Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Hana Faltová

dokončené studium Ph.D.- úspěšná obhajoba disertační práce 20/2 2017 

na téma:: Role volných kyslíkových radikálů v ischémicko – reperfuzním poškození plic a možnosti prevence radikálového poškození

Školitel: Prof. MUDr. Lischke Robert, PhD

Anotace: Hlavním faktorem bránícím výraznějšímu nárůstu počtu transplantací plic je kritický nedostatek vhodných dárců. Tato skutečnost vede ke snaze využívat pro účely transplantace např. plíce získané od dárců zemřelých na srdeční zástavu mimo nemocniční zařízení (non-heart-beating donors) nebo využívat orgány od marginálních dárců po předchozí stabilizaci ventilačních parametrů při mimotělní oxygenii plíce (ex-vivo reconditiong). Z hlediska funkčního poškození plic je klíčové období teplé ischémie (tedy doby, kdy nezchlazený orgán není perfundován) a období znovuobnovení perfuze, kdy se často rozvíjí ischémicko-reperfuzní poškození.

Cíl projektu:

  1. výzkum interakce volných kyslíkových radikálů (ROS) a zvýšené produkce NO při poškození plic způsobeném teplou ischémií a následnou reperfuzí.
  2. studium možnosti protekce radikálového poškození
  3. zkoumání vlivu pohlaví na radikálové poškození plic způsobeném teplou ischémií a následnou reperfuzí.

Pokusy byly prováděny na již zavedeném experimentálním modelu hodnocení funkčních vlastností plic získaných od dárců s nebijícím srdcem. Experimentální část projektu byla realizována na Ústavu fyziologie UK 2. LF pod záštitou Prof. MUDr. J. Hergeta, CSc.. Ústav má v oblasti plicní cirkulace mnohaleté zkušenosti a veškeré experimentální techniky jsou zde rutině používány.

Publikace: THE PROTECTIVE EFFECT OF HYPERCAPNIA ON ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN LUNGS, Mrazkova H, Lischke R, Hodyc D, Herget J, Respir Physiol Neurobiol. 2015 Jan 1; 205:42-6.   (IF 1, 97)

  MRAZKOVA, Hana; LISCHKE, Robert; HERGET, Jan. Influence of gender on ischemia-reperfusion injury in lungs in an animal model. Physiological research, 2016, 65.6: 953. (IF 1,293)

 

V recenzním řízení: Influence of gender on Ischemia - Reperfusion Injury in Lungs in an animal model, Mrazkova H, Lischke R, Herget J

– podáno do Physiological Research (IF 1,293)

 

získané ceny během PhD studia: 

  • Mimořádná cena MEDICAL TRIBUNE, SVK 2013

Protektivní vliv hyperkapnie při ischemicko-reperfuzním poškození plic, na zvířecím modelu Ex Vivo transplantace plic

Autor: MUDr. Hana Mrázková

Školitel: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

  • 3. místo na Studentské vědecké konferenci 2013, sekce postgraduální – klinická část

Protektivní vliv hyperkapnie při ischemicko-reperfuzním poškození plic, na zvířecím modelu Ex Vivo transplantace plic

Autor: MUDr. Hana Mrázková

Školitel: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

 odkaz: https://www.lf1.cuni.cz/document/43802/14.%20Studentsk%c3%a1%20v%c4%9bdeck%c3%a1%20konference%20web.pdf

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY