Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Dárcovský program

Ne každý má to štěstí, že mu bylo dáno zplodit potomka zcela přirozenou cestou. Čím dál větší část populace dnes trpí neplodností. Program dárcovství vajíček a spermií je určen všem neplodným párům, které touží po dítěti a hledají vhodné řešení svého problému.

Výhody přináší dárcovský program i těm, kteří se rozhodnou stát se dárkyní či dárcem – získají podrobné informace o svém zdravotním stavu a reprodukčním zdraví, podstoupí testy na pohlavně přenosná onemocnění a budou seznámeni s výsledky genetického vyšetření, např. se dozvědí, zda nejsou nositeli závažné genetické vady.

Darování vajíček i spermií je v České republice legální, dobrovolné, bezpečné a je založeno na principu anonymního vztahu mezi dárcem (dárkyní) a příjemci darovaných pohlavních buněk a mezi dárcem (dárkyní) a dítětem narozeným z darovaných pohlavních buněk. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, uvádí, že pro umělé oplodnění ženy lze použít zárodečné buňky darované anonymním dárcem – anonymní dárkyní. Anonymní dárkyní může být pouze žena, která dovršila věk 18 let a nepřekročila věk 35 let. Anonymní dárkyní nesmí být osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Poskytovatel, který je oprávněn provádět metody a postupy asistované reprodukce, je povinen zajistit zachování vzájemné anonymity dárkyně a neplodného páru a anonymity dárkyně a dítěte narozeného z asistované reprodukce. Poskytovatel, který provedl posouzení zdravotní způsobilosti anonymní dárkyně / anonymního dárce, je povinen údaje o zdravotním stavu dárkyně/dárce uchovat po dobu 30 let od provedeného umělého oplodnění a na základě písemné žádosti předat neplodnému páru nebo zletilé osobě narozené z asistované reprodukce informaci o zdravotním stavu anonymní dárkyně / anonymního dárce.

Za odběr reprodukčních buněk nevzniká dárkyni či dárci nárok na finanční ani jinou úhradu. Poskytovatel hradí anonymním dárkyním či dárcům pouze účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním zárodečných buněk.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY