracující, bez vazby na zubního lékaře.

Návštěva dentální hygienistky není hrazena ze zdravotního pojištění, avšak většina zdravotních pojišťoven si uvědomuje její důležitost a náklady plně či částečně proplatí v rámci různých preventivních programů. Dentální hygiena dnes již patří ke standardu zubní péče, nenahlíží se na ni jako módní výstřelek pro vyvolené, ale jakou na běžnou součást péče o zdraví a krásu.

Text: MDDr. Martina Bejdová
Foto: David Černý

Skip to content